Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AFA 1 Automatické přiřazování funktorů v Pražském závislostním korpusu Zdeněk Žabokrtský student ČVUT FEL, obor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AFA 1 Automatické přiřazování funktorů v Pražském závislostním korpusu Zdeněk Žabokrtský student ČVUT FEL, obor."— Transkript prezentace:

1 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 1 Automatické přiřazování funktorů v Pražském závislostním korpusu Zdeněk Žabokrtský student ČVUT FEL, obor výpočetní technika e-mail: zabokrtz@cs.felk.cvut.cz téma diplomové práce: Převod z analytických do tektogramatických stromů v PDT vedoucí: Ivana Kruijff-Korbayová

2 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 2 Automatické přiřazování funktorů v Pražském závislostním korpusu raw text morphologically tagged text analytic tree structures (ATS) tectogrammatical tree structures (TGTS) Automatic functor assignement (AFA)

3 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 3 Příklad TGTS Podle předběžných odhadů se totiž počítá, že do soukromého vlastnictví bude prodáno minimálně 10000 bytů AFA = klasifikace uzlů TGTS do 60 tříd

4 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 4 Výchozí podmínky znalosti o přiřazování funktorů nejsou k dispozici ve formě pravidel, anotátoři se často řídí intuicí anotátoři berou při přiřazování v úvahu celý strom; není známa minimální velikost „kontextu“ nezbytná pro správné přiřazení funktorů předběžná měření: četnost funktorů je velmi nerovnoměrná (15 funktorů pokrývá 90% uzlů) omezené množství hotových TGTS dostupné TGTS obsahují nedokonalá data –nejednoznačnost - více funktorů u jednoho uzlu –neúplnost - některé uzly jestě nemají funktor

5 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 5 Relativní četnost funktorů

6 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 6 Očekávané potíže za roh - DIR3 za hodinu - TWHEN za svobodu - OBJ po otci –TWHEN (Přišel po otci.) –NORM (Jmenuje se po otci.) –HER (Zdědil dům po otci.) –...

7 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 7 Vhodná velikost kontextu pro určení funktoru uzlu U a) jen uzel U c) uzel U a nadřízený uzel b) celý strom d) uzel U a sourozenci

8 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 8 Použité atributy 1) výběr 10 příznaků –tvar, lemma, morfologická značka a analytická funkce podřízeného i nadřízeného uzlu –funktor podřízeného uzlu, –podřadící spojka nebo předložka 2) extrakce 3 dalších příznaků –slovní druh podřízeného a nadřízeného uzlu –pád podřízeného uzlu Výsledek: vektor třinácti (12+1) symbolických příznaků pro každou hranu AFA  klasifikace vektorů s 12 symbolickými příznaky do 60 tříd

9 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 9 Ukázka dat zastavme :zastavit1 :vmp1a:v:pred:okamz_ik :okamz_ik :nis4a :n:4:na:adv:tfhl zastavme :zastavit1 :vmp1a:v:pred:ustanoveni_:ustanoveni_:nns2a :n:2:u :adv :loc normy :norma :nfs2a :n:atr :nove_ :novy_ :afs21a :a:0: :atr :rstr normy :norma :nfs2a :n:atr :pra_vni_ :pra_vni_ :afs21a:a:0: :atr :rstr ustanoveni_ :ustanoveni_:nns2a :n:adv:normy :norma :nfs2a :n:2: :atr :pat

10 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 10 Předzpracování dat Dostupná data - 18 souborů po 50 TGTS 1) rozdělení (náhodný výběr) trénovací množina - 15 souborů testovací množina - 3 soubory 2) transformace ze stromu do seznamu hran, výběr a extrakce příznaků 3) ostranění vektorů s nejednozně nebo neúplně vyplněnými hodnotami příznaků 4) odstranění diakritiky Výsledek: –6049 vektorů v trénovací množině –1089 vektorů v testovací množině

11 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 11 Metody doplňování funktorů 1. Metody založené na slovnících (dictionary-based methods) –slovníky příslovcí, podřadících spojek... –slovníky se získávají z trénovací množiny a z manuálu pro anotátory 2. Metody založené na pravidlech (rule-based methods) - nepoužívají slovní tvar ani lemma a) pravidla z manuálu pro anotátory a ručně odvozená pravidla b) pravidla získaná pomocí strojového učení

12 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 12 Metody založené na slovnících: Porovnávání s trénovacími vektory (similarity) slovník = všechny vektory z trénovací množiny na prostoru vektorů příznaků se zavede metrika, hledá se nejbližší soused vzhledem k metrice výpočet metriky –za každý příznak, ve kterém se vektory liší, se přičítá váha příznaku příklad: –hrana z testovací množiny: „zálohy na daně“ –nejpodobnější hrana z trénovací množiny: „návrh na stanovení“, dolní uzel je PAT

13 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 13 Metody založené na slovnících: Příslovce (adverbs) slovník obsahuje 290 dvojic (příslovce, funktor) slovník vznikl sloučením příslovcí z trénovací množiny a z manuálu pro anotátory pouze „jednoznačná“ příslovce ukázka ze slovníku: ani rhem apropo_ att aspon_ rhem be_z_ne_ mann bezma_la rhem bezmocne_ resl bezplatne_ mann

14 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 14 Metody založené na slovnících: Podřadící spojky (subconj) slovník obsahuje 38 dvojic (spojka, funktor) slovník vznikl sloučením příslovcí z trénovací množiny a z manuálu pro anotátory pouze „jednoznačné“ podř. spojky ukázka ze slovníku: a_proto csq ac_ cncs ac_koli cncs ac_koliv cncs aniz_ compl byt_ cncs co tsin dokud thl

15 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 15 Metody založené na slovnících: Přeložka + podstatné jméno (prepnoun) slovník obsahuje 69 trojic (předložka, podst.jm, funktor) slovník vznikl výběrem těch spojení z trénovací množiny, které se vyskytly alespoň dvakrát a vždy se stejným funktorem ukázka ze slovníku: v_roce twhen v_praze loc v_dobe_ twhen pro_podnikatele ben od_doby tsin do_vlastnictvi_ dir3 z_zisku dir1

16 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 16 Metody založené na ručně psaných pravidlech 1) verbs_active : jestliže řídící uzel je sloveso afun=subjekt  ACT objekt v dativu  ADDR objekt v akuzativu  PAT 2) verbs_passive : jestliže řídící uzel je sloveso subjekt  PAT objekt v dativu  ADDR objekt v 7. pádě  ACT

17 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 17 Metody založené na ručně psaných pravidlech 3) adjectives : přídavné jméno přivlastňovací  RSTR jiné  APP 4) pronounpos : přivlastňovací zájmeno  APP 5) numerals : číslovka  RSTR 6) pnom : afun=PNOM  PAT 7) pred : afun=PRED  PRED

18 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 18 Metoda založená na strojovém učení (ml80) spolupráce: Sašo Džeroski, Jožen Štefan Institute, Ljubljana c4.5 (J. Ross Quinlan, 1993) - systém pro vytváření rozhodovacích stromů podle dané trénovací množiny postup: –1. předzpracování (selekce a extrakce příznaků) –2. vygenerování rozhodovacího stromu podle trénovací množiny –3. prořezání stromu (zůstanou jen pravidla s nadějí na vyšší než 80 % úspěšnost) –4. poloautomatická transformace do programu v Perlu

19 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 19 Metoda založená na strojovém učení část „naučeného“ rozhodovacího stromu dep_afun = sb: | gov_pos = a: rstr (1.0/0.8) | gov_pos = j: pat (1.0/0.8) | gov_pos = n: rstr (21.0/8.0) | gov_pos = null: act (1.0/0.8) | gov_pos = z: act (19.0/5.9) | gov_pos = v: | | gov_morph = vp: act (463.0/25.9) | | gov_morph = vr: act (133.0/12.9) | | gov_morph = vs: pat (28.0/8.2) ukázka z výsledného programu v Perlu if (dep_afun="atr") { if (conj_prep eq "o") {$functor="pat"} if (conj_prep eq "v") {$functor="loc"} if (conj_prep eq "z") {$functor="dir1"} if (conj_prep="null") { if (dep_case="0") { if (dep_morph eq "a") {$functor="rstr"}; if (dep_morph eq "ps") {$functor="app"}; if (dep_morph eq "vr") {$functor="rstr"}; if (dep_morph eq "znum") {$functor="rstr"};

20 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 20 Implementace AFA systém je tvořen posloupností malých programů (filtrů), každý odpovídá jedné metodě Každý program může doplnit jen ty funktory, které nevyplnil žádný z jeho předchůdců Výhoda: pole působnosti jednotlivých metod nejsou disjunktní, změnou jejich pořadí lze „ladit“ přesnost, aniž by se musel přepisovat kód programu

21 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 21 Implementace AFA: diagram datových toků

22 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 22 Jak vyhodnocovat úspěšnost AFA? není to jednorozměrný problém - kompromis mezi co nejvíce správně přiřazenými funktory a co největší přesností u každé metody i celkem se vyhodnocuje 6 veličin: –Cover = počet funktorů přiřazených danou metodou –Relat. Cover = Cover / počet všech funktoru k doplnění –Errors = počet chybně přiřazených funktorů –Hits = počet správně přiřazených funktorů –Recall = Hits / počet všech funktorů k přiřazení –Precision = Hits / Cover

23 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 23 Vyhodnocení úspěšnosti uvedené výsledky byly dosaženy na testovací množině 1) ručně psaná pravidla a všechny slovníkové metody

24 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 24 Vyhodnocení úspěšnosti 2) jen metoda similarity Cover = 100 % Precision = Recall = 73 % 3) jen strojové učení a) bez prořezání stromu, tj. použijí se úplně všechna pravidla naučená v trénovací množině Cover = 100 % Precision = Recall = 76 % b) s prořezáním pravidel s horší než 80 % přesností Cover = 37.3 % Recall = 35.3 % Precision=94.5 % 4) jen ručně psaná pravidla Cover=51.2% Recall=48.1 % Precision=93.9 %

25 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 25 Vyhodnocení úspěšnosti 4) všech 12 metod Cover=100% Precision=Recall=78.6 % 5) strojové učení + ručně psaná pravidla + adverbs+ prepnoun Cover=62.8% Recall=58.7 % Precision=93.5 %

26 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 26 Ukázka vyhodnocování 18 23:34 tip 45 /home/zabokrt/FUNKTORY/ASSIGNERS> cat../ML/test2.txt | ml80.pl | pred.pl | verbs_active.pl | verbs_passive.pl | pnom.pl | adjectives.pl | numerals.pl | pronounposs.pl | adverbs.pl | prepnoun.pl |../TOOLS/stat.pl Number of lines: 1089 (100%) Method #Covered #Hit #Missed Hit ratio ---------------------------------------------------------------------- ml80 406 (37.28 %) 384 (35.26 %) 22 (2.02 %) 94.58 % adjectives 175 (16.06 %) 170 (15.61 %) 5 (0.45 %) 97.14 % pronounpos 16 (1.46 %) 13 (1.19 %) 3 (0.27 %) 81.25 % prepnoun 8 (0.73 %) 8 (0.73 %) 0 (0 %) 100 % numerals 19 (1.74 %) 13 (1.19 %) 6 (0.55 %) 68.42 % adverbs 28 (2.57 %) 24 (2.20 %) 4 (0.36 %) 85.71 % pred 4 (0.36 %) 4 (0.36 %) 0 (0 %) 100 % verbs_passive 7 (0.64 %) 6 (0.55 %) 1 (0.09 %) 85.71 % verbs_active 21 (1.92 %) 18 (1.65 %) 3 (0.27 %) 85.71 % ---------------------------------------------------------------------- 684 (62.80 %) 640 (58.76 %) 44 (4.04 %) 93.56 %

27 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 27 Precision x Recall

28 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 28 Ukázka automaticky anotovaného stromu (bcb21, 15) tip /home/zabokrt/FUNKTORY/CompleteAFA>./foreachn.pl <./afa.fsp bcb21trz.fs Proto je dobré seznámit se s jejich praktikami a tak vlastně preventivně předcházet možným metodám konkurenčních firem.

29 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 29 Vedlejší produkty některé seznamy v manuálu pro anotátory lze obohatit daty z trénovací množiny –příslovce –podřadící spojky –předložkové pády „valenční slovník“ - u častějších sloves lze vyhodnotit, jaké se k nim obvykle váží funktory (i jakou předložkou atd.). Předpoklad: nejčastější funktory slovesa pravděpodobně patří do jeho rámce

30 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 30 Vedlejší produkty: rozšířený seznam příslovcí...

31 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 31 Vedlejší produkty: rozšířený seznam předložkových pádů...

32 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 32 Vedlejší produkty: „valenční slovník“...

33 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 33 Další vývoj valenční slovník sloves - sloučení 2 zdrojů dat –valenční slovník nejčastějších sloves od pana Paly - znám valence, neznám funktor –„valenční slovník“ vydolovaný z trénovací množiny - vím, jaké funktory se jak vážou ke slovesu, ale nevím, co z toho skutečně patří do valenčního rámce použití WordNetu –očekávám, že s pomocí WordNetu lze navrhnout způsob výpočtu sémantické vzdálenosti (nebo alespoň hledat synonyma) a zvýšit použitelnost slovníkových metod, zejména prepnoun a similarity

34 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 34 Shrnutí

35 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 35 Závěr s dostupnou trénovací množinou a mými znalostmi o funktorech pravděpodobně nelze při pokusu o úplné pokrytí dosáhnout uspokojivé (tj. alespoň 90%) správnosti,... (zdůvodnění - různými cestami jsem došel k podobným výsledkům: –jen ML (neprořezaný strom) precision = 75.9 % –jen similarityprecision = 73 % –všech 12 metodprecision = 78.6 % )...ale vhodnou kombinací metod lze dosáhnout přijatelné správnosti při zhruba polovičním pokrytí doporučená kombinace: –ML + ručně psaná pravidla + adverbs + prepnoun –Cover=62.8% Recall=58.7 % Precision=93.5 %

36 http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ AFA 36 Publikace výsledků http://obelix.ijs.si/ZdenekZabokrtsky/AFA/ Text, Speach and Dialogue 2000: –Z.Ž.: Automatic Functor Assignment in Prague Dependency Treebank 5th TELRI Seminar, Corpus Lingustics: How to Extract Meaning from Corpora –Sašo Džeroski, Z.Ž.: Machine Learning Approach to Automatic Functor Assignment in Prague Dependency Treebank


Stáhnout ppt "AFA 1 Automatické přiřazování funktorů v Pražském závislostním korpusu Zdeněk Žabokrtský student ČVUT FEL, obor."

Podobné prezentace


Reklamy Google