Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pohled ČSZE na energetický trh EU Josef Fornůsek - ČSZE Žofín, 1. listopad 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pohled ČSZE na energetický trh EU Josef Fornůsek - ČSZE Žofín, 1. listopad 2011."— Transkript prezentace:

1 1 Pohled ČSZE na energetický trh EU Josef Fornůsek - ČSZE Žofín, 1. listopad 2011

2 2 Magický trojúhelník kvality života Konkurenceschopnost →Bohatství Energetická bezpečnost Životní prostředí

3 3 1.Klíčové slovo Konkurenceschopnost Konkurenční výhody, náskok Nové lepší technologie, inovace Výzkum a vývoj (R&D) Lidské zdroje (HR) - Pěstování a využívání schopností lidí (vzdělání, zkušeností, tvořivosti, iniciativy, vynalézavosti - proaktivity…)

4 4 2. Klíčové slovo: Životní prostředí Ochrana životního prostředí a jeho trvalý rozvoj Klimatická změna a její prevence Prevence ekologických rizik Bezuhlíkatá energetika a doprava

5 5 3. Klíčové slovo: Energetická bezpečnost Kvalitní národní energetická politika, založená na předpokládané spotřebě a optimálním využíváním vlastních zdrojů (dostatečně diverzifikovaném, ekologickém, energetickém mixu) Důraz na omezování dovozu energií z nestabilních zemí Důraz na omezování růstu energetické spotřeby a závislosti Důraz na provázanost národní energetické politiky s energetickou politikou krajů a EU Důraz na hladkost procesu povolování a výstavby energetických staveb Důraz na funkčnost ostrovních systémů

6 6 Integrovaný energetický trh EU Motivace mít jednotný energetický trh podle vzoru jiných síťových odvětví např. telekomunikací Jeho postupné další rozšiřování, prohlubování a ozeleňování Dosažený výsledek: zatím jen větší regionální tržní uskupení např. Baltický trh, Německo-Francie-Belgie-Holandsko, Středoevropský trh…

7 7 Integrovaný energetický trh EU Bariéry: nedostatečná nadnárodní přenosová síť - hlavně na předávacích profilech a problémy s přetoky přenášené energie na náš účet, nepřipravenost distribučních sítí na integraci velkého množství decentralizovaných výrobců energie (solární a větrné), nedostatečně integrovaný trh, složité povolovací procesy, zhoršení financování investic v době recese Deformace: nekoordinovanost národních energetických politik s energetickou politikou EU, nejasná míra regulace, nejednotné dotace do RES Omezení a limity: lidské zdroje, potíže se stavbou čehokoliv (NIMBY) Přínosy: jen konkurenční prostředí funkčního trhu vytváří tlak na nižší ceny energií – předpokladu konkurenceschopnosti EU

8 8 Klíčové slovo: Změna Pozitivní výsledek/období=Σ dílčích pozitivních změn/období Negativní výsledek/období= Σ dílčích negativních změn/období Žádná změna: Σ pokračování všech procesů postaru, beze změn - business as usual

9 9 Trojúhelník opatření ke změně Legislativních Technologických Organizačních

10 10 Trojúhelník opatření EU 20-20-20 do roku 2020 20% RES 20% snížení skleníkových plynů 20% snížení spotřeby zvyšováním efektivnosti

11 11 Závazek k pevné politice a akci: - Konkurenceschopnost: řešení na základě rozvoje jednotného trhu - Klimatická změna na základě bezuhlíkaté energetiky Žádnou změnu, postupovat postaru Aktivita, ale váhavá politika s nepevnými postoji Volba EURELECTRIC Jakou cestu si v EU vybereme?

12 12 Náš závazek: bezuhlíkatá energetika v r.2050 a integrovaný trh v r. 2014 Deklarace představenstva z 10. března 2009 nás zavazuje k: Bezuhlíkaté elektroenergetice v r. 2050 Nákladově efektivní a spolehlivé dodávce pomocí integrovaného trhu Energetické efektivnosti & elektrifikaci na straně spotřeby k omezování klimatických změn Energetická studie – 5 listopadu 2010 Všechny druhy výroby jsou zapotřebí!!! Podstatná je elektrifikace na straně spotřeby Opožďování CCS technologií a odepínání jaderných elektráren zpomalí redukci CO 2 Masivní omezování CO 2 po roce 2025

13 13 Jaké jsou podmínky úspěšnosti této cesty? Prevence klimatické změny a dalších rizik: Zajistit dekarbonizaci ve výrobě a spotřebě Systém obchodování povolenek EU zajišťující bezuhlíkatost do r. 2050 Mezinárodní dohoda o klimatu!!! Podpora všem nízkouhlíkatým technologiím!!! Elektrifikace dopravy, tepla & chlazení Hlavní důraz na energetickou efektivnost a bezpečnost Rozvoj konkurenceschopnosti: Evropská řešení založená na trhu Integrovaný trh EU v r.2014 Tržně založený rozvoj všech výrobních technologií včetně obnovitelných zdrojů (křivky zralosti technologií) Evropský přístup k bezpečnosti

14 14 Děkuji Vám za pozornost Josef Fornůsek - ČSZE tajemník sekce EURELECTRIC Tel. 266 753 587 Fax: 266 753 579 E-mail: eurelectric@csze.cz eurelectric@csze.cz www.csze-eurelectric.cz


Stáhnout ppt "1 Pohled ČSZE na energetický trh EU Josef Fornůsek - ČSZE Žofín, 1. listopad 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google