Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Speciální základní škola,Louny, Poděbradova 640,příspěvková organizace Autor: Mgr.TAŤÁNA RADIMSKÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_III.Vu_SBĚR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Speciální základní škola,Louny, Poděbradova 640,příspěvková organizace Autor: Mgr.TAŤÁNA RADIMSKÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_III.Vu_SBĚR."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Speciální základní škola,Louny, Poděbradova 640,příspěvková organizace Autor: Mgr.TAŤÁNA RADIMSKÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_III.Vu_SBĚR LÉČIVÝCH ROSTLIN Téma : Vu – 6. ročník – SBĚR LÉČIVÝCH ROSTLIN, OCHRANA PŘÍRODY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3407

2 ANOTACE Materiál je ur č ený pro žáky 6. ro č níku, pro výuku v ě cného u č ení Prezentace na interaktivní tabuli Prezentace je ur č ena pro získání a upevn ě ní informací o sb ě ru a poznávání lé č ivých bylin, o ochran ě p ř írody, pro spole č nou práci s u č itelem; pracovní list je ur č en k samostatné práci Pom ů cky: interaktivní pero, fixy na interaktivní tabuli Inovace: interaktivní zp ů sob u č ení, interaktivní procvi č ování nového u č iva Metodický pokyn: pozorn ě č ti, odpov ě z na otázky, p ř i ř a ď správné odpov ě di, zakroužkuj správné výrazy, dopl ň správné výrazy

3 KOP Ř IVALÍPA HLUCHAVKADIVIZNA Č ERNÝ BEZ

4 MEDU Ň KA HE Ř MÁNEK R Ů ŽE ŠÍPKOVÁ SMETÁNKA LÉKA Ř SKÁ

5 LÉ Č IVÉ ROSTLINY Č ÁSTI ROSTLIN OBSAHUJÍ LÉ Č IVÉ LÁTKY, VYRÁB Ě JÍ SE Z NICH LÉ Č IVA A LÉ Č IVÉ Č AJE (DIVIZNA, HE Ř MÁNEK LÉKA Ř SKÝ) CHRÁN Ě NÉ ROSTLINY JSOU VZÁCNÉ, CHRÁNÍ JE ZÁKON NESMÍME JE TRHAT ( KONIKLEC, HO Ř EC ) JEDOVATÉ ROSTLINY Č ÁSTI ROSTLIN JSOU JEDOVATÉ, NESMÍME SE JICH DOTÝKAT ( DURMAN, KONVALINKA )

6 Z ROSTLINY PRO LÉČENÍ SBÍRÁME : KOP Ř IVA – LIST R Ů ŽE ŠÍPKOVÁ - PLOD HLUCHAVKA BÍLÁ – KV Ě T HE Ř MÁNEK - KV Ě T MEDU Ň KA – LIST Č ERNÝ BEZ – KV Ě T DIVIZNA – KV Ě T LÍPA – KV Ě T SMETÁNKA LÉKA Ř SKÁ - KV Ě T

7 LÉČIVÉ ROSTLINY OBSAHUJÍ LÁTKY, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO NAŠE ZDRAVÍ ! SBÍRÁME JE ZA SLUNNÉHO PO Č ASÍ, NA MÍSTECH, KDE SE NEPRÁŠÍ SBÍRÁME JE DO PROUT Ě NÉHO KOŠÍKU, NE DO PLASTIKOVÝCH SÁ Č K Ů SUŠÍME JE NA SÍTECH, NA VZDUCHU NESBÍRÁME ROSTLINY V P Ř ÍRODNÍCH REZERVACÍCH NEBO JINÝCH CHRÁN Ě NNÝCH ÚZEMÍCH

8 SPOJ SPRÁVNĚ : HE Ř MÁNEK KOP Ř IVA R Ů ŽE ŠÍPKOVÁ DIVIZNA VELKOKV Ě TÁ

9 SPOJ SPRÁVNĚ : SMETÁNKA LÉKA Ř SKÁ MEDU Ň KA LÍPA SRD Č ITÁ BEZ Č ERNÝ HLUCHAVKA

10 NAPIŠ, CO SE Z ROSTLINY SBÍRÁ PRO LÉČENÍ KOP Ř IVA – _____ R Ů ŽE ŠÍPKOVÁ - _____ HLUCHAVKA BÍLÁ – _____ HE Ř MÁNEK - _____ MEDU Ň KA – _____ Č ERNÝ BEZ – _____ DIVIZNA – _____ LÍPA – _____ SMETÁNKA LÉKA Ř SKÁ - _____

11 Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/zihlava.gif zihlava.gif [cit. 2012–06–08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/zihlava.gif Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/HLUCHAVKA.GIF HLUCHAVKA.GIF [cit. 2012–06–08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/HLUCHAVKA.GIF Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/baza.gif baza.gif baza.gif [cit. 2012–06– 08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/baza.gif baza.gif Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Divozel.gif divozel.gif [cit. 2012–06– 08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Divozel.gif Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/rumancek.gif rumnacek.gif [cit. 2012– 06–08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/rumancek.gif Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Lipa.gif lipa.gif [cit. 2012–06–08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Lipa.gif Dostupné z WWW : http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Pupava.gif pupava.gif [cit. 2012–06–08]http://www.herbavitalis.cz/bylinky/Pupava.gif Dostupné z WWW : http://nd01.jxs.cz/829/280/78fecbdec4_46279994_o2.jpg medu ň ka.jpg [cit. 2012–06–08]http://nd01.jxs.cz/829/280/78fecbdec4_46279994_o2.jpg Dostupné z WWW : http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto02/foto_114.jpg šípek.jpg [cit. 2012–06–08]http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto02/foto_114.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: Speciální základní škola,Louny, Poděbradova 640,příspěvková organizace Autor: Mgr.TAŤÁNA RADIMSKÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_III.Vu_SBĚR."

Podobné prezentace


Reklamy Google