Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obrobitelnost a ř ezivost KTO/EMO Cvi č ení 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obrobitelnost a ř ezivost KTO/EMO Cvi č ení 11."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obrobitelnost a ř ezivost KTO/EMO Cvi č ení 11

2 Kriteria obrobitelnosti a řezivosti 1) otupování břitu ( trvanlivost břitu) 2) řezné síly a momenty 3) teplota řezání 4) kvalita obrobeného povrchu (většinou drsnost) 5) tvar vznikající třísky 6) další specifická kriteria (např. chvění, deformace S-N-O)

3 Způsoby hodnocení obrobitelnosti a řezivosti a) absolutní: dána funkčním vztahem mezi parametry obrábění (např. Taylorův vztah) nebo velikostí veličiny charakterizující obrábění (F, Θ, A, R, povrchové napětí obrobku,..) b) relativní: dána bezrozměrným číslem vzniklým z porovnání určité veličiny charakterizující obrábění (např. v c, f z, a p, a e )

4 1) Otupování břitu Ur č it index obrobitelnosti a třídu obrobitelnosti pro austenitickou ocel a pro a) T = 10 min b) T = 30 min c) T = 60 min

5 2) Řezné síly a momenty a) f = 0,2 mm/ot b) f = 0,075 mm/ot c ) f = 0,2 mm/ot, v c = 95 m/min d) f = 0,075 mm/ot, v c = 152 m/min Ur č ete obrobitelnost relativním způsobem pro austenitickou ocel pro posuvovou sílu a pro:

6 3) Teplota řezání Ur č ete obrobitelnost relativním způsobem pro austenitické oceli pro teplotu řezání. Etalonem je: a) AISI SAE 1020 b) AISI SAE 1035 c ) AISI SAE 1045

7 4) Tvar vznikající třísky ISO třídaW≥ 1,290 3,450 525 6,78 83 Ur č ete obrobitelnost relativním způsobem pro austenitickou ocel z hlediska objemového sou č initele a p ř ípady a- d)

8 4) Tvar vznikající třísky

9 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Doporu č ení pro obrábění austenitické oceli DIN Wnr. 1.4541 otupov á n í břitu pečlivě volit posuv f, hloubku řezu a p a řeznou rychlost v c volit kruhov é VBD řezné síly volit vět ší ú hel nastaven í hlavn í ho ostř í К R men ší poloměr zaoblen í š pičky r ε vět ší ú hel čela γ men ší poloměr zaoblen í ostř í r N teplota řez á n í procesn í m é dium – chlad í c í ú činek kvalita obroben é ho povrchu vět ší ú hel čela γ vy šší řeznou rychlost v c procesn í m é dium – chlad í c í ú činek jiný řezný materi á l než RO a SK vět ší ú hel hřbetu α malý r á dius zaoblen í ostř í r N men ší posuv f tvar vznikaj í c í tř í sky n á stroj s malou nebo ž á dnou fasetkou utvařeč s vy šší zadn í stranou vět ší ú hel čela γ procesn í m é dium – chlad í c í ú činek tuhost mal é vyložen í n á stroje malý poloměr š pičky r ε velký ú hel nastaven í hlavn í ho ostř í velký ú hel čela γ malý poloměr š pičky r N


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obrobitelnost a ř ezivost KTO/EMO Cvi č ení 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google