Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEŠENÍ PROBLÉMU. Úvod – Ken Robinson: How schools kill creativity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEŠENÍ PROBLÉMU. Úvod – Ken Robinson: How schools kill creativity."— Transkript prezentace:

1 ŘEŠENÍ PROBLÉMU

2 Úvod – Ken Robinson: How schools kill creativity

3 V jakém věku jsou lidé nejkreativnější? Proč tomu tak je? Kdy přicházíme o kreativitu (tvořivost)? Proč je kreativita důležitá? Kdy vznikl systém tohoto vzdělávání? K čemu slouží pravá a levá hemisféra? Mají lepší propojení mezi hemisférami muži nebo ženy? V čem je poučný příběh Gillian Lynn?

4 Kreativita je schopnost produkovat originální, neobvyklé, avšak užitečné myšlenky. Tvořivý proces je tedy charakterizován dvěma základními prvky: originalitou (novostí), ale současně také užitečností (hodnotností, akceptovatelností)

5 Francis Picabia, francouzský malíř, dadaista: „Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo m ě nit sm ě r. Kreativita znamená vid ě t to, co vidí ostatní, ale n ě co jiného si u toho myslet.“ Albert Einstein: „P ř edstavivost je d ů ležit ě jší než v ě domosti.“ Oscar Wilde: „Zásadovost je posledním úto č išt ě m lidí bez p ř edstavivosti.“ George Patton: „Jestliže myslí všichni stejn ě, potom n ě kdo nemyslí.“

6 Je důležité mít na paměti, že každý může být kreativní! Nezáleží na vzdělání, dědičnosti, věku nebo prostředí. Maličkosti jsou počátkem větších věcí – to je všeobecně platné. Kreativita je všude okolo nás.

7

8 9 teček

9 „Výrobce zubní pasty se rozhodl zvýšit prodej. Hledal nám ě ty, jak to ud ě lat, ale jeho vlastní zam ě stnanci mu neum ě li pomoci. Proto se rozhodl hledat nám ě ty mimo firmu a zorganizoval sout ě ž. Nám ě t, který vyhrál, byl tento:

10

11 Nyní rychle nahlas p ř e č t ě te barvy následujících slov, ne slova, ale jakou mají barvu ČervenáZelená ModráOranžová ČernáModrá ŽlutáŠedivá ČervenáRůžová

12 Co vidíme vs. Co říká mozek, že vidíte? "Polde vmkuyzu Cabmrisdžke uniziverty nzaleeži na skttrinim padoři pmeisn v naanpsem txetu, ale jen na tom, aby pvnri a pleosdni pmeisno dneaho svloa blya na sevm msitě. Ztebyk mžůe byt peřhoezn, psřeto lze txet bez vtšiěch pbolermů pčiřest. To je potro, že jmiakle se jnedou naučime sjovapot pmeisnka do solv, amaucktotiy si je aegrujegme. Nemčtee jetlidnova pmisena ale svloo jkao ceelk. Dlaěme to ndevěomky bez pleřemyšni.“

13 Mapping stereotypes – Svět podle USA

14 Co je to stereotyp? = ustálený, navyklý vzorec myšlení nebo chování Je to něco, co jsme se v průběhu života naučili a je nám to vlastní, tzn. Není to typické pro všechny lidi na světě. Z velké části nám bývá vštípen výchovou. Jednání, způsob uvažování nebo chování, které v určitých situacích stále/automaticky opakujeme.

15 Tradiční vs. kreativní řešení problému

16 4)Zvolím podobné řešení a postupuji stejně 5)Využiji metody vyzkoušené praxí – rybí kost, SWOT 6)Vyhodnotím dosažení cíle řešení problémů Tradiční řešení 1)Definuji problém co nejpřesněji 2)Ověřím, zda už daný problém někdo řešil 3)Ověřím, s jakým výstupem byl tento problém řešen

17 Využití tradičního řešení 1) situace, které jsou rutinní 2) situace, které jsme už v minulosti úspěšně řešili 3) situace se složitým problémem, který musíme strukturovat 4) situace, které vyžadují přesnost v řešení.

18 4) Každé řešení porovnám s cílem. 5) Vyhodnotím, jak jsem spokojený s dosažením cíle. Kreativní řešení 1) Zaměřím se na cíl, kterého má být dosaženo. 2) Sepíšu si vše co mě napadne při zamyšlení nad mým problémem. 3) Využiji metod bez limitů – brainstorming, myšlenkové mapy, brainwriting

19 Využití kreativního řešení 1) neobvyklé situace, které jsme před tím neřešili 2) situace, u kterých nevíme, kde začít 3) situace, kde nevidíme řešení 4) situace, ve kterých musíme učinit rozhodnutí za předpokladu velké nejistoty

20 Symptom – definování problému Příčina – analýza problému Lék – generování řešení, výběr nejvhodnějšího řešení Výsledek – kontrola a vyhodnocení Akce – implementace řešení

21 Definování problému Technika 5W+1H SMART S P L A V

22 Where? Kde? Who? Kdo? What? Co? When? Kdy W W W W W W W W W W Why? Proč? H H How? Jak?

23 ambiciózní /dosažitelný specifický měřitelný reálný S S M M A A R R T T termínovaný

24 Analýza problému – Lotosový květ

25 Analýza problému Brainstorming Ishikawův diagram S P L A V

26 problém metodyLidé (já) prostředímechanismus materiál Lidé (ostatní)

27 Ishikawův diagram Rozdíl je v lidech

28 SLABÉ STRÁNKY SILNÉ STRÁNKYPŘÍLEŽITOSTI HROZBY VNĚJŠÍ FAKTORY VNITŘNÍ FAKTORY POZITIVNÍ NEGATIVNÍ SWOT analýza

29 Generování řešení + výběr řešení Brainstorming Osbornův seznam, SCAMPER Paretovo pravidlo SWOT analýza, SCORECARD S P L A V

30 Metoda 6-3-5 / brainwritting Vyšší koncentrace Bez napětí a konfliktů skupinové práce Dominantní jsou bez vlivu, nikdo nebojuje o slovo Anonymitu přivítají ostýchaví lidé

31 Reverzní brainstorming

32 Scamper Ssubstitutenahradit (díly, materiál, lidi) Ccombinekombinovat (sloučit, spojit s jiným, integrovat) Aadaptadaptovat (nahradit, změnit funkci, použít jiné díly) Mmodifymodifikovat (zmenšit, zvětšit, změnit tvar, změnit atributy) Pput to another usepoužít jinak (jiné uplatnění, jiný výklad) Eeliminateeliminovat (odstranit, zjednodušit, redukovat) Rreverseobrátit (vyměnit pořadí, změnit postup)

33 Analogie

34 Malování problému

35 Myslící klobouky

36 Bílý klobouk – argumenty, fakta Nahlíží se na problém bez jakýchkoli emocí, vysvětlování a argumentace. Hlavním smyslem je pojmenovat všechna dostupná fakta, která se k problému vztahují.

37 Červený klobouk – emoce, intuice Myslitel se oprostí od faktů a dává najevo svůj pocit, který z problému má, obavy, nedůvěru, nadšení. Pocity jsou pro myšlení velmi důležité.

38 Žlutý klobouk – pozitivní stránky Pod žlutým kloboukem se rodí sny. Soustřeďuje se výhradně na všechna pozitiva a hodnoty, jež s sebou problém a jeho vyřešení přináší.

39 Černý klobouk – negativní stránky Nahlíží na problém s jeho negativními důsledky, chybami, Jeho cílem je přinést konstruktivní dávku skepticismu. Porovnává nabízená řešení s reálnou situací, se zkušenostmi z minula, upozorňuje na možná úskalí.

40 Zelený klobouk – nápady Zelený klobouk je zdrojem kreativního myšlení. Čím zajímavější, různorodější, neobvyklejší jejich nápady jsou, tím lépe.

41 Modrý klobouk – závěry Modrý klobouk je klobouk nadhledu, objektivity, praxe. Má řídící funkci, organizuje celé myšlení, vypracovává závěry a shrnutí.

42 Analýza problému – afinity diagram

43 Výběr řešení - SCORECARD 1. ŘEŠENÍ 2. ŘEŠENÍ 3. ŘEŠENÍ 1. KRITÉRIUM2. KRITÉRIUM3. KRITÉRIUM

44 Implementace řešení Logický rámec S P L A V

45 PROČ? Účel a cíl Co? Výstupy Kdo? Nositel Jak? Akce, činnost Kdy? Milníky Kolik? Zdroje, rozpo- čet Logický rámec

46 Semafor ABCD S P L A V

47 Technika semafor POUČÍM SE S Z ŘEŠENÍ NUTNO ZVÁŽIT DOBRÁ ZKUŠENOST

48 Pay off matrix Vysoký přínos a snadno realizovatelné Vysoký přínos a obtížně realizovatelné  Trefa do černého  Velká návratnost  Realizujte všechny  Vyžaduje spoustu práce  Vyhodnoťte, zda se vám úsilí vyplatí  Zvažte velikost překážek  Může, ale nemusí to stát za to Nízký přínos a snadno realizovatelné Nízký přínos a obtížně realizovatelné  Jsou na dosah ruky  Určitý přínos  Rychlý úspěch  Pusťte se do toho  Uskutečněte všechny  Přínos nestojí za to  Časově náročné  Realizace se pravděpodobně nevyplatí

49 Paretovo pravidlo 20 % = 80 %


Stáhnout ppt "ŘEŠENÍ PROBLÉMU. Úvod – Ken Robinson: How schools kill creativity."

Podobné prezentace


Reklamy Google