Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 1 Rozbor výsledků projektu Nové gramotnosti pro střední generaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 1 Rozbor výsledků projektu Nové gramotnosti pro střední generaci."— Transkript prezentace:

1 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 1 Rozbor výsledků projektu Nové gramotnosti pro střední generaci

2 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 2 CÍLE PRESENTACE představit vybrané poznatky z provedených šetření dát podněty k zamyšlení - jak příště ještě lépe METODA VYHODNOCENÍ SPSS 12.0 – „statistický balík pro společenské vědy“ umožňuje: vzájemně porovnávat kterékoli získané informace zde souvislosti, vztahy, relace, faktorová analýza,. ze vztahu statistiky a sociologie: - možnosti kvantifikace - rizika z dvojí transformace čísel a slovních výpovědí

3 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 3 Zdroje informací DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ Frekventanti - průběžné - březen 2007 - 46 respondentů Frekventanti - závěrečné - červen 2007 - 32 respondentů (stejné otázky – změny odpovědí?) Lektoři a organizátoři - srpen 2007 - 19 respondentů KURZY (MODULY) OG - občanská gramotnost - 40h. / 40 přihl. IG - informační gramotnost - 20 h. / 60 přihl. EG - ekonomická gramotnost - 30 h. / 64 přihl. GUR - gramotnost udržitelného rozvoje - 10 h./ 40 JG - jazyková gramotnost - 80 h. / 64 přihl. skupiny - AJ pro začátečníky / pokročilé - NJ pro začátečníky / pokročilé

4 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 4 VSTUPNÍ POSTOJE FREKVANTANTŮ Účastní se : -80% žen -15% absolventů VŠ, ostatní SŠ -43% mladší 50 let, 57% nad 50 let -nezaměstnaných 15%, v červnu jen 1 účastník Osobní situace účastníků: rodinné zázemí dobré, rodina studium podporuje studium není doprovázeno osobními problémy účastníků nemají finanční potíže (takové jsme neoslovili / jsou karty odkryty? – přiznali se?)

5 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 5 Otázka: Jak ovlivnily Vaše rozhodnutí zúčastnit se UNI 2,5 následující okolnosti? Odpovědi: 1 – velmi silně, 2 – značně, 3. – jen málo, 4 – vůbec ne Graf: průměry odpovědí, čím nižší, tím větší vliv uvedeného Nepřehlédneme: -silné vědomí osobnostních potřeb – „já“ jsem se rozhodl -váhu obsahu projektu UNI 2,5 -rodina nenaléhala -minimální vliv doporučení ÚP Zamyslíme se: -v náboru hl. osobní oslovení -v další části podrobněji

6 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 6 Otázka: Jak (od koho) jste se dozvěděl(a) o projektu UNI 2,5? Odpovědi: 1 – ano, 2 – ne Graf: % odpovědí „ano“ Nepřehlédneme: -nejčastěji noviny, rozhlas, televize -hodně též přátelé a známí a informační leták -jen ojediněle zaměstnavatel -kam se ztratili nezaměstnaní? -Zamyslíme se? -jak na to jít příště?

7 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 7 Otázka pro účastníky (v 03 i 06): Jak důležité jsou pro Vás následující cíle projektu? Odpovědi: 1-velmi důležité, 2-důležité 3-málo důležité, 4-nedůležité Graf: % odpovědí „velmi důležité“ v březnu a v červnu Nepřehlédneme: -mimo jazykové přípravy v červnu ve srovnání s březnem pokles -největší význam: celkové zaměření, jazyková příprava, výkon práce -trendy a změny méně Zamyslíme se? -s čím souvisí evidované snížení -co přístup lektorů?

8 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 8 Otázka pro lektory: Jak jste zařazoval(a) uvedené obsahy a metody výuky vy ? Odpovědi: 1-ano, 2-výjimečně 3-mě se netýká Graf: % odpovědí Zjišťujeme -zařazovány byly Zamyslíme se? -poznali to posluchači?

9 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 9 Otázka pro lektory: Důvody, pro které jste nabízenou roli v projektu převzal(a)? Odpovědi: 1-ano, 2-ne Graf: % odpovědí „ano“ Zjišťujeme -roli převzali zaujatí -výběr byl promyšlený Podíváme se: - jak nás vnímali účastníci

10 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 10 Otázka pro účastníky: Jak jste spokojen(a) s lektory, pokud se týče ….. ? Odpovědi: 1-zcela spokojen, 2-většinou spokojen, 3-spíše ne, 4-nespokojen Graf: % odpovědí „zcela spokojen“ v březnu a v červnu Nepřehlédneme: -hodnocení odbornosti a pomoci u odborných problémů stabilní a vysoké -v čase klesá míra spokojenosti s požadavky na domácí přípravu a poskytování pomůcek Zamyslíme se? -máme zvýšit požadavky, předávat více pomůcek? -vždyť spokojenost se způsobem a rozsahem informací roste

11 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 11 Otázka pro účastníky: Zajímá se organizátor studia o následující otázky? Odpovědi: 1 – ano, 2 – ne Graf: % odpovědí „ano“ v 03 a 06 Nepřehlédneme: -ve většině oblastí zájem organizátora projektu roste -nízké vnímání zájmu o problémy účastníků v zaměstnání Podíváme se? -o čem spolu účastníci a organizátoři hovoří -a také lektoři při výuce a mimo ni

12 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 12 Otázka pro lektory: Přišla při vašich rozhovorech s účastníky na pořad také tato témata? Odpovědi: 1-ano, 2-jen výjimečně, 3-ne Graf: % odpovědí ano Nepřehlédneme: nejčastější - zaměřené na osobní přínosy projektu Počkáme si: jaké je zaměření navazujících obsahů výuky

13 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 13 Otázka pro účastníky: Jak vnímáte vyjmenované vztahy mezi účastníky kurzu? Odpovědi: 1 - ano, 2 - ano i ne, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Zjišťujeme: -mezi účastníky převažují příznivé vzájemné vztahy -vznikají nová přátelství Z toho vyvozujeme: -i to projekt obohacuje

14 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 14 Otázka: „Blíží se konec projektu, čas na jeho celkové hodnocení. Myslíte, že po skončení projektu…“ Odpovědi: 1 - ano, 2 – zatím nevím, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Můžeme konstatovat: -vysoký zájem o pokračování, určitě v kurzech CJ -zvýšené sebevědomí (hodnocení schopnosti své presentace) -odpovědi jsou v obou šetřeních vyvážené Zamyslíme se: -můžeme si dovolit nepokračovat?

15 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 15 graf zachycuje odpovědi z června, ty se od březnových příliš neliší celkem 59,4% dotazovaných je ochotno přispět do 1000Kč/semestr, více než 93% dotazovaných je ochotno platit 500,-Kč/semestr větší ochotu připlácet vyjadřují ženy

16 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 16 Jednotlivé moduly Dosud jsme se věnovali souhrnně celému projektu Co nám ukáží rozdíly u jednotlivých modulů (gramotností)? U každého modulu nás zajímalo: -jak získané poznatky uplatním v zaměstnání -jak získané poznatky uplatním v denním životě -při pokračování projektu se zúčastním -modul doporučím svým přátelům a známým -doporučuji pokračování modulu s novými obsahy

17 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 17 Otázka pro účastníky: „Získané poznatky asi uplatním v zaměstnání“ Odpovědi: 1 - ano, 2 - ano i ne, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Můžeme konstatovat: -přímá použitelnost u gramotností IG a JG -v čase pokles u EG -relativně méně OG a GUR Zamyslíme se: -víme jaké zaměstnání má kdo na mysli? -můžeme oslovovat každého účastníka stejně tím samým?

18 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 18 Otázka pro účastníky: „Získané poznatky asi uplatním v běžném životě“ Odpovědi: 1 - ano, 2 - ano i ne, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Můžeme konstatovat: -kurzy IG a JG i v běžném životě bezprostředně přínosné -ostatní „G“ proti nim méně, ale více než „v zaměstnání“ Zamyslíme se: -čím to je? (porozumění lektorů a účastníků, přizpůsobení výuky této generační skupině, složení respondentů, …) -některé moduly už nechtějí?

19 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 19 Otázka pro účastníky: „Bude-li modul na VŠFS pokračovat, zúčastním se ho“ Odpovědi: 1 - ano, 2 - ano i ne, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Nepřehlédneme: -postoje jsou blízké názorům na užitečnost poznatků -moduly JG i IG mají účast zajištěnu -zájem o OG narůstá, u EG klesá Zamyslíme se: -jak na který modul příště

20 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 20 Otázka pro účastníky: „Modul určitě doporučím svým přátelům a známým“ Odpovědi: 1 - ano, 2 - ano i ne, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Zjišťujeme: -svým blízkým budou doporučovat všechny moduly -tedy i ty, kde sami pokračovat nechtějí -nejvíce opět IG a JG Zamyslíme se: -j ak a o co gramotnosti obohatit, co dělat jinak?

21 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 21 Otázka pro účastníky: „Doporučuji pokračování s novými obsahy“ Odpovědi: 1 - ano, 2 - ano i ne, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ v březnu a v červnu Můžeme konstatovat: -velká většina doporučuje pokračovat ve všech modulech -účastníci chápou všechny gramotnosti jako potřebné Zamyslíme se: -jaké obsahy přidat, co změnit -otazníků k modulům je víc -co doporučují dotazovaní?

22 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 22 Co jsme se dozvěděli? Z odpovědí frekventantů rádi slyšíme: jdete na to dobře, je to to, co nám může pomoci všechny moduly jsou potřebné, u některých zatím těžko hledáme propojení pro uplatnění ve svém životě nejvíce nás oslovily „dovednostní“ moduly (IG,JG) pokračujte, i my chceme pokračovat, můžeme si připlatit řekneme o Vás svým přátelům a známým toto účastníci rozvedli v „otevřených“ otázkách lektoři se přidali proběhla netypická diskuse

23 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 23 Z „diskuse“ před konferencí Účastníci k tématům: o - co doporučujete při pokračování projektu určitě ponechat o - co příště vynechat nebo změnit o - co určitě zařadit o - další náměty a doporučení pro organizátory projektu Lektoři a organizátoři připojují: o - svoje názory na postoje účastníků o - doporučení pro návazné projekty

24 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 24 Účastníci k obsahu učiva: zařazovat nová témata, např. osobnostní růst, základy psychologie, gerontologie jako příprava na třetí věk zařazovat tréninky, nácviky problémových životních situací (vstupní pohovory, jak se chovat u konkurzu, …) v ekonomickém modulu více rozebírat témata jako management, daně, přednášky o důležitých platných předpisech a normách modul informační gramotnost rozdělit na začátečníky a pokročilé, věnovat mu více hodin u vysoce ceněných jazykových kurzů doporučovány jiné učebnice, učit také španělštinu a francouzštinu i slovně je doporučováno ponechání všech modulů

25 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 25 Otázka pro lektory: „Jaký je váš názor na doporučení k obsahu, souhlasíte s nimi? Odpovědi: 1 - ano, 2 – ano, ale ne v mém modulu, 3.- ne Graf: % odpovědí „ano“ a „ano, ale ne v mém modulu“ Můžeme konstatovat: -téměř všichni lektoři toto doporučují, někteří ne ve svém modulu -s výjimkou několika jedinců u diskusí k EU nikdo neříká „ne“ Z toho plyne: -shoda na obou stranách -náměty přijmout

26 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 26 Příklady témat: z doporučení lektorů: -vtahy rodičů a dospělých dětí -jak se vypořádat s nemocemi -důchodové pojištění a moji blízcí -nácvik problémových situací (vstupní rozhovory, konkurz) -rady právníka -mohu být pánem svého času? -obchodní strategie jednání se zákazníkem -umím se rozhodovat? -autosugesce a pozitivní myšlení jako základ úspěšného života -také neekonomické přínosy členství v EU (ekologické, bezpečnostní, etické)

27 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 27 Účastníci k organizaci: připravovat a předávat studijní podklady také v elektronické podobě řešit také telefonický styk s účastníky tohoto vzdělávání výuku organizovat dvakrát týdně, např. v pondělí a v úterý, během týdne se zvyšuje celková únava účastníků zvýšit náročnost na posluchače a tím také prestiž tohoto studia usilovat o to, aby k absolvování kurzu bylo přihlíženo v zaměstnání více účastníky motivovat (“sama nevím jak“), aby přihlášení do kurzu skutečně chodili

28 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 28 Otázka pro lektory: „Za zvážení stojí zavedení nových organizačních a didaktických postupů“ Odpovědi: 1 - souhlas, 2 - může se to zkusit, 3.- nesouhlas Graf: % všech odpovědí Nepřehlédneme: -většinový souhlas s elektronickým předáváním studijních materiálů -s e.learningem a víkendy asi není třeba spěchat -zkusíme jiné dny v týdnu? Zamyslíme se: -mají všichni účastníci PC? -den v týdnu a režim školy

29 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 29 Otázka pro lektory: „ Jak nahlížíte na úvahy pro zavedení instituce „gestora“, „patrona“ každého účastníka ( studijní skupiny?)“ Odpovědi: 1 - souhlas, 2 - může se to zkusit, 3.- nesouhlas Graf: % všech odpovědí Nepřehlédneme: -se zavedením takové funkce převažuje souhlas -je upřednostňován zkušený lektor, který zde také přednáší -uvažovaná role je velmi náročná Zamyslíme se: -v příštím projektu toto pilotně ověříme?

30 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 30 Co dále řekli lektoři k organizaci a didaktice: -zvýšit náročnost na samostatnou přípravu účastníků, dobře to v úvodu presentovat, zbytečně zájemce neodradit -zadávat samostatnou nebo skupinovou práci jako jedenu z podmínek úspěšného absolvování projektu, ve vybraných modulech ji ukončovat jejím „veřejným čtením“ -účastníky ve všech modulech důsledně rozdělovat na začátečníky a pokročilé -průběžně bilancovat účinnost postupů zaměřených na využití poznatků v zaměstnání a v osobním životě účastníků -zlepšit komunikaci mezi organizátory, lektory a účastníky projektu

31 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 31 Účastníci k lektorům Převažují postoje: vysoce cení odbornost lektorů, často jim vyslovují spokojenost a poděkování váží si jejich zaujatosti pro obor, vstřícnosti, pomáhání účastníkům při řešení jejich osobních problémů zvlášť pozitivně jsou ceněni někteří jazykoví lektoři (Oldřich Petr, „Dáša je hrdinka, že to s námi vydržela“)

32 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 32 Otázka pro lektory: Co vás při čtení vyhodnocení dotazníků frekventantů nejvíce zaujalo? Nejvíce potěšilo: -převážně pozitivní hodnocení kurzů -otevřenost a upřímnost dotazovaných -možnost znova se setkat (na konferenci) Nejvíce překvapuje: -význam, který účastníci přikládají svému sebevzdělávání -výborné vzájemné vztahy -pravidelná setkávání s účastníky mě mimořádně obohacovala Považuji za problematické: -rozdílné znalosti účastníků v jednotlivých kurzech, kurzy dělit? -málo hodin na probírané učivo -provedený výběr učebnic cizího jazyka

33 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 33 Závěry a doporučení Získali jsme hodně námětů, důvodů k zamyšlení, ocenění projeveného úsilí lektorů i účastníků projektu Pokusme s e pojmenovat hlavní doporučení

34 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 34 Doporučení k organizaci příštích kurzů Přijmout opatření k prohloubení průběžné komunikace, např.: oinstituce „gestora“, „patrona“ účastníků kurzů oelektronická komunikace s účastníky Uplatňovat osvědčené modulové uspořádání, diferencovat přístup k začátečníkům a pokročilým, oslovovat příbuzné skupiny osob Posoudit a hledat opatření: oke zvýšení požadavků na domácí přípravu a samostatnou práci účastníků ok motivaci proti postupnému poklesu účasti ok nalezení účinnější spolupráce se zaměstnavateli Dotazníková šetření mezi účastníky, organizátory a lektory zařazovat jako součást projektu

35 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 35 Doporučení k obsahu kurzů Zvážit účinnější uplatňování metodologické gramotnosti ve všech modulech, sem patří: ovybrané poznatky z psychologie, politologie, sociologie odovednosti: umět pojmenovat problém, řešit problémy, využívat informace, posoudit a uplatnit své schopnosti aj. otréninky a výcvik (presentace, jednání s novým zaměstnavatelem, …) onevyloučit zařazování prvků poradenství Jako součást výuky zařazovat diskuse o možné využitelnosti poznatků v pracovním a osobním životě účastníků Začleňovat diskuse předností a rizik našeho členství v EU, využívat potenciálu nového pracoviště EU na VŠFS v Mostě

36 dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 36 Co říci na závěr? hodnocený projekt je krokem správným směrem odpovídá zájmům, potřebám a připravenosti účastníků, přispívá ke zvýšení jejich sebevědomí zájemců bude dost, v této generaci jsou lidé, které motivuje vnitřní potřeba něco pro sebe udělat, něco ještě dokázat Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dotazníky frekventantů a lektorů presentace 19.9.2007 1 Rozbor výsledků projektu Nové gramotnosti pro střední generaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google