Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Veřejné zakázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Veřejné zakázky."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Veřejné zakázky

2 Zdroje informací Příručka pro příjemce finanční podpory Ke stažení na: www.msmt.cz http://opvk.kr-ustecky.cz Zadavatel je dále povinen postupovat dle vnitřních směrnic organizace (např. příspěvkové organizace) Postup pro zadání VZ příspěvkovými organizacemi je na Stránkách OP VK, části VEŘEJNÉ ZAKÁZKY → VZORY FORMULÁŘŮ PRO ZVEŘEJNĚNÍ

3 Limity veřejných zakázek 0 – 100 000 tisíc Kč bez DPH 100 001 – 500 000 Kč bez DPH 500 001 – 1 999 999 Kč bez DPH 2 000 000 Kč a výše bez DPH

4 Zakázky do 100 000 Kč bez DPH Nemusí být výběrové řízení, lze zaslat objednávku přímo dodavateli, objednávka musí být zaslána dopisem či elektronicky, objednávka musí být potvrzena dodavatelem, příjemce musí postupovat hospodárně, drobné položky lze nakupovat na paragon (do 10 000 Kč bez DPH).

5 Zakázky od 100 001 – 500 000 Kč bez DPH Příjemce musí vyzvat písemně alespoň 3 dodavatele, výzva musí být zaslána dopisem či elektronicky, příjemce musí prokázat odeslání výzvy (i elektronicky),

6 Výzva musí obsahovat: předmět požadovaného plnění, další podmínky, hodnotící kritéria. Doba pro podání nabídek dodavatele musí být minimálně 5 dnů ode dne odeslání výzvy, výběr může provádět pouze pověřená osoba, příjemce musí zpracovat Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, všichni uchazeči musí být vyrozuměni o výsledků výběrového procesu, s dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva.

7 Zakázky od 500 001 – 1 999 999 Kč bez DPH Zadavatel musí uveřejnit výzvu k podání nabídek na webových stránkách Ústeckého kraje http://opvk.kr-ustecky.cz,http://opvk.kr-ustecky.cz lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 pracovních dní, zadavatel musí oslovit alespoň 3 dodavatele, hodnotící komise musí mít minimálně tři členy,

8 vypracování Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, vyrozumění všech dodavatelů, písemná smlouva s dodavatelem.

9 Zakázky nad 2 000 000 Kč bez DPH Veřejný zadavatel Postupuje dle zákona č. 137/2006 Sb. Oznámení o zahájení zadávacího řízení na stránkách http://opvk.kr-ustecky.cz, http://opvk.kr-ustecky.cz Výsledek VŘ musí být také uveřejněn na stránkách OP VK Ústeckého kraje

10 Uveřejnění VZ na stránkách OP VK Ústeckého kraje Formuláře k uveřejnění na webových stránkách http://opvk.kr-ustecky.cz V části VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vyplněné formuláře zasílejte na opvk@kr-ustecky.cz

11 Kdo je veřejný zadavatel Stát, ministerstva, státní úřady, státní příspěvkové organizace, územní příspěvkové organizace, územní samosprávný celek a jeho příspěvkové organizace, jiná právnická osoba založená k uspokojování potřeb veřejného zájmu.

12 Příjemce není veřejný zadavatel Písemně vyzve nejméně 5 dodavatelů, uveřejnění výzvy na stránkách Ústeckého kraje po dobu nejméně 21 dnů, hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů, výsledek výběru musí být sdělen zúčastněným dodavatelům a uveřejněn na webu ZS, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, písemná smlouva s dodavatelem.

13 Obsah výzvy k předložení nabídek Název zadavatele, sídlo příjemce, osoba oprávněná jednat jménem příjemce, IČ, DIČ, kontaktní osoba příjemce, lhůta pro podání nabídky, popis předmětu zakázky, požadavky na prokázání kvalifikace

14 předpokládaná cena zakázky bez DPH, lhůta dodání, místo dodání, hodnotící kritéria – jedno z hodnotících kritérií musí být vždy cena, povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,

15 povinnost dodavatele k uchování účetních záznamů po dobu stanovenou podmínkami OP VK, loga ESF, EU, OP VK, ZS.

16 Obsah zadávací dokumentace Specifikace předmětu zakázky, obchodní podmínky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnotící kritéria – vždy musí být nejnižší cena, požadovaný způsob a zpracování nabídek.

17 Hodnocení nabídek Hodnoceny jsou pouze ty nabídky, které byly včas doručeny zadavateli, příjemce vede evidenci doručených nabídek, následně provede příjemce kontrolu úplnosti nabídek, hodnocení se provádí na základě hodnotících kritérií a vážnosti jednotlivých kritérií,

18 musí být sepsán Zápis o posouzení a hodnocení nabídky, Smlouva musí být uzavřena pouze s vítězem VZ.

19 Hodnotící komise Při zakázce od 500 001 – 1 999 999 Kč bez DPH musí mít hodnotící komise minimálně 3 členy, nad 2 mil Kč bez DPH musí mít hodnotící komise minimálně 5 členů, alespoň jeden člen musí mít odbornou způsobilost, nestrannost všech členů.

20 Náležitosti smlouvy s dodavatelem Smluvní strany, předmět plnění, cena, identifikace projektu, lhůta dodání nebo harmonogram plnění, místo dodání, dodržování publicity dodavatelem,

21 závazek dodavatele o dodržování podmínek a pravidel stanovených mezi příjemcem a poskytovatelem podpory.

22 Nedostatečný počet uchazečů Zadavatel musí oslovit dostatečný počet uchazečů, v případě doručení jedné nabídky, může zadavatel přidělit nabídku uchazeči, nebo prodloužit výzvu (musí upozornit již oslovené dodavatele) a oslovit další tři dodavatele, nebo zrušit výzvu (musí být právo uvedené ve výzvě), vyrozumí dodavatele, které předložili nabídku.

23 Dokladování v rámci MZ Způsob oslovení dodavatelů, uzavřená smlouva o dílo, vyplněná příloha č. 2 MZ – Přehled uzavřených výběrových řízení, zbytek dokladů je vyžadován při kontrole na místě, při kontrole MZ je možné si vyžádat další doklady, příjemce je povinen uchovávat kopie výběrových řízení partnerů.

24 Děkuji za pozornost Miroslav Vít vit.m@kr-ustecky.cz 475 657 546, 731 642 375


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Veřejné zakázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google