Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie Mgr."— Transkript prezentace:

1 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie Mgr. Irena Kudláčková

2 Obsah Vymezení pojmu "SPU" Příčiny vzniku Stupně Diagnostika Práce s dětmi s SPU

3 Specifické poruchy učení Souhrnné označení různorodé skupiny poruch, která se projevuje zřetelnými obtížemi při mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní a počítání. Nepříznivě ovlivňují vzdělávací a osobnostní rozvoj dítěte. SPU je mimointelektuální porucha, která však negativně intelekt ovlivňuje.

4 Specifické – odlišují se od ostatních (např.od dítěte z nepodnětného prostředí, mentálně postiženého dítětě, atd...) Vývojové – objevují se až v určitém stádiu vývoje dítěte (Po nástupu do školy). Rozeznáváme je ve 2.polovině 1.třídy.

5 Příčiny vzniku SPU genetický vliv hormonální vliv dědičný vliv lehká poškození mozku u dětí se zkříženou lateralitou

6 Stupně SPU Lehká forma Vyskytuje se po celou dobu školní docházky Střední a těžká forma nesprávné vzdělávací postupy a výchovný přístup vede k následkům a znevýhodnění až do dospělosti.

7 Diagnostika SPU V předškolním věku nelze přesně diagnostikovat. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat dětem, které začínají pozdě mluvit, obtížně se vyjadřují, nedokáží vytleskat slovo po slabikách, odmítají kreslit. Nástup do školy – v souvislosti se školní zátěží se poruchy začnou jasně objevovat. Výrazný rozdíl mezi výkony v určitých vyuč.předmětech např.v ČJ, v M nebo rozpor v mluveném a psaném projevu.

8 Odborná diagnostika Provádí PPP popřípadě SPC Vychází z : osobní a rodinné anamnézy úrovně rozumových schopností úrovně školních dovedností (čtení, psaní, počítání) úrovně zrakového a sluchového vnímání úrovně řeči pravolevé a prostorové orientace pozornosti

9 Klasifikace SPU DYSLEXIE – specifická porucha čtení Objevuje se u dětí obvykle od samých počátků školní docházky. záměny tvarově podobných hlásek (b-d, p-q, m-n,...) vynechání nebo přidávání hlásek (lokomotiva – lotiva, kotoul – kotoulh...) dvojí čtení narušení rytmu čtení porucha sluchové diferenciace (odlišnosti) špatná artikulace, špatné vyslovování měkkých a tvrdých souhlásek v 95% se připojuje dysgrafie a dysortografie

10 DYSGRAFIE – snížená schopnost osvojit si dovednost psaní tvary písmen řazení písmen neuspořádané písmo, neupravené, těžko čitelné u písmen se objevují záměny směrové, tvarové, zrcadlové dysgrafie se často pojí s dysortografií Náprava: Procvičování hrubé a jemné motoriky obtahování velkých písmen dítě říká, co píše

11 DYSORTOGRAFIE – snížená schopnost osvojování pravopisu postižená zejména sluchová analýza dítě nerozlišuje délky samohlásek, tvrdost a měkkost slabik Náprava: Nezatěžujeme dlouhými pravopisnými cvičeními, složitým opravováním. Při hodnocení nepopíšeme sešit rudě, chybná slova můžeme např.přelepit, zdůvodňujeme správné tvary. Dítě užívá nápomocné, dyslektické tabulky, vzory, pomůcky,...

12 DYSKALKULIE – porucha matematických funkcí Neschopnost užívat číselné symboly – žák si plete čísla ( 3-8, 6-9, 36-63,apod.) Neschopnost užívat jednoduché matematické operace (x, :, +, -) DYSMÚZIE – porucha hudebních schopností - receptivní složka (nesprávné rozeznávání tónů, melodie, hudebních nástrojů uchem) - r epresivní složka (nesprávné hlasové vyjadřování tónů, melodie, písně)

13 DYSPINXIE - specifická porucha kreslení kresebný výkon bývá nápadně primitivní DYSPRAXIE – vývojová vada hybnosti dítě se nemůže naučit vykonávat přiměřené pohyby nápadná neobratnost

14 Práce s dětmi s SPU SMĚRNICE MŠMT ČR Metodický pokyn pro práci s jedinci s poruchami učení Cílem je: Aby žák při vzdělávání netrpěl svým handicapem Aby docházelo ke zmírnění či vymizení projevů Důležitý je: přístup rodičů, učitelů a pracovníků PPP žákům pomáhá zapojovat do výuky nejvíce smyslů využívání vhodných pomůcek

15 II.stupeň a SŠ více času na splnění úkolu kontrolní práce a diktáty psát po předchozí přípravě upřednostňování ústního projevu před písemným Pomůcky: bzučáky pro zdůraznění délek slabik čtecí okénka kostky z molitanu s měkkými slabikami a dřevěné kostky s trvdými slabikami

16

17

18

19 Informační zdroje: Stodůlková, E., Zapletalová,E. Pedagogika pro střední školy. Machart. Beroun, 2011. Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava SPU. Portál. Praha, 1997. Matějček, Z. Dyslexie.: H+H (H&H). Praha, 1995. http://www.heda.cz/MONTESSORI-PRUEFL/Dyslekticke-pomucky http://www.berjak.cz http://www.format1.cz/eshop-dis5-bzucak-pomucka-pro-dyslektiky-43-94 http://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni/ http://zazitky.heureka.cz http://www.neuroanatomy.wisc.edu/selflearn/Dyslexia.htm http://athome.readinghorizons.com http://centrumproskolaky.webnode.cz/dysortografie/ http://www.skolni-poradenstvi.wz.cz/dysortografie.html http://www.skolni-poradenstvi.wz.cz/dysgrafie.html http://www.dyskalkulie-shop.de/ http://www.taz.de/!73643/ http://www.elternwissen.com/ http://www.ergo-uetersen.de/dyskalkulie.html http://skolka-amenity.webnode.cz/

20 http://sapa.qc.ca/blogue/qu%E2%80%99est-ce-que-la-dyspraxie/ http://www.lefigaro.fr http://www.elet.sk http://www.mezizenami.cz/


Stáhnout ppt "Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google