Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 6. ročník. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP

2 DOBA BRONZOVÁ Starší, střední a mladší doba bronzová

3 ► Doba kovů = základní zlom ve vývoji pravěku ► Doba kovů = základní zlom ve vývoji pravěku  ulehčení a urychlení práce, směnný obchod. ► BRONZ = slitina mědi a cínu, snadno tavitelný kov, tvrdší než měď.

4 A) Nerovnoměrnost vývoje ► Závislost zvláště na ložiskách mědi a cínu  Přední Asie ve 4. tisíciletí (vznik nejstarších civilizací), pokrok v zemědělské výrobě, zavlažovací systémy X Evropa koncem 3. tisíciletí a v 2. tisíciletí = horší přírodní podmínky, hůře obdělavatelná půda, poměrně vzácná měď.

5

6 B) Způsob obživy ► Hlavní zdroj –zemědělství, doplňkově lov a sběr, pěstuje se – pšenice, oves, žito, jáhly, hrách, boby. Primitivní obdělávání polí, tažné zvíře. ► Rozšíření chovu dobytka – ovce, kozy, vepři, skot, kůň, kur domácí  maso a mléko. ► Úprava a konzervace potravin – drcení obilí (mlýnky z dvou plochých kamenů)  chléb, placky, kaše. Kvašení – víno, ocet, pivní chléb. Sušení, nasolení potravin.

7 C) Výroba nástrojů a zbraní ► Pokrok v metalurgii – dosud zpracovávání kovů za studena (rýžování zlata, cezení přes ovčí rouno), pak výroba kovů z rud (pražení, tavení pomocí dřevěného uhlí) – měď, cín, olovo, stříbro. ► Rozvoj hornictví, hutnictví, slévačství, kovolitectví, kovotepectví (specializace)  bronzové srpy, rádlo s kovovou radlicí, kopaničářství (motyka), sekery. Zbraně – meče, kopí, dýky, přilby. Ozdobné předměty – jehlice atd.

8 Bronzová dýka

9 Bronzový meč a štít

10 Bronzový poklad hřiven

11

12 Dýka s pochvou

13 Sekeromlat

14

15 ► Hrnčířství – hrnčířský kruh na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. – Palestina, Mezopotámie, Egypt. Glazura různých barevných odstínů. Ozdobná keramika, počátky sklářství. ► Textilní výroba – zpracování lnu (Egypt), bavlny (Indie), vlny (Mezopotámie), hedvábí (Čína). Předení (vřeteno), tkaní, plátenictví (Egypt), barvení vláken.

16 Hrnčířský kruh

17 D) Oddělení řemesel od zemědělství ► = 2. společenská dělba práce. ► Specializace (zkušenost ze zpracování kovů)  samostatné zaměstnání některých jedinců.

18 E) Společenské vztahy ► Patriarchální rodové společenství, zvláště v Evropě – muž vykonává většinu výrobní činnosti. ► Opevněná sídliště – výrobní a správní centra, majetkové rozdíly, válečné střety. ► Ve střední Evropě nedošlo ještě k vytvoření státu. ► Spojování rodů v kmeny v čele s kmenovými náčelníky. ► Pestrost kultur – keramiky jsou pramenem k rozlišení vývojových etap ve střední Evropě.

19 1) STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ ► Vyspělá kultura únětická – 1800 – 1500 př.n.l. (pohřebiště v Úněticích u Prahy) – oblast od středního Německa přes Čechy, Moravu a Slovensko do jižního Polska a Rakouska k Dunaji. Čechy kulturním centrem střední Evropy. ► Rozvinuté zemědělství, dovoz mědi (Alpy), cínu z Krušnohoří. Kostrové hroby (skrčenci), knížecí mohyly (bohatství). ► Zbraně a nástroje (bronz, kámen, kosti) – dláta, sekyry, šídla. Jemně propracované šperky – náramky, náušnice, jehlice, čelenky. Tkaní látek, bronz, zlato, jantar.

20 ► Vyspělá keramika střídmě zdobená, perfektně vypracovaná, hrnečky s uchem dole. Specializace výroby – slévačství, kovolijectví, kovotepectví. ► Opevněná sídliště – střediska řemeslné výroby. Naleziště skladů výrobků nebo polotovarů (depoty)  směnný obchod. ► Kultura maďarovská (Levice) a otomanská – východní část střední Evropy (Barca u Košic, Spišský Štvrtok).

21 Únětice u Prahy

22

23 2) STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ ► Mohylová kultura – 1500 – 1000 př.n.l. – převážně pastevci z východu, k nám dorazili z jihozápadu z Podunají a Karpat  do úrodných oblastí i zalesněných horských oblastí (západní Čechy, Plzeňsko, Českobudějovicko). ► Pohřbívání pod navršené mohyly (miniaturní pyramidy) – pohřebiště asi o 100 mohylách. Hroby kostrové i žárové.

24 ► Nové zbraně – dlouhé bronzové meče, hroty kopí, dýky  válečnické založení lidu. ► Předměty denní potřeby – např. břitvy. ► Náboženství – kultovní předměty, obětiště, rituální pohřby.

25

26

27

28

29

30 3) MLADŠÍ DOBA BRONZOVÁ ► Kultura popelnicových polí – 1200 – 700 př.n.l. – od Baltského moře a východního Německa po severní Čechy, Moravu, Slezsko, Ukrajinu a z jihu od Podunají. ► Převážně zemědělci. ► Většinou žárové pohřbívání, popel v keramických nádobách (popelnicích), rozsáhlá pohřebiště, větší hustota obyvatel  války.

31

32

33 ► Velké kmenové celky, opevněné osady (hradiště) s funkcí obrannou i hospodářskou. Sociální diferenciace – náčelnická vrstva (rodová aristokracie) s větším majetkem a politickou mocí. ► Bronzové zbraně: přilby, pancíře a štíty z bronzového plechu, nádobí a šperky (bohatí).

34 ► Náboženství: složitější magické obřady. Přechod od původního přírodního animismu (víra v nadpřirozené síly, duchy a duše vlastní všem předmětům) v polyteismus (zbožštění některých přírodních jevů). Oběti zvířat i lidí (doklady rituálního kanibalismu). ► Dvojí lidé, příbuznost: lužický lid popelnicových polí (lužická kultura) – sever + podunajský lid popelnicových polí – jih. Pomyslná hranice mezi lužickým a podunajským lidem na spojnici bodů, kde Labe a Dunaj opouštějí naše území.

35 ► Kultura knovízská a milavičská – 1200 – 600 př.n.l. – severozápadní, střední a jižní Čechy, východní Bavorsko, severoalpská oblast. Knovíz u Slaného  žárové i kostrové hroby, husté nakupení sídlišť.

36

37

38

39 Použité zdroje: ► Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům. www.google.cz ► Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. KYSUČAN, Lubor. FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 6. ročník. Pravěk a starověk. 1. vydání. Brno: Nová škola, s. r. o., 2007. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 80-7289-082-4. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11653/2007- 22 dne 15. května 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

40 ZDROJE PRO OBRÁZKY: ► http://www.lovecpokladu.cz/nalezy/7990/4.jpg ► http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.ht146.jpg ► http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/dyky_kozi _hrbety.jpg ► http://media.novinky.cz/090/907-top_foto2-qdwoa.jpg ► http://www.sfkpalantir.net/zdenek/bronzpokladhriven.JPG ► http://www.nm.cz/old/images/p06.jpg ► http://www.sfkpalantir.net/zdenek/dykazKozichHhrbetu.jpg ► http://www.nm.cz/old/images/p07.jpg ► http://muzeum.boskovice.cz/images/archeo1.jpg ► http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/ Dvo%C5%99%C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%2 0Doba%20bronzov%C3%A1,%201900%20- %20800%20BC/1.%20Zpracov%C3%A1n%C3%AD%20kov%C 5%AF/M%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A9%20sekeromlaty%20z %20Roudnice,%202000%20BC..jpg ► http://historika.fabulator.cz/ilustrace/ceremonialni_mec.jpg

41 ► http://jaknapazourek.cz/images/grafika/uneticka-dyka.jpg ► http://pohanstvi.files.wordpress.com/2011/09/bronz_4.jpg?w=600&h=310 ► http://www.muzeum-vyskovska.cz/wp-content/uploads/Bronzova-dyka-ze- stredni-doby-bronzove-z%C2%A0Drnovic.jpg ► http://www.vendyatelier.cz/sites/default/files/hrncirsky_kruh.jpg ► http://files.ddm-usti.cz/system_preview_detail_200002862- 53a9e54a3e/vp009[1].jpg ► http://www.vyrobakeramiky.cz/fotografie/texty/vp003.jpg ► http://www.prazskestezky.cz/unet/obr/10_nalezy.jpg ► http://www.boskovicko.cz/files/zk_articles_16_5427_67c2af7e.jpg ► http://www.znojmuz.cz/expozice/images/archeologie/archeozn4.jpg ► https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/06d_bronzova/db27.jpg ► http://217.115.252.254:1572/dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99 %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/3.%20Kultura%20mohylov%C3%A1,%201500- 1200%20BC/4.%20Mohylov%C3%A1%20kultura%20-%20me%C4%8De.jpg ► http://217.115.252.254:1572/dokumenty%20pro%20studenty/dvo%C5%99 %C3%A1k%20martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/3.%20Kultura%20mohylov%C3%A1,%201500- 1200%20BC/7.%20Mohylov%C3%A1%20kultura%20- %20zbran%C4%9B%20a%20n%C3%A1stroje.jpg ► http://nd04.jxs.cz/930/829/465ccf600c_71913885_o2.jpg

42 ► http://217.115.252.254:1572/dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99 %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/3.%20Kultura%20mohylov%C3%A1,%201500- 1200%20BC/8.%20Mohylov%C3%A1%20kultura%20- %20zbran%C4%9B%20a%20n%C3%A1stroje%20I..jpg ► http://tisicileti.cz/images/Suche_trasy/03_31.gif ► http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99 %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/4.%20Kultura%20popelnicov%C3%BDch%20pol%C3%AD %201200- 700%20BC/5.%20Kultura%20popelnicov%C3%BDch%20pol%C3%AD%20- %20keramika%20I..jpg ► http://www.boiohaemum.cz/sites/default/files/gallery/pravek/bronz/113_12 3_1.jpg ► http://www.nm.cz/img/pm/hostovice.jpg ► http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99 %C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/6.%20Doba%20bronzov%C3% A1,%201900%20- %20800%20BC/4.%20Kultura%20popelnicov%C3%BDch%20pol%C3%AD %201200-700%20BC/9.%20Knov%C3%ADzsk%C3%A1%20kultura%20- %20typy%20keramiky.jpg ► http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/neziva/foto/31-7.jpg ► http://media.novinky.cz/081/320819-free1-zouwl.jpg ► http://img.geocaching.com/cache/e9e6566e-22c1-47e0-a90a- 6a2673017ac2.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_6_ DOBA BRONZOVÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google