Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: dějepis Ověření ve výuce Třída:Datum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Malířství českého baroka PŘEDMĚT: dějepis, společenskovědní seminář KLÍČOVÁ SLOVA: barokní realismus šerosvit šerosvit kompozice dvou světů kompozice dvou světů freska freska JMÉNO AUTORA: Mgr. Ondřej Pilař

3 Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad barokního malířství v Čechách na vyšším stupni gymnázia. Materiál je určen pro výklad barokního malířství v Čechách na vyšším stupni gymnázia.

4 Periodizace českého baroka Rané baroko Rané baroko 1620 (Bílá Hora) – kolem r. 1700; 1620 (Bílá Hora) – kolem r. 1700; velký vliv a aktivita umělců z ciziny. velký vliv a aktivita umělců z ciziny. Vrcholné baroko Vrcholné baroko 1700–1740; 1700–1740; hlavní roli přejímají domácí umělci; hlavní roli přejímají domácí umělci; období tvorby největších osobností (Braun, Brokof, Santini, K. I. Dientzenhofer, Brandl, Kupecký...). období tvorby největších osobností (Braun, Brokof, Santini, K. I. Dientzenhofer, Brandl, Kupecký...). Pozdní baroko Pozdní baroko po r. 1740 (nástup Marie Terezie); po r. 1740 (nástup Marie Terezie); paralelní rozvoj rokoka, dále první prvky klasicismu. paralelní rozvoj rokoka, dále první prvky klasicismu.

5 Společenské předpoklady baroka v Čechách 1620 – porážka na Bílé hoře: 1620 – porážka na Bílé hoře: proces rekatolizace – posílení katolické církve (nositele baroka); proces rekatolizace – posílení katolické církve (nositele baroka); velká aktivita jezuitů – nositelé baroka po celé Evropě i u nás; velká aktivita jezuitů – nositelé baroka po celé Evropě i u nás; příchod nových šlechtických rodů z ciziny a s nimi příchod nových umělců i nových trendů v umění; příchod nových šlechtických rodů z ciziny a s nimi příchod nových umělců i nových trendů v umění; obliba a rozšíření nových kultů spojených s barokem (mariánský, Jan Nepomucký); obliba a rozšíření nových kultů spojených s barokem (mariánský, Jan Nepomucký); rozpad rudolfínského uměleckého okruhu, naopak přejímání vlivů nejprve od Italů (vlaští umělci) a poté vliv Bavorska a Rakouska. rozpad rudolfínského uměleckého okruhu, naopak přejímání vlivů nejprve od Italů (vlaští umělci) a poté vliv Bavorska a Rakouska.

6 Charakter barokního malířství diagonální kompozice; diagonální kompozice; dramatičnost, pohyb; dramatičnost, pohyb; barokní pojetí světla, šerosvit, světlo z jednoho bodu. barokní pojetí světla, šerosvit, světlo z jednoho bodu. Obr. 4

7 Charakter barokního malířství kompozice dvou světů, nebeského a pozemského; kompozice dvou světů, nebeského a pozemského; náboženské náměty, portréty, krajiny, zátiší. náboženské náměty, portréty, krajiny, zátiší. Obr. 6

8 Rané barokní malířství Karel Škréta Karel Škréta malíř barokního realismu; malíř barokního realismu; zároveň vliv Itálie, kde studoval barokní mistry; zároveň vliv Itálie, kde studoval barokní mistry; obraz Narození sv. Václava ze svatováclavského cyklu pro klášter na Zderaze v Praze. obraz Narození sv. Václava ze svatováclavského cyklu pro klášter na Zderaze v Praze. obr. 1

9 Rané barokní malířství Karel Škréta – Narození sv. Václava Karel Škréta – Narození sv. Václava PRÁCE S OBRÁZKEM – Ukaž na obraze některé konkrétní detaily umocňující reálnost scény. Obr. 1

10 Rané barokní malířství Karel Škréta – Podobizna řezače kamenů Karel Škréta – Podobizna řezače kamenů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Dionysia Miseroniho a jeho rodiny skupinový portrét s provázanými postavami a pohledem do dílny. skupinový portrét s provázanými postavami a pohledem do dílny. Obr. 2

11 Rané barokní malířství Karel Škréta Karel Škréta obraz Paris a Helena; obraz Paris a Helena; portrét hraběte Berky z Dubé a hraběnky de Montecuccoli. portrét hraběte Berky z Dubé a hraběnky de Montecuccoli. PRÁCE S OBRÁZKEM Proč se oba portrétovaní stylizovali právě do těchto postav? Co to mělo vyjádřit? Proč se oba portrétovaní stylizovali právě do těchto postav? Co to mělo vyjádřit? Obr. 3

12 Rané barokní malířství Michal Leopold Willmann studoval holandské a vlámské mistry v Nizozemí; studoval holandské a vlámské mistry v Nizozemí; smysl pro dramatické scény plné emocí či drastičnosti; smysl pro dramatické scény plné emocí či drastičnosti; obraz Umučení sv. Vojtěcha. obraz Umučení sv. Vojtěcha. PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Vyznač na obraze diagonální kompozici. Vyznač na obraze diagonální kompozici. Obr. 4

13 Malířství vrcholného baroka Jan Kryštof Liška Jan Kryštof Liška nevlastní syn a žák Willmanna; nevlastní syn a žák Willmanna; po otci převzal smysl pro velké, dramatické scény; po otci převzal smysl pro velké, dramatické scény; zároveň inspirace Škrétovým realismem; zároveň inspirace Škrétovým realismem; obraz Nanebevzetí Panny Marie. obraz Nanebevzetí Panny Marie. PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obraze tzv. kompozici dvou světů. Dokumentuj na obraze tzv. kompozici dvou světů. Obr. 5

14 Malířství vrcholného baroka Petr Brandl Petr Brandl typický představitel „domácího“ baroka bez závislosti na cizích vzorech; typický představitel „domácího“ baroka bez závislosti na cizích vzorech; studium v hradní obrazárně v Praze; studium v hradní obrazárně v Praze; obraz Křest Krista. obraz Křest Krista. PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Ukaž na ukázce šerosvit, barokní typ světla, odkud vychází a proč? Ukaž na ukázce šerosvit, barokní typ světla, odkud vychází a proč? Obr. 6

15 Malířství vrcholného baroka Petr Brandl Petr Brandl autor i vynikajícím portrétistou; autor i vynikajícím portrétistou; umění přesně zachytit emoci či charakter zobrazované postavy; umění přesně zachytit emoci či charakter zobrazované postavy; obraz Simeon s Ježíškem. obraz Simeon s Ježíškem. Obr. 7

16 Malířství vrcholného baroka Jan Kupecký Jan Kupecký většinu života tvořil v cizině; většinu života tvořil v cizině; jeden z nejlepších evropských portrétistů své doby; jeden z nejlepších evropských portrétistů své doby; portréty především vyšší společnosti. portréty především vyšší společnosti. Obr. 9

17 Malířství vrcholného baroka Jan Kupecký Jan Kupecký autorství řady autoportrétů, s manželkou, s celou rodinou; autorství řady autoportrétů, s manželkou, s celou rodinou; obraz Vlastní podobizna s chotí. obraz Vlastní podobizna s chotí. Obr. 8

18 Malířství vrcholného baroka Václav Vavřinec Reiner Václav Vavřinec Reiner největší malíř fresek v období českého baroka; největší malíř fresek v období českého baroka; vzorem J. K. Liška a jeho fresky; vzorem J. K. Liška a jeho fresky; fresky v kostele sv. Kateřiny v Praze. fresky v kostele sv. Kateřiny v Praze. Obr. 10

19 Malířství vrcholného baroka Václav Vavřinec Reiner fresky v kostele sv. Františka v Praze. fresky v kostele sv. Františka v Praze. Obr. 11

20 ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. Obr. 1: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 1: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta_- _Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta_- _Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg Obr. 2: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 2: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta_001.jpg Obr. 3: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 3: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta_-_Paris_a_Helena.jpg Obr. 4: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 4: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willmann_Adalbert.png Obr. 5: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 5: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liszka_Assumption_of_Mary.jpg Obr. 6: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 6: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandl_Jan_Baptista_Manetin.jpg Obr. 7: Xosema. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 7: Xosema. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simeon_with_the_Infant_Jesus_Brandl_after_1725_National_Galler y_Prague.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simeon_with_the_Infant_Jesus_Brandl_after_1725_National_Galler y_Prague.jpg

21 Obr. 8: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Kupeck%C3%BD_005.jpg Obr. 9: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Kupeck%C3%BD_003.jpg Obr. 10: Anton Fedorenko. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interi%C3%A9r.jpg?uselang=cs Obr. 11: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_St_Francis_Seraphin.jpg


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google