Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RuskýBusiness Day Ruský Business Day Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje AKTIVNÍ REGIONÁLNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKA PROSAZOVANÁ ZLÍNSKÝM KRAJEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RuskýBusiness Day Ruský Business Day Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje AKTIVNÍ REGIONÁLNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKA PROSAZOVANÁ ZLÍNSKÝM KRAJEM."— Transkript prezentace:

1 RuskýBusiness Day Ruský Business Day Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje AKTIVNÍ REGIONÁLNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKA PROSAZOVANÁ ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 OBSAH PREZENTACE: 1.Zahraniční vztahy Zlínského kraje 2.Orientace na východní trhy 3.Partnerské regiony Zlínského kraje 4.Role a nástroje Zlínského kraje v oblasti zahraničních vztahů 5.Samarská oblast – pilotní projekt zahraniční spolupráce ZK 6.Komise RZK pro ekonomické vztahy s východními trhy 1

3 1. ZAHRANIČNÍ VZTAHY ZLÍNSKÉHO KRAJE vychází z oficiální zahraniční politiky České republiky, mezinárodních smluv a dohod vychází z přirozených geopolitických vazeb a konkrétních zájmů Zlínského kraje cílem je především rozvoj hospodářské spolupráce na regionální úrovni zaměřují se na malé a střední podnikání a rovněž na realizaci konkrétních bilaterálních projektů v oblasti vzdělávání a kultury předpokladem je široký potenciál obchodních příležitostí vychází ze zájmu ekonomických subjektů Zlínského kraje jsou realizovány ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky a příslušného státu 2

4 2. ORIENTACE NA VÝCHODNÍ TRHY PROČ: západní trhy jsou nasyceny východní trhy nabízí větší prostor a z toho plynoucí příležitosti ZK je konkurenceschopný; málo se o nás ví – aktivní marketing 3

5 3. PARTNERSKÉ REGIONY ZLÍNSKÉHO KRAJE Spolupráce je navázána: - Trenčianský samosprávný kraj, Slovensko - Žilinský samosprávný kraj, Slovensko - Župa Vas, Maďarsko - Podkarpatské vojvodství, Polsko - Region Piemonte, Itálie - Samarská oblast, Rusko - Lvovská oblast, Ukrajina - Provincie Shandong, Čína - Město Shenyang, Čína ZK považuje za vhodné rozšířit spolupráci s regiony v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a Chorvatsku 4

6 4. ROLE ZLÍNSKÉHO KRAJE „otevírání dveří“ a vytváření příležitostí pro aktivity v oblasti hospodářství, vzdělávání a kultury navázání vztahů s politickými a diplomatickými představiteli státu a regionu institucionalizace vztahů – smlouvy a dohody o spolupráci využívání komunikačních nástrojů pro aktivní marketing ve prospěch řízeného procesu prosazování zájmů ZK v zahraničí 5

7 4. NÁSTROJE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZK neusiluje o kampaňovitost, ale o systematický přístup při utváření zahraniční spolupráce: - pravidelná setkání na nejvyšší politické úrovni - výměna odborných zkušeností - realizace hospodářských misí - Komise Rady Zlínského kraje pro ekonomické vztahy s východními trhy - Výbor pro zahraniční vztahy ZZK - Výbor pro záležitosti EU ZZK - Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 6

8 Partnerský region s velkým potenciálem možností spolupráce: - budoucí hospodářský rozvoj oblasti = příležitost pro úspěšné mezinárodní projekty -výrazná podpora na úrovni politické reprezentace Samarské oblasti -výrazná podpora na úrovni diplomatické reprezentace Ruské federace -návrh ruské strany na zřízení funkce honorárního konzula Ruské federace ve ZK -činnost Komise RZK pro ekonomické vztahy s východními trhy – pracovní platforma spolupráce 5. SAMARSKÁ OBLAST – PILOTNÍ PROJEKT REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZK 7

9 Historie : - duben 2003 - iniciační jednání o zahájení spolupráce - květen 2005 - podpis protokolu o budoucí spolupráci -duben 2006 - oficiální návštěva gubernátora K. A. Titova ve ZK, oficiální podpis smlouvy o vzájemné spolupráci - září 2006 - oficiální návštěva hejtmana ZK a hospodářská mise do Samarské oblasti 5. SAMARSKÁ OBLAST – PILOTNÍ PROJEKT REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZK 8

10 aktuální náměty spolupráce v hospodářské oblasti: - vytvoření platformy pro pravidelnou výměnu informací - vytvoření systému podpory společných bilaterálních projektů spolupráce - institucionalizace spolupráce s městem Togliatti -uspořádání obchodní mise Samarské oblasti do ZK -Dny Zlínského kraje v Togliatti – prezentace ZK a možností spolupráce -vyhledávání a realizace konkrétních projektů (musíme je aktivní prací vyhledat a realizovat) 9

11 aktuální náměty spolupráce v oblasti školství: - uzavření dohody mezi ZK a Ministerstvem školství Samarské oblasti o spolupráci vysokého školství a výzkumných a inovačních programů - rozvoj spolupráce mezi UTB a univerzitami v Samaře a Togliatti - návštěva představitelů Univerzity Togliatti ve ZK 10 5. SAMARSKÁ OBLAST – PILOTNÍ PROJEKT REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZK

12 aktuální náměty spolupráce v oblasti cestovního ruchu: - účast zástupců Zlínského kraje na projektu INTERVOLGA 2007 - představení potenciálu cestovního ruchu Zlínského kraje zástupcům cestovního ruchu a novinářům ze Samarské oblasti (návštěva Luhačovic) -spolupráce středních škol v oblasti cestovního ruchu a gastronomie -lázeňská turistika 11 5. SAMARSKÁ OBLAST – PILOTNÍ PROJEKT REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZK

13 Aktuální náměty města Togliatti: - bytové hospodářství, asanace a rekonstrukce bytů - autonomní výroba tepla -čištění odpadních vod 12 5. SAMARSKÁ OBLAST – PILOTNÍ PROJEKT REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZK

14 6. KOMISE PRO EKONOMICKÉ VZTAHY S VÝCHODNÍMI TRHY odborný poradní orgán Rady Zlínského kraje, zřízený po konzultaci s Generálním konzulátem Ruské federace v Brně v lednu 2007 zadání pro pracovní komisi: - vytvoření systému podpory aktivit ekonomických subjektů s orientací na východní trhy -vytvoření podmínek pro vzájemnou hospodářskou spolupráci mezi ZK a Samarskou oblastí - vytvoření platformy pro řešení otázek spolupráce na bázi denní komunikace -vyhledávání konkrétních bilaterálních projektů a jejich realizace Očekáváme obdobný krok – tj. jmenování zástupců Samarské oblasti do takto konstituované společné pracovní komise 13

15 předseda komise: PhDr. Martin Vacek, člen Zastupitelstva Zlínského kraje členové komise: Ing. Pavel Pravec, čestný předseda výkonného výboru Barum Continental s.r.o. Ing. Petr Síleš, generální ředitel Fatra a.s., předseda Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr. h. c., rektor Evropského polytechnického institutu Ing. Jiří Kučera, ředitel JVM-RPIC spol. s r.o. představenstva Krajské hospodářské komory Ing. Petr Slovák, předseda Agrární komory Zlínského kraje Ing. Roman Temis, ředitel společnosti Sored Zlín, s.r.o. Ing. Jaroslav Drozd, člen Zastupitelstva Zlínského kraje B.B.S.Ondřej Benešík, člen Zastupitelstva Zlínského kraje 14 6. KOMISE PRO EKONOMICKÉ VZTAHY S VÝCHODNÍMI TRHY

16 Aktivity Zlínského kraje jako významná součást dobrých česko-ruských vztahů

17 Veřejná správa Motto: … orgány kontrolní a metodické je třeba přeměnit v orgány tvůrčí …

18 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "RuskýBusiness Day Ruský Business Day Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje AKTIVNÍ REGIONÁLNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKA PROSAZOVANÁ ZLÍNSKÝM KRAJEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google