Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 179/2006 Sb. Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 179/2006 Sb. Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 179/2006 Sb. Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem

2 Co nás čeká? Zákon č. 179/2006 Sb. Národní soustava kvalifikací Role státu a ministerstev Vaše role v systému Průběh zkoušky Budoucnost systému (změny v zákonu)

3 Marie Terezie Všechny děti obou pohlaví ve věku od šesti do dvanácti let musí navštěvovat školu. Kompetence v oblastech: - Čtení - Psaní - Počítání

4 Proč?Příběh Petry Petra je vyučená švadlena, která po dvou letech práce v oděvní výrobě nastoupila co cukrárny své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrzliny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Pak se přestěhovala do jiného města, kde se snažila najít nové zaměstnání. Nebyl tam žádný oděvní provoz, zato několik cukráren. I když uměla řadu činností, které by v nich uplatnila, ani v jedné ji nepřijaly. Na své cukrářské dovednosti totiž neměla žádný kvalifikační doklad; Jediné, co měla byl výuční list švadleny.

5 Proč uznávat? Ekonomické důvody Vývoj technologií Druhá kariéra Demografický vývoj

6 Demografická křivka Možnosti řešení: a)zvýšit porodnost b)imigrace c)zvýšit efektivitu práce 2007 - Jedna osoba v důchodovém věku = pět ekonomicky aktivních 2050 – Jedna osoba v důchodovém věku = dva ekonomicky aktivní

7

8 Zázemí v právních předpisech 2004 - záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání 2006 - schválen zákon o uznávání 2007 - nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 2007 - nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb. 2009 – zrušení vyhlášky č. 524/2004 Sb. a účinnost vyhlášky č. 176/2009 Sb. 2011 – novelizace zákona

9 STUPEŇ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE - odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu

10 Základní principy 1 - NSK Národní soustava kvalifikací § 6 Úplná kvalifikace § 4 Dílčí kvalifikace § 5 ▫ Kvalifikační standard § 7 ▫ Hodnotící standard § 8

11 www.narodni-kvalifikace.cz

12

13

14

15

16

17 Základní principy 2 - úřady Autorizující orgán § 22 ▫ Ministerstvo pro místní rozvoj - Mgr. Bukovský – 224 861 717 ▫ Ministerstvo zemědělství - Ing. Brožka – 221 812 860 ▫ Ministerstvo průmyslu a obchodu - Horký – 224 852 237 ▫ Ministerstvo školství - Mgr. Sycha – 234 811 388 ▫ Ministerstvo vnitra - Mgr. Kapustová – 974 832 627, 974 833 247 ▫ Ministerstvo dopravy - Ing. Stehlík – 225 131 188 Role MŠMT § 23 Národní rada pro kvalifikace § 24

18 Základní principy 3 - autorizace Udělení autorizace § 9, 13, 14, 15 Fyzická osoba § 10 Právnická osoba/Škola § 11 Autorizovaný zástupce § 12 Zánik a odnětí autorizace § 16 Žádost o udělení autorizace + příslušné doklady a čestná prohlášení

19 Základní principy 4 Hodnocení dosažení odborné způsobilosti § 17 Zkouška § 18 Osvědčení § 19 Přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky § 20 Termín konání zkoušky Kvalita procesu!

20 Nejzazší termín pro stanovení zkoušky 21 dní Autorizovaná osoba obdrží od uchazeče přihlášku ke zkoušce Autorizovaná osoba zašle uchazeči pozvánku ke zkoušce Pozvánka je doručena žadateli 6 týdnů Nejbližší termín konání zkoušky 21 dní Autorizovaná osoba obdrží od uchazeče přihlášku ke zkoušce Autorizovaná osoba zašle uchazeči pozvánku ke zkoušce Stanovení termínu zkoušky (§ 17, odst. 5, 6, 8)

21 Přezkoumání výsledků zkoušky (§ 20) Do 15 dnů ode dne vyrozumění o výsledku konání zkoušky může uchazeč požádat autorizující orgán o přezkoumání ▫ Průběhu zkoušky ▫ Výsledku zkoušky Opakovaná zkouška se koná do 30 dnů od doručení rozhodnutí před stejnou autorizovanou osobou Náklady hradí autorizující orgán

22 Vyhláška č. 208/2007 Sb. (1) § 1 Podrobnosti obsahu, struktury a vedení NSK § 2 Podmínky a lhůty pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do NSK

23 Vyhláška č. 208/2007 Sb. (2) Podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob § 3 Forma zkoušky § 4 Náležitosti pozvánky ke zkoušce § 5 Výše úhrady za provedení zkoušky § 6

24 Vyhláška č. 208/2007 Sb. (3) Náležitosti a forma tiskopisu osvědčení § 6 3 druhy osvědčení ▫ Před FO ▫ Před PO ▫ Před komisí

25 Vyhláška č. 208/2007 Sb. (4) Podrobnosti postupu při uchování stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky § 8 V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ! OSVĚDČENÍ AOr 10 let 45 let Spisovna Správní archiv AOs5 letAOs ZÁZNAM AOr10 letSpisovna AOs5 letAOs

26 Vyhláška č. 208/2007 Sb. (5) Postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušky a absolutorií § 9 Přílohy - osvědčení

27 Počet schválených DK dle gesce AOr

28 Počet autorizací

29 Počet zkoušek DK

30 Aktuální statistiky k realizaci zákona K prosinci 2010 MMRMZEMPOMVMŠMTMDCelkem 2876115259235 8369597050286 5523054491231001439 3925828646451105392

31 Novelizace 1/2 Změna názvu „dílčí“ kvalifikace na „profesní“ Umožnění podnikající fyzické osobě získat autorizované zástupce Posunutí minimální věkové hranice, jako podmínky pro konání zkoušky v rámci rekvalifikačního kurzu Změna způsobu stanovování termínu konání zkoušky Uznávání částí „profesních“ kvalifikací, které již uchazeč úspěšně absolvoval

32 Novelizace 2/2 Přestupky autorizovaných osob Správní poplatky Doložení některých dokladů, jako podmínky pro konání zkoušky Zveřejňování termínů konání zkoušky autorizovanými osobami Úprava prokázání odborné způsobilosti pro účely získání živnostenského oprávnění řemeslné živnosti

33 Zajímavé WWW stránky http://www.msmt.cz/ sekce vzdělávání / rekvalifikace http://www.msmt.cz/ sekce vzdělávání / další vzdělávání http://www.narodni-kvalifikace.cz/ http://www.nsp.cz/ http://www.univcz.cz/


Stáhnout ppt "Zákon č. 179/2006 Sb. Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google