Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vysokých školách Praha, 12. června 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vysokých školách Praha, 12. června 2013."— Transkript prezentace:

1 Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vysokých školách Praha, 12. června 2013

2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – stávající právní úprava problematika úrazů při teoretickém a praktickém vyučování na vysoké škole nebo v přímé souvislosti s ním je upravena v § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na ustanovení zákoníku práce odkazuje § 62 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 1

3 § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odst. 1 studenti vysokých škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly 4

4 § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odst. 4 příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly 5

5 § 62 zákona o vysokých školách Paragraf vymezuje práva studentů Odst. 2: Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen.

6 Podrobnosti jsou rozpracované ve vnitřních předpisech a normách vysokých škol  zejm. směrnice rektora, pracovní řády  Povinnosti a zodpovědnosti pracovníků a studentů  Na úrovni rektorátu i jednotlivých fakult  Evidence a dokumentace úrazů vzniklých v rámci studia – na úrovni vysokých škol

7 Úkoly MŠMT:  Připravit metodický pokyn k evidenci úrazů  Sběr dat z vysokých škol na úrovni MŠMT  Setkání s VŠ k problematice BOZP

8 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vysokých školách Praha, 12. června 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google