Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 02/2006 10.11.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do rukou první výtisk Polnice, vydávané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 02/2006 10.11.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do rukou první výtisk Polnice, vydávané."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 02/2006 10.11.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do rukou první výtisk Polnice, vydávané nově zvoleným zastupitelstvem. Polnice, která tu s větším, tu s menším úspěchem provází obecní dění již dlouhých 8 let. V této tradici hodláme pokračovat i nadále a to i přesto, že ji již nebude redigovat náš dlouholetý šéfredaktor pan ing. Černý, kterému tímto za jeho záslužnou práci, jménem obecního zastupitelstva, děkuji. Polnice nadále nebude vycházet zásluhou jednoho člověka, ale na její výrobě se bude podílet několikačlenná redakční rada, které budu předsedat. Zároveň s designem se změní i obsahová náplň. Při jejím sestavování byly vzaty v potaz kritické připomínky z minulých ročníků. Na jejích stránkách se již neobjeví kompletní zápisy ze zasedáních OZ včetně počtu hlasujících a citování návrhů usnesení, což opravdu zajímalo málokoho. V budoucnu se provede shrnutí hlavních bodů a uvolněné místo raději věnujeme obecnímu dění, které se určitě častějším a hlavně včasným informováním zkvalitní. A o to Polnici jde především, aby všichni viličtí občané měli kvalitní informace a to hlavě rychle. S rychlostí vydávání jde analogicky ruku v ruce i jeho četnost. Žádné termíny, z pochopitelných důvodů, stanoveny nebudou. Polnice vyjde, když to bude potřeba, ale nejméně 8-10krát do roka. Další chystané dílčí změny v průběhu času určitě vypozorujete sami. Doufám, že se Vám Polnice v novém kabátě bude líbit, a že se časem mnozí z Vás aktivně zapojí při její tvorbě. M.Břenda Pro nadcházející volební období byl zvolen starostou obce Břenda Miroslav, místostarostou obce Dobiáš Zdeněk, předsedou finančního výboru Petříková Marie a předsedou kontrolního výboru Kudrna Jiří. Předsedové výborů na příštím zasedání ZO předloží ke schválení seznam členů svých výborů.. Starosta obce ani místostarosta nebudou pro vykonávání své funkce uvolněni. Mzdy zastupitelů byly upraveny, takže novelizovaný stav je následující: starosta bude pobírat 7.600 Kč měsíčně, místostarosta 6.048 Kč, předsedové výborů 765 Kč a členové bez funkce 323 Kč. Tyto mzdy jsou mzdy čisté již po zaplacení daní. Jednací řád obce byl schválen stávající – nebyl shledán žádný důvod proč jej měnit či upravovat. Šéfredaktorem obecního zpravodaje Polnice byl zvolen Břenda Miroslav, s tím že do příštího zasedání ZO předloží ke jmenování 7člennou redakční radu. Vznikající česko-finská spolupráce Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 20.- 21. 10. 2006 1. Petříková Marie 84 hlasů 2. Břenda Miroslav 80 hlasů 3. Dobiáš Zdeněk 78 hlasů 4. Kudrna Jiří ml. 68 hlasů 5. Bednář Jiří st. 66 hlasů 6. Procházka Pavel 64 hlasů 7. Klejnová Jitka 57 hlasů 8. Kahounová Marcela 45 hlasů 9. Aron Jaroslav 39 hlasů Do zastupitelstva obce postupují kandidáti na prvních 7 místech. Všichni zvolení kandidáti děkují svým voličům za poskytnutí mandátu. V následujícím volebním období se vynasnaží nezklamat jejich důvěru a být ku prospěchu jak jednotlivcům, tak obci jako celku. Ustavující zasedání ZO konané dne 3.11.2006.. Jak již bylo avizováno výše v úvodníku, nebudu zde přepisovat detailní zápis ze zasedání, ten je zájemcům k dispozici na obecní vývěsce a internetových stránkách obce. Omezím se pouze na výčet nejpodstatnějších bodů zasedání. A ty jsou: Ve čtvrtek 9.11.2006 byla odstupující starostkou oficiálně předána funkce do rukou nového starosty. Tím prakticky nové zastupitelstvo zahájilo svoji práci. Příští zasedání ZO proběhne v pátek 17.11.2006 od 18.00 hod. v kanceláři OÚ.

2 Rekapitulace volebního období 2002 - 2006 Na tomto místě měl být původně článek odstupujícího zastupitelstva, kterým by zhodnotili svoji práci za uplynulé 4 roky. Prostě povídání o tom, co se jim povedlo co méně, a co naopak se realizovat nepodařilo. Že se vždy vše nepodaří je nasnadě, v tomto případě stačí nahlédnout do 14ti bodového programu z roku 2002. Článek, který jsem obdržel, přetiskuji doslovně, bez redakčních úprav a komentáře. Seznam akcí realizovaných v období let 2002 – 2006. - dokončení rekonstrukce a kolaudace KD - postupné opravy místních komunikací, zpevnění komunikace Hrnčíře – Kamberk - úprava návsi ve Vilicích – odstranění plotu, vybudování chodníku, nová autobusová čekárna, nové lavičky - elektrické zvonění v kapličce ve Vilicích a na zvoničce v Zátiší, nová střecha na kapličce v Hrnčířích, el. zvonění bude ještě do konce roku - oprava střechy nad restaurací KD (prolomení střechy tíhou sněhu) - postupné uvádění vodovodů v obci do právního stavu – mandátní smlouva s firmou N.T.I., obec je provozovatelem vodovodu – koncesní listina, ochranná pásma vodních zdrojů, povolení nakládání s vodami, schváleny provozní řády vodovodů, v obou vodojemech je automatické chlorovací zařízení (stále je nutná průběžná kontrola funkčnosti), vybudován vrt pro posílení vodovodu v Zátiší (akce ještě není ukončena), řeší se vypouštění odpadních vod - zahájení výstavby víceúčelového hřiště ve Vilicích – před zahájením bylo nutno vykoupit pozemky pod původním hřištěm, byly soukromých vlastníků - zahájení výstavby nové autobusové čekárny v Zátiší Svoz nebezpečných odpadů. ……….. V nejbližších dnech se na území obce uskuteční svoz nebezpečných odpadů. Jelikož přesný termín v době uzávěrky Polnice není ještě znám, sledujte proto pozorně obecní vitrínu a vývěsky na návsích. Spolková výroční zasedání V prosinci se uskuteční výroční zasedání jak SDH, a to v sobotu 2.12. od 19. 00 hod., tak První kolony v úterý 26.12. od 18.00 hod. Na obou zasedáních se budou řešit významné personální změny ve vedení spolků, proto vyzýváme členy k hojné účasti. Vaše nové zastupitelstvo Dne 9. listopadu 2006 oslavila paní Marie Matoušková z Hrnčíř 81. výročí svého narození. Blahopřejeme


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 02/2006 10.11.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do rukou první výtisk Polnice, vydávané."

Podobné prezentace


Reklamy Google