Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK."— Transkript prezentace:

1 Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK

2 Metodika hodnocení 2013 … Pilíř I. Pilíř II. Pilíř III. publikace bonifikace výsledky podle tabulky za ERC – 2000 b. aplikovaného výzkumu Podpilíř I.: Expertní panely 17,5 % Peer review 1 výsledek za každ.10 mil. Hodnotící a max. 20 % A patent verifikační panely ostatní B plemeno limity: obory, typy odrůda publikací

3 Bodové hodnocení publikací Druh výsledku SHVa SHVb ostatní obory Jimpčlánek v databázi Web of Science10-305 Jscčlánek v databázi Scopus10-305 Jneimpčlánek v databázi ERIH INT 13012 INT 22011 NAT10 Jrecčlánek v českém recenzovaném časopise (seznam)40 Bodborná kniha nebo kapitola v odb. knize4-120 Dčlánek ve sborníku z konference8-60

4 Hlavní bibliometrické databáze Web of Science Thomson Reuters Databáze: Web of Knowledge Hlavní ukazatel časopisy: impact factor (IF) UK: předplacený přístup Scopus Elsevier Databáze: Scopus Hlavní ukazatel časopisy: Scimago Journal Ranking (SJR) UK: předplacený přístup http://www.scimagojr.com

5

6 SHVa: „národní“ humanitní vědy AB Dějiny AG Právní vědy AI Jazykověda AJ Písemnictví, mas–média, audiovize AL Umění, architektura, kulturní dědictví SHVb: „mezinárodní“ humanitní vědy AA Filosofie a náboženství AC Archeologie, antropologie, etnologie AD Politologie a politické vědy AE Řízení, správa a administrativa AM Pedagogika a školství Oborové skupiny podle Metodiky

7 SHVc: sociální vědy AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi AH Ekonomie AK Sport a aktivity volného času AN Psychologie AO Sociologie, demografie AP Městské, oblastní a dopravní plánování AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj GA Zemědělská ekonomie

8 Co je to impact factor? Impact factor časopisu Č 2014 = A/B A = Počet odkazů v článcích vydaných ve všech časopisech sledovaných na WoS (včetně autocitací) v roce 2014 na články vydané v Č v letech 2012 a 2013 B = Celkový počet článků vydaných v Č v letech 2012 a 2013

9 O impact factoru = IF = TRIF Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, dnes Thomson Reuters Science Citation Index (SCI) Social Science Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Books Citation Index (BCI) Conference Proceedings Citation Index (CPCI) = Web of Science – soubor databází Web of Knowledge - rozhraní Journal Citation Reports (JCR) - IF Eugene Garfield zavedl IF 1955

10 Indexace článků vydaných v časopisech typu Jimp nebo Jsc: Články jsou uvedeny v databázích Web of Knowledge nebo Scopus. Záznam obsahuje autorství, název, zdrojový časopis, abstrakt, kontaktní adresu, citovanost, kód článku a další údaje. Lze hledat citované i citující dokumenty. Autoři/autorky mohou sledovat, kolikrát jsou citováni a kým.

11 Dedikace a vykazování Povinnost uvádět v publikacích: Jména všech autorů, kteří se reálně podíleli na výsledku Afiliaci k fakultě Adresu fakulty (je-li to v publikaci běžné) Dedikaci zdroji financování (GA ČR, SVV, GA UK, PRVOUK aj.) Povinnost vykazovat publikace: do databáze OBD, včas a přesně

12 Afiliace a adresa a) V publikacích se uvádí oficiální institucionální afiliace (česky nebo anglicky, případně v jazyce publikace. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět i anglicky) v podobě: Název univerzity, název fakulty: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Charles University in Prague, Faculty of Humanities b) V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky: Česky: FHS UK Anglicky: Charles Univ, Fac Human c) V případě že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte: U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00, Czech Republic

13 Dedikace (acknowledgment) zdroji podpory Povinné u řady projektů účelové podpory (granty) Povinné nebo doporučené u institucionálního financování (PRVOUK) Příklad PRVOUK: "Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–2015)." „Tato publikace byla podpořena z institucionálního financování v rámci programu PRVOUK 18 Fenomenologie a sémiotika na rok 2015." Příklad UNCE: „Tato publikace vznikla v rámci projektu "Název projektu" (UNCE 20400X) řešeného na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií.“ Příklad GA ČR: „Příprava článku byla podpořena z projektu účelového financování „NÁZEV a ČÍSLO PROJEKTU“ financovaného Grantovou agenturou České republiky.“ Příklad specifický výzkum (SVV) : "Tento článek vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2015 „zúčtovací číslo projektu“.“ Obměna textu je možná při zachování podstatných údajů. Dedikaci lze uvést také anglicky.

14 Děkuji za pozornost Marek.Skovajsa@fhs.cuni.cz


Stáhnout ppt "Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google