Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_13."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_13 Popis výukového materiálu Název:Průvodcovská činnost metodika, zásady chování průvodce Autor:Bc. Pavel Lang Datum:5.12.2013 Obor: a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 1. ročník a b) - 1. ročník Předmět:Cestovní ruch, Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem, interaktivní tabule, interaktivní dataprojektor

2 Průvodcovská činnost metodika, zásady chování průvodce Bc. Pavel Lang

3 Metodika PČ (1) Příprava na průvodcovskou akci:  Zjištění veškerých dostupných údajů o příslušné akci ( cíl, termín, název, číslo zájezdu, počet účastníků, složení účastníků atd.)  Vytvoření tzv. informačního minima ( oficiální název státu, hlava státu, politický systém, orgány státní moci a správy, administrativní členění, území, příroda, obyvatelstvo, jazyk, národopis, průmysl a energetika atd. )  Vytvoření tzv. excerpčních lístků, pokud se akce koná na více místech 3

4 Metodika PČ (2) Příprava na průvodcovskou akci:  Shromáždění potřebných pomůcek  Bezprostřední příprava před akcí: dobrý odpočinek, zopakování si základních bodů prezentace, vhodné a pohodlné oblečení a obuv.  Dokumentace akce:  Před započetím akce: rámcové pokyny pro zájezd, výpisy z dohod s tuzemskými, resp. zahraničními obchodními partnery, stručný popis trasy, cestovní příkaz se zálohou na cestovné, seznam účastníků atd. 4

5 Metodika PČ (3) Příprava na průvodcovskou akci:  Dokumentace akce:  Dokumenty související s pracovní agendou: pokyny pro přidělený zájezd určené průvodci a pokyny určené cestujícím, dopravní ceniny, doklady související s přepravou osob atd.  Pracovní pomůcky: průkaz průvodce CR, osobní doklady, písemně zpracované informace přípravy, příruční tašku na doklady, mapové a textové pomůcky, mapy, technické pomůcky, osobní prádlo, léky atd. 5

6 Metodika PČ (4) Průběh akce  Komunikace:  Komunikační proces  Dvě základní formy komunikace: verbální a neverbální  4 hlavní úlohy průvodce:  Navigace  Prezentace  Logistika  Komentáře 6

7 Metodika PČ (5)  Proces interpretace: 1. Výběr informací, které mají být interpretovány 2. Poskytování informací 3. Interpretace 4. Nonverbální komunikace  Uvítání účastníků  Typy účastníků – členění podle temperamentu : Sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik  Povinnosti průvodce Vyhodnocení a vyúčtování akce 7

8 Zásady chování průvodce (1) O Zásady mluveného projevu:  Z hlediska formy: jazyková správnost, terminologická přesnost, kultivovanost, zřetelnost, přístupnost, srozumitelnost, přehlednost, stručnost, přiměřenost, názornost atd.  Hlavní zásady: vědecká pravdivost, obohacující výklad, výchovný vliv výkladu, ohleduplnost výkladu, zajímavost výkladu, neustálé porovnávání atd.  Modulace mluveného projevu  Řečnické prostředky  Příprava výkladu  Struktura výkladu 8

9 Zásady chování průvodce (2) Společenský protokol  Společenská významnost  Oslovení a tykání / vykání  Pozdravení a představování  Stolování a společenské podniky  Držení těla  Hlas a výraz tváře Etický kodex : souhrn konkrétních pravidel a požadavků na chování, které vycházejí z principů, hodnot a zvyklostí společenství 9

10 Institucionalizace (1) O Profesní sdružení  Asociace průvodců ČR ( AP ČR) (2001, sídlo Praha)  Občanské sdružení průvodců v oblasti incomingu, outgoingu a domácího CR  Členem WFTGA a Evropské federace průvodcovských asociací  Sdružení průvodců ČR ( 1990)  Zastupuje především průvodce, po něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů 10

11 Institucionalizace (2)  Evropská federace průvodcovských asociací ( FED ) ( 1986,Paříž )  Účelem je sdružovat evropské průvodcovské asociace jednotlivých zemí, posilovat profesionální kontakty mezi nimi a zastupovat jejich zájmy  Světová federace průvodcovských asociací (WFTGA )  Hlavní poslání: zajištění a propagace toho, aby průvodci byli považováni a uznáváni jako „velvyslanci“ regionu.  Nabízí služby svým členům a zprostředkovává jimi nabízené služby veřejnosti 11

12 Zdroje informací Školy pro průvodce CR  Seznam vzdělávacích zařízení MMR ( po projednání s MŠMT ) v Obchodním věstníku pro příslušný rok Další zdroje informací:  Jan Orieška : Metodika průvodcovské činnosti CR 12

13 TEST: 1.Jaké činnosti jsou nutné pro přípravu na průvodcovskou akci  Shromáždění potřebných pomůcek  Bezprostřední příprava před akcí: dobrý odpočinek, zopakování si základních bodů prezentace, vhodné a pohodlné oblečení a obuv. Odpovídejte ústně na uvedené otázky

14 TEST: 14 2. Pracovní pomůcky, které jsou pro průvodcovskou činnost potřebné? - průkaz průvodce CR, - osobní doklady, - písemně zpracované informace přípravy, - příruční tašku na doklady, - mapové a textové pomůcky, mapy, - technické pomůcky, - osobní prádlo, léky atd.

15 TEST: 15 3. Jaké jsou 4 hlavní úlohy průvodce?  Navigace  Prezentace  Logistika  Komentáře 4. Pojmenujte zásady chování průvodce v rámci společenského protokolu  Společenská významnost  Oslovení a tykání / vykání  Pozdravení a představování  Stolování a společenské podniky  Držení těla  Hlas a výraz tváře


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_13."

Podobné prezentace


Reklamy Google