Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Prezentace pro 6. ročník. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP

2 DOBA BRONZOVÁ Starší, střední a mladší doba bronzová

3 ► Doba kovů = základní zlom ve vývoji pravěku ► Doba kovů = základní zlom ve vývoji pravěku  ulehčení a urychlení práce, směnný obchod. ► BRONZ = slitina mědi a cínu, snadno tavitelný kov, tvrdší než měď.

4 A) Nerovnoměrnost vývoje ► Závislost zvláště na ložiskách mědi a cínu  Přední Asie ve 4. tisíciletí (vznik nejstarších civilizací), pokrok v zemědělské výrobě, zavlažovací systémy X Evropa koncem 3. tisíciletí a v 2. tisíciletí = horší přírodní podmínky, hůře obdělavatelná půda, poměrně vzácná měď.

5

6 B) Způsob obživy ► Hlavní zdroj –zemědělství, doplňkově lov a sběr, pěstuje se – pšenice, oves, žito, jáhly, hrách, boby. Primitivní obdělávání polí, tažné zvíře. ► Rozšíření chovu dobytka – ovce, kozy, vepři, skot, kůň, kur domácí  maso a mléko. ► Úprava a konzervace potravin – drcení obilí (mlýnky z dvou plochých kamenů)  chléb, placky, kaše. Kvašení – víno, ocet, pivní chléb. Sušení, nasolení potravin.

7 C) Výroba nástrojů a zbraní ► Pokrok v metalurgii – dosud zpracovávání kovů za studena (rýžování zlata, cezení přes ovčí rouno), pak výroba kovů z rud (pražení, tavení pomocí dřevěného uhlí) – měď, cín, olovo, stříbro. ► Rozvoj hornictví, hutnictví, slévačství, kovolitectví, kovotepectví (specializace)  bronzové srpy, rádlo s kovovou radlicí, kopaničářství (motyka), sekery. Zbraně – meče, kopí, dýky, přilby. Ozdobné předměty – jehlice atd.

8 Bronzová dýka

9 Bronzový meč a štít

10 Bronzový poklad hřiven

11

12 Dýka s pochvou

13 Sekeromlat

14

15 ► Hrnčířství – hrnčířský kruh na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. – Palestina, Mezopotámie, Egypt. Glazura různých barevných odstínů. Ozdobná keramika, počátky sklářství. ► Textilní výroba – zpracování lnu (Egypt), bavlny (Indie), vlny (Mezopotámie), hedvábí (Čína). Předení (vřeteno), tkaní, plátenictví (Egypt), barvení vláken.

16 Hrnčířský kruh

17 D) Oddělení řemesel od zemědělství ► = 2. společenská dělba práce. ► Specializace (zkušenost ze zpracování kovů)  samostatné zaměstnání některých jedinců.

18 E) Společenské vztahy ► Patriarchální rodové společenství, zvláště v Evropě – muž vykonává většinu výrobní činnosti. ► Opevněná sídliště – výrobní a správní centra, majetkové rozdíly, válečné střety. ► Ve střední Evropě nedošlo ještě k vytvoření státu. ► Spojování rodů v kmeny v čele s kmenovými náčelníky. ► Pestrost kultur – keramiky jsou pramenem k rozlišení vývojových etap ve střední Evropě.

19 1) STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ ► Vyspělá kultura únětická – 1800 – 1500 př.n.l. (pohřebiště v Úněticích u Prahy) – oblast od středního Německa přes Čechy, Moravu a Slovensko do jižního Polska a Rakouska k Dunaji. Čechy kulturním centrem střední Evropy. ► Rozvinuté zemědělství, dovoz mědi (Alpy), cínu z Krušnohoří. Kostrové hroby (skrčenci), knížecí mohyly (bohatství). ► Zbraně a nástroje (bronz, kámen, kosti) – dláta, sekyry, šídla. Jemně propracované šperky – náramky, náušnice, jehlice, čelenky. Tkaní látek, bronz, zlato, jantar.

20 ► Vyspělá keramika střídmě zdobená, perfektně vypracovaná, hrnečky s uchem dole. Specializace výroby – slévačství, kovolijectví, kovotepectví. ► Opevněná sídliště – střediska řemeslné výroby. Naleziště skladů výrobků nebo polotovarů (depoty)  směnný obchod. ► Kultura maďarovská (Levice) a otomanská – východní část střední Evropy (Barca u Košic, Spišský Štvrtok).

21 Únětice u Prahy

22

23 2) STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ ► Mohylová kultura – 1500 – 1000 př.n.l. – převážně pastevci z východu, k nám dorazili z jihozápadu z Podunají a Karpat  do úrodných oblastí i zalesněných horských oblastí (západní Čechy, Plzeňsko, Českobudějovicko). ► Pohřbívání pod navršené mohyly (miniaturní pyramidy) – pohřebiště asi o 100 mohylách. Hroby kostrové i žárové.

24 ► Nové zbraně – dlouhé bronzové meče, hroty kopí, dýky  válečnické založení lidu. ► Předměty denní potřeby – např. břitvy. ► Náboženství – kultovní předměty, obětiště, rituální pohřby.

25

26

27

28

29

30 3) MLADŠÍ DOBA BRONZOVÁ ► Kultura popelnicových polí – 1200 – 700 př.n.l. – od Baltského moře a východního Německa po severní Čechy, Moravu, Slezsko, Ukrajinu a z jihu od Podunají. ► Převážně zemědělci. ► Většinou žárové pohřbívání, popel v keramických nádobách (popelnicích), rozsáhlá pohřebiště, větší hustota obyvatel  války.

31

32

33 ► Velké kmenové celky, opevněné osady (hradiště) s funkcí obrannou i hospodářskou. Sociální diferenciace – náčelnická vrstva (rodová aristokracie) s větším majetkem a politickou mocí. ► Bronzové zbraně: přilby, pancíře a štíty z bronzového plechu, nádobí a šperky (bohatí).

34 ► Náboženství: složitější magické obřady. Přechod od původního přírodního animismu (víra v nadpřirozené síly, duchy a duše vlastní všem předmětům) v polyteismus (zbožštění některých přírodních jevů). Oběti zvířat i lidí (doklady rituálního kanibalismu). ► Dvojí lidé, příbuznost: lužický lid popelnicových polí (lužická kultura) – sever + podunajský lid popelnicových polí – jih. Pomyslná hranice mezi lužickým a podunajským lidem na spojnici bodů, kde Labe a Dunaj opouštějí naše území.

35 ► Kultura knovízská a milavičská – 1200 – 600 př.n.l. – severozápadní, střední a jižní Čechy, východní Bavorsko, severoalpská oblast. Knovíz u Slaného  žárové i kostrové hroby, husté nakupení sídlišť.

36

37

38

39 Použité zdroje: ► Obrázky jsou z a nepodléhají žádným autorským právům. ► Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. KYSUČAN, Lubor. FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 6. ročník. Pravěk a starověk. 1. vydání. Brno: Nová škola, s. r. o., učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj / dne 15. května 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

40 ZDROJE PRO OBRÁZKY: ► ► ► _hrbety.jpg ► ► ► ► ► ► ► Dvo%C5%99%C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%2 0Doba%20bronzov%C3%A1,%201900%20- %20800%20BC/1.%20Zpracov%C3%A1n%C3%AD%20kov%C 5%AF/M%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A9%20sekeromlaty%20z %20Roudnice,%202000%20BC..jpg ►

41 ► ► ► stredni-doby-bronzove-z%C2%A0Drnovic.jpg ► ► 53a9e54a3e/vp009[1].jpg ► ► ► ► ► https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/06d_bronzova/db27.jpg ► %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/3.%20Kultura%20mohylov%C3%A1,% %20BC/4.%20Mohylov%C3%A1%20kultura%20-%20me%C4%8De.jpg ► %C3%A1k%20martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/3.%20Kultura%20mohylov%C3%A1,% %20BC/7.%20Mohylov%C3%A1%20kultura%20- %20zbran%C4%9B%20a%20n%C3%A1stroje.jpg ►

42 ► %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/3.%20Kultura%20mohylov%C3%A1,% %20BC/8.%20Mohylov%C3%A1%20kultura%20- %20zbran%C4%9B%20a%20n%C3%A1stroje%20I..jpg ► ► %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/4.%20Kultura%20popelnicov%C3%BDch%20pol%C3%AD % %20BC/5.%20Kultura%20popelnicov%C3%BDch%20pol%C3%AD%20- %20keramika%20I..jpg ► 3_1.jpg ► ► %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/4.%20Kultura%20popelnicov%C3%BDch%20pol%C3%AD % %20BC/9.%20Knov%C3%ADzsk%C3%A1%20kultura%20- %20typy%20keramiky.jpg ► ► ► 6a ac2.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google