Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství a Ekonomika podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství a Ekonomika podnikání."— Transkript prezentace:

1 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství a Ekonomika podnikání Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Polotovary Název učebního materiálu: Ruční formování netrvalých forem Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová Datum vytvoření: 24.11.2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: modelová deska, formovací rám, formovací směs, model, jádro, pěchovat, šablona, vtok. Anotace: Prezentace je určena žákům 2. ročníku pro předmět Strojírenská technologie a Strojírenská výroba. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace. Metodické pokyny: Tento materiál uplatní učitel při výkladu dané látky, použité obrázky zvýší názornost výkladu. Prezentaci mohou žáci použít i v rámci samostatné domácí přípravy na výuku.

3  Charakteristika  Technologický postup  Formovací rámy  Formování do dvou rámů  Formování šablonováním  Vtoková soustava

4  Výroba forem a jader ze žáruvzdorných směsí se nazývá formování  Z těchto směsí vyrábíme formy netrvalé(na jedno odlití) nebo polotrvalé( po opravě se mohou použít několikrát)  Dutina formy je vytvořena pomocí modelu nebo šablony a je negativem budoucího odlitku  Materiál formy musí vyhovovat formování, lití a tuhnutí odlitku  Dle způsobu docílení technologické pevnosti formy dělíme metody výroby formy do tří generací: 1. První generace – pěchování formovací směsi 2. Druhá generace – chemické zpevňování směsi 3. Třetí generace – fyzikální vazba směsi

5  Dle druhu kovu a velikosti odlitku se rozlišují formy pro odlévání: 1. Na syrovo – formy se nesuší, kov se odlévá hned do zhotovené formy za normální vlhkosti písku 2. Na sucho – formy se suší nebo vypalují, aby se snížila vlhkost písku  Ruční formování vyžaduje zkušenost a zručnost formíře, používá se v kusové, malosériové výrobě pro větší a složité odlitky  Hlavní způsoby ručního formování: 1. Formování do půdy 2. Formování v rámech 3. Formování bezrámové 4. Formování šablonováním

6  Je sled těchto úkonů: 1. Pěchování formovací směsi 2. Úprava povrchu formy 3. Založení jader a vyčištění formy před složením 4. Složení formy  Model a formovací rám se pokládá na modelovou desku  První vrstvy modelového písku se na model přesívají, další případně nahazují lopatou, pěchuje se pěchovačkami různých tvarů, větší výkonnosti se dosáhne pneumatickými pěchovačkami  Po zapěchování formy se přebytečný materiál shrne pravítkem, průchody ve formě děláme kovovým bodcem

7  K navlhčení okrajů formy při vyjímání modelu se používá štětců, k uvolnění modelu používáme háček s očkem, na model tluče formíř dřevěnou paličkou  Dutina formy se zaprašuje grafitem nebo se natírá barvou  Ke zpevnění směsi na líci formy se používají pískováčky(měkký drát)  Ustavení jádra v dutině formy zajišťují podpěrky, které také chrání jádro před prohnutím vlastní tíhou nebo prasknutím působením vztlaku kovu

8  Zajišťují: 1. Přesnost provedení odlitku, a to správným zavedením horní poloviny rámu do spodní pomocí čepů a zámků 2. Ochranu formy před poškozením – chrání ji např. při dopravě na licí pole, skladování, umožňují její obracení 3. Zachycují boční síly při pěchování, účinky vztlaku i tlak taveniny 4. Tvoří pevný plášť, ve kterém se pěchuje směs  Dle tvaru jsou: obdélníkové, kruhové, čtvercové i nepravidelné  Materiál rámů – litinové(levné, ale rozbíjejí se) - plechové(svařované, ohýbané)

9 formovna

10 Formovací linka

11 Složená forma

12  Licí pole

13  Postup: 1. Dle výrobního výkresu zhotovíme výkres odlitku, dle kterého zhotovíme model a pro předlití otvoru jádro

14 Dvoudílný dřevěný model Pískové jádro

15  Postup výroby formy začíná pěchováním spodní části formy – na modelovou desku se položí polovina modelu lícní stranou nahoru a na ní se uloží spodní rám uchy dolů. Model se popráší dělícím prostředkem např. grafitem nebo slévačským práškem a přes síto se nasype model. písek, zbylý prostor se vyplní výplňovým pískem a upěchuje  Po upěchování se přebytek směsi shrne pravítkem, zhotoví se průduchy, tím je zaformován spodní rám formy  Rám se překlopí o 180°, dělící rovina se očistí, nasadí se druhá část modelu, nasadí se horní rám, dělící rovina se posype dělícím práškem a model se popráší slévačským práškem, umístí se modely vtokové soustavy, nálitků a výfuků a zaformují se

16 Zaformování obou rámů

17  Sejme se horní rám, okraje formy se navlhčí, aby se neutrhly při vyjímání modelů, poklepe se na model a opatrně se vyjme, líc formy se upraví, poškozené části opraví a nabarví se. Založí se jádra, podepřou se, forma se složí a před odlitím se zatíží proti vztlaku úkladky

18 modely

19 formování

20 Výroba jádra

21 Výroba jádra v jaderníku

22

23

24  Výroba forem odlitků, které mají symetrické rovinné nebo rotační tvary např. velké řemenice, setrvačníky  Používá se pro těžké velké odlitky v kusové výrobě  Modelové zařízení je levné, ale proces je zdlouhavý  Šablony jsou prkna s okrajem dle tvaru odlitku, tvarové hrany jsou oplechované  Dva druhy šablonování: 1. Rovinné, kdy šablonou se posouvá(kročky) 2. Rotační, kdy šablonou se otáčí kolem osy(otočné)

25  Rovinné šablonování se dělí na podélné a příčné  Na půdu formovny nebo dělící rovinu zapěchovaného rámu se hřeby přichytí vodící lišty, které slouží k vedení šablony pro formování dutin ve směru podélném nebo příčném

26  Rotační šablonování používá šablonovací zařízení, které se skládá z vřetena, jež je zasazené v těžké litinové patce, pevně zapuštěné v půdě. Šablona je spojena s vřetenem rukou, která drží ve svislé poloze opěrný kroužek patka vřetenoruka šablona

27 Odlitek a zhotovená šablona

28 Princip rotačního šablonování

29  Soustava kanálků ve formě, kterou je tekutý kov zaveden do dutiny formy  Funkce: 1. Doprava taveniny do dutiny formy 2. Možnost regulace rychlosti proudu 3. Zachycení strusky a nečistot 4. Zabránit rozstřiku taveniny  Vtoková soustava je pro: 1. Šedou litinu 2. Ocel

30 Pro šedou litinu

31  Zásady: 1. Plnění dutiny formy musí být dosti rychlé, aby nedošlo k vyhřátí písku sáláním poškození povrchu formy 2. Plnění dutiny musí postupovat tak, aby byla zcela zaplněna dříve než začne tuhnutí 3. Rychlé odlití – mohlo by dojít k oxidaci taveniny 4. Rychlé plnění u velkých odlitků vyžaduje prodyšnou směs a výfuky

32  Vtoková jamka – zabraňuje vniknutí nečistot do formy svým tvarem tak, aby došlo k víření nečistot a k jejich vynášení na hladinu  Vtokový kanál – kuželový  Struskovák – v něm se rychlost proudění sníží proti vtokovému kanálu, uplatní se složka vztlaku a nečistoty mají možnost vyplavat na hladinu, průřez volíme lichoběžníkový nebo půlkruhový  Zářezy – spojují struskový kanál s dutinou formy a většinou jsou umístěny na spodní stěně struskováku

33  Hluchý M. a kolektiv: Polotovary a jejich technologičnost Praha 1977 čj.28 750 77 SNTL  Doubravský M., Macášek I., Macháček Z., Žák J.Technologie slévání, tváření a svařování VUT Brno 1985 Zdroje obrázků: AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.elitexslevarna.cz/fotoreference.html, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.elitexslevarna.cz/index_soubory/DSC_0091, http://www.elitexslevarna.cz/fotoreference.html AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.elitexslevarna.cz/index_soubory/slevarna_elitex_2 AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/cs/slevarna-obrobna/vyroba/piskova-slevarna/, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/slevarna/slevarna_15.jpg, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/slevarna/slevarna_12.jpg, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/slevarna/unitherm-24.jpg, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/formovaci%20komplet1.jpg, AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/formovaci%20komplet4.jpg http://www.unitherm.cz/cs/slevarna-obrobna/vyroba/piskova-slevarna/

34 AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/cs/slevarna-obrobna/vyroba-formovacich-kompletu/ AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.metos.cz/zarizeni.html http://www.metos.cz/zarizeni.html AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/modelarna/unitherm-25.jpg, http://www.unitherm.cz/user/data/dso/modelarna/unitherm-25.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/jadra/unitherm-10.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unitherm.cz/user/data/dso/jadra/unitherm-13.jpg http://www.unitherm.cz/user/data/dso/jadra/unitherm-13.jpg Vhodná videa k této problematice: OMEGA FOUNDRY. www.seznam.cz [online]. [cit. 9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=_rH-FSg2z8Q&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=_rH-FSg2z8Q&feature=plcp


Stáhnout ppt "Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 2. ročník oboru Strojírenství a Ekonomika podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google