Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky na zpracování územního plánování Porada pro ÚÚP 4.12.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky na zpracování územního plánování Porada pro ÚÚP 4.12.2014."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky na zpracování územního plánování Porada pro ÚÚP 4.12.2014

2 Zpracování návrhu ÚP  Veřejná zakázka (VZ): zákon o veřejných zakázkách (ZVZ č. 137/2006 Sb., §§2,6,7)  Povinnost dodržet zásady: transparentnosti, rovného zacházení, zákaz diskriminace  Hodnotící kritéria VZ: základní – ekonomická výhodnost nabídky, nejnižší nabídková cena  ÚP je dílo ne zboží, nabízené ceny není s čím srovnávat  Mimořádně nabídková cena ve vztahu k předmětu VZ – vylučuje dodání návrhu ÚP v souladu s předpisy ( § 77 zák. o VZ – „Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu VZ, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné“ – je třeba požadovat od všech vyzvaných shodné údaje (umožní to porovnat jednotlivé úkony)

3 Zpracování návrhu ÚP 2  Součást VZ by mělo být minimálně: 1.informace o počtu hodin práce, jejich povaze a hodinové sazbě ( např. seznámení se projektanta s územím, zpracování potřebných podkladů, úprava mapových podkladů, náklady na subdodávku jiných specialistů, různé náročné práce na návrhu ÚP…) 2.Informace o dalších předpokládaných nákladech nezbytně spojených se zpracováním návrhu ÚP (např. náklady na účast projektanta na projednáních organizovaných obcí a pořizovatelem, nákup podkladů, náklady na zpracování např. JDM

4 Finanční kontrola  Na VZ zpracování návrhu ÚP se vztahují požadavky stanovené v zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  Platí zásady: 1.Zásada účelnosti – precizní vymezení veřejné zakázky 2.Zásada hospodárnosti – vyžaduje co nejnižší vynaložení svěřených prostředků při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů (brát v potaz náklady prvotní (pořizovací) ale i provozní. (náklady na pořizovatele ÚP, náklady na uplatňováním ÚP) 3.Zásada účinnost – tou se rozumí použití veřejných prostředků způsobem, kterým se dosáhne nejlepšího účinku (přínosu) ve srovnání s objemem vynaložených prostředků.

5 Děkuji za pozornost Ing. Gabriela Šípková Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení územního plánování gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 485 226 651


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky na zpracování územního plánování Porada pro ÚÚP 4.12.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google