Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Souhrn hybných činitelů v činnostech, učení a osobnosti  Skutečnosti, které jedince podněcují, podporují nebo naopak tlumí, aby něco konal či nekonal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Souhrn hybných činitelů v činnostech, učení a osobnosti  Skutečnosti, které jedince podněcují, podporují nebo naopak tlumí, aby něco konal či nekonal."— Transkript prezentace:

1  Souhrn hybných činitelů v činnostech, učení a osobnosti  Skutečnosti, které jedince podněcují, podporují nebo naopak tlumí, aby něco konal či nekonal  Motivace je jedním z důležitých činitelů působících na efektivitu učení

2 Charakteristika motivace  Zahrnuje vnější pobídky, cíle a vnitřní motivy, motivace je individuálně rozdílná  Je chápána jako intrapsychologický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, projevuje se napětím, neklidem  Za nežádoucí motivace se považuje strach, bolest, úzkost apod.

3 Motiv  Pojmem motiv označujeme vědomé či podvědomé pohnutky činnosti, které vedou k dosažení cíle nebo uspokojování potřeb  Význam motivů pro uspokojování biologických potřeb se při vývoji jedince mění  Vzbuzuje motivace jedince, řídí činnosti jedince, energetizující činnost  Činnost člověka nevzbuzuje jediný motiv, ale motivů několik, jeden může být centrální  geomotiv=vrozený  fenomotiv=získaný

4  Motivy nižší  Motivy vyšší- biologické -společenské  Biologické potřeby se společensky utvářejí, naopak společenské zahrnují biologickou složku

5 Stejnou motivaci lze vyjádřit několika způsoby  Žák má zájem o předmět  Má kladný postoj k předmětu  Má k němu citový vztah

6 Motivace k učení  Vnější motivace k učení – dosažení určitého cíle, který skýtá odměnu, zapojení do činnosti je prostředkem k dosažení jiného cíle  Vnitřní motivace k učení – uspokojit svoji zvědavost a zájem, získat schopnosti a dovednosti při plnění požadavků; cílem je získání daných dovedností; důležité je pravidelně poskytovat zpětnou vazbu o rozvoji schopností a dovedností

7 Činitelé motivace k učení  Novost situace  Činnost+uspokojení z ní  Úspěch v činnosti  Sociální momenty – soutěžení, sociální hodnocení  Souvislost činnosti se zájmy žáka a jeho zkušenostmi  Souvislost se životními perspektivami

8 Motivační činitelé Zájem se chápe jako specifické zaměření na určitý předmět nebo jev, úsilí zaměstnávat se tímto předmětem nebo jevem. Člověk, který se zabývá zajímavými činnostmi, má příjemné citové zážitky, a proto se obvykle méně unavuje. Proto je třeba dětem zpřístupňovat učivo zajímavostí. Učivo je dobré zprostředkovávat rozmanitými způsoby a využívat pomůcek.

9 Jsou metody, pomocí nichž pedagog usměrňuje chování dítěte. Odměna a trest jsou motivačním prostředkem, jehož prostřednictvím se žák dovídá, zda je jeho činnost chvályhodná či ne. Odměna podporuje i aktivitu žáků při učení.

10 Poznávání výsledků je dalším motivačním činitelem. Zlepšuje učení žáků a čím je žák podrobněji informován o svém výkonu, tím se lépe učí. Už i částečná znalost výsledků činnosti je silným motivačním činitelem pro budoucí učení.

11 Vývoj motivace 2 stádia: Počáteční motivace k učení – vzniká zpravidla snadno, podněcuje ji některý z činitelů motivace Motivace hlubší, trvalejší – činitelé motivace mohou podporovat vývoj k hlubší a trvalejší motivaci k učení

12 Motivace, zájem o určitý předmět se prohlubuje v činnostech Přeměna krátkodobého na dlouhodobý má význam nejen pro vzdělání a pracovní zařezení jedince. Upevněný a trvalý zájem je důležitý pro formování zralé osobnosti jedince, pro překonání lability, pocitů prázdnoty a nespokojení. V průběhu učení, především v příznivém emočním klimatu, při užití vhodných metod vyučování a v souvislosti s celkovým rozvojem osobnosti se může měnit struktura motivace k učení. Žák má zájem o předmět, ale působí zde jiné dílčí motivy.

13 Seznam použité literatury KLINDOVÁ, L'., BRONIŠOVÁ, E., KOLLÁRIK, K. Pedagogická psychologie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976 http://telesna-vychova- vs.blogspot.com/2008/04/motivace-k-k- uen.html


Stáhnout ppt " Souhrn hybných činitelů v činnostech, učení a osobnosti  Skutečnosti, které jedince podněcují, podporují nebo naopak tlumí, aby něco konal či nekonal."

Podobné prezentace


Reklamy Google