Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK."— Transkript prezentace:

1 Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK

2 Metodika hodnocení 2013 … Pilíř I. Pilíř II. Pilíř III. publikace bonifikace výsledky podle tabulky za ERC – 2000 b. aplikovaného výzkumu Podpilíř I.: Expertní panely 17,5 % Peer review 1 výsledek za každ.10 mil. Hodnotící a max. 20 % A patent verifikační panely ostatní B plemeno limity: obory, typy odrůda publikací

3 Bodové hodnocení publikací Druh výsledku SHVa SHVb ostatní obory Jimpčlánek v databázi Web of Science Jscčlánek v databázi Scopus Jneimpčlánek v databázi ERIH INT INT NAT10 Jrecčlánek v českém recenzovaném časopise (seznam)40 Bodborná kniha nebo kapitola v odb. knize4-120 Dčlánek ve sborníku z konference8-60

4 Hlavní bibliometrické databáze Web of Science Thomson Reuters Databáze: Web of Knowledge Hlavní ukazatel časopisy: impact factor (IF) UK: předplacený přístup Scopus Elsevier Databáze: Scopus Hlavní ukazatel časopisy: Scimago Journal Ranking (SJR) UK: předplacený přístup

5

6 SHVa: „národní“ humanitní vědy AB Dějiny AG Právní vědy AI Jazykověda AJ Písemnictví, mas–média, audiovize AL Umění, architektura, kulturní dědictví SHVb: „mezinárodní“ humanitní vědy AA Filosofie a náboženství AC Archeologie, antropologie, etnologie AD Politologie a politické vědy AE Řízení, správa a administrativa AM Pedagogika a školství Oborové skupiny podle Metodiky

7 SHVc: sociální vědy AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi AH Ekonomie AK Sport a aktivity volného času AN Psychologie AO Sociologie, demografie AP Městské, oblastní a dopravní plánování AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj GA Zemědělská ekonomie

8 Co je to impact factor? Impact factor časopisu Č 2014 = A/B A = Počet odkazů v článcích vydaných ve všech časopisech sledovaných na WoS (včetně autocitací) v roce 2014 na články vydané v Č v letech 2012 a 2013 B = Celkový počet článků vydaných v Č v letech 2012 a 2013

9 O impact factoru = IF = TRIF Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, dnes Thomson Reuters Science Citation Index (SCI) Social Science Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Books Citation Index (BCI) Conference Proceedings Citation Index (CPCI) = Web of Science – soubor databází Web of Knowledge - rozhraní Journal Citation Reports (JCR) - IF Eugene Garfield zavedl IF 1955

10 Indexace článků vydaných v časopisech typu Jimp nebo Jsc: Články jsou uvedeny v databázích Web of Knowledge nebo Scopus. Záznam obsahuje autorství, název, zdrojový časopis, abstrakt, kontaktní adresu, citovanost, kód článku a další údaje. Lze hledat citované i citující dokumenty. Autoři/autorky mohou sledovat, kolikrát jsou citováni a kým.

11 Dedikace a vykazování Povinnost uvádět v publikacích: Jména všech autorů, kteří se reálně podíleli na výsledku Afiliaci k fakultě Adresu fakulty (je-li to v publikaci běžné) Dedikaci zdroji financování (GA ČR, SVV, GA UK, PRVOUK aj.) Povinnost vykazovat publikace: do databáze OBD, včas a přesně

12 Afiliace a adresa a) V publikacích se uvádí oficiální institucionální afiliace (česky nebo anglicky, případně v jazyce publikace. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět i anglicky) v podobě: Název univerzity, název fakulty: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Charles University in Prague, Faculty of Humanities b) V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky: Česky: FHS UK Anglicky: Charles Univ, Fac Human c) V případě že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte: U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, , Czech Republic

13 Dedikace (acknowledgment) zdroji podpory Povinné u řady projektů účelové podpory (granty) Povinné nebo doporučené u institucionálního financování (PRVOUK) Příklad PRVOUK: "Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–2015)." „Tato publikace byla podpořena z institucionálního financování v rámci programu PRVOUK 18 Fenomenologie a sémiotika na rok 2015." Příklad UNCE: „Tato publikace vznikla v rámci projektu "Název projektu" (UNCE 20400X) řešeného na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií.“ Příklad GA ČR: „Příprava článku byla podpořena z projektu účelového financování „NÁZEV a ČÍSLO PROJEKTU“ financovaného Grantovou agenturou České republiky.“ Příklad specifický výzkum (SVV) : "Tento článek vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2015 „zúčtovací číslo projektu“.“ Obměna textu je možná při zachování podstatných údajů. Dedikaci lze uvést také anglicky.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základní pravidla pro hodnocení vědeckých výsledků 2015 Marek Skovajsa OVV, FHS UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google