Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Akciová společnost – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Akciová společnost – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Akciová společnost – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 STRUKTURA VYUČOVACÍ HODINY I. OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ II. VÝKLAD III. SHRNUTÍ - UPEVŇOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

3 I.OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ číslo 1  Co znamená obchodní společnost?  Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Zakládají ji jak fyzické, tak právnické osoby společenskou (případně zakladatelskou) smlouvou tzv. společníci. Výjimečně může obchodní společnost založit i jedna osoba zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu.  Společnost je založena uzavřením společenské (zakladatelské) smlouvy – její obsah udává obchodní zákoník. Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, stává se právním subjektem.

4 číslo 2  Vyjmenujte charakteristické znaky obchodních společností. o Ručení – pokud by společnost nebyla schopna platit svým dodavatelům nebo platit jiné dluhy, hradí tyto závazky společníci. Ručení znamená do jaké výše musí společníci tyto závazky hradit. Podle druhu společnosti ručí: o - vkladem = na úhradu závazků se použije celý majetek společnosti včetně vkladů společníků. o - osobním majetkem = na úhradu závazků se použije nejen celý majetek společnosti, vklady společníků, ale i osobní majetek společníků. o Vklad – většina společností má povinnost vytvořit při svém založení majetek, který je tvořen vklady jednotlivých společníků a tvoří základní kapitál společnosti. o Řízení – každá společnost si stanovuje, kdo ji bude řídit /všichni společníci nebo volí orgány společnosti/, v některých případech je způsob řízení stanoven obchodním zákoníkem. o Rozdělování zisku – způsob rozdělení zisku je dán obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou.

5 číslo 3 oJoJaké existují druhy obchodních společností? Obchodní společnosti: OSOBNÍ - veřejná obchodní společnost /zkratka v.o.s./ - komanditní společnost /zkratka k.s./ KAPITÁLOVÉ - společnost s ručením omezeným /zkratka s.r.o./ - akciová společnost /zkratka a.s./

6 číslo 4 Vyjmenujte charakteristické znaky – společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti s.r.o. k.s. Počet zakládajících členů min. 1, max. 50 minimálně 2 /komplementář, komanditista/ Výše základního kapitálu minimálně 200.000 Kčminimálně 5.000 Kč komanditista Ručení do výše vkladu do výše vkladu komanditista, osobním majetkem komplementář Řízení jednatelé, valná hromadakomplementáři Rozdělování zisku podle výše vkladu komplementáři – rovným dílem komanditisté – podle výše vkladu

7 II.VÝKLAD Akciová společnost – kapitálová obchodní společnost. 1/ založení, vznik akciové společnosti 2/ charakteristické znaky a.s.: počet zakládajících členů výše základního kapitálu výše vkladů společníků ručení společníků řízení společnosti rozdělování zisku 3/ zrušení, zánik a.s.:.

8 Rozpracování výkladové části Otázka č. 1 Jak se vytváří akciová společnost? Akciová společnost je založena uzavřením zakladatelské smlouvy, včetně stanov, případně zakladatelskou listinou, její obsah udává obchodní zákoník. Zápisem do obchodního rejstříku vznikne akciová společnost.

9 Otázka č. 2 Kolik členů zakládá akciovou společnost? ■ a.s. zakládá 1 právnická osoba nebo 2 fyzické osoby a více

10 Otázka č. 3 Jaká je výše základního kapitálu a vkladů společníků akciové společnosti? ■ základní kapitál a.s. 2.000.000 Kč bez upisování akcií nebo 20.000.000 Kč s upisováním akcií ■ vklad společníka povinný

11 Otázka č. 4 Jak ručí za závazky společnosti společníci akciové společnosti? ■ společníci za závazky neručí ■ ručí a.s. jako celek

12 Otázka č. 5 Kdo se podílí na vedení a řízení a.s.? Otázka č. 6 Jaký je způsob rozdělení zisku v a.s.? ■ orgány společnosti: valná hromada představenstvo dozorčí rada – povinně ■ rozdělování zisku: - podle počtu akcií - povinná tvorba rezervního fondu

13 Otázka č. 7 Pro koho platí zákaz konkurence v oboru a.s.? Otázka č. 8 Jak zanikne akciová společnost? ■ Zákaz konkurence v oboru platí pro představenstvo a členy dozorčí rady ■ Zánik společnosti probíhá ve dvou krocích: 1/ zrušení - vypořádání závazků společnosti 2/ zánik - výmaz z obchodního rejstříku /zánik právní subjektivity/

14 III.SHRNUTÍ – upevňování probraného učiva Kontrolní otázky: 1/ Popište zahájení podnikání akciové společnosti. 2/ Kdo může založit akciovou společnost? 3/ Je povinností a.s. vytvářet základní kapitál? 4/ Jaká je výše základního kapitálu a.s.? 5/ Kdo ručí za závazky akciové společnosti? 6/ Které orgány řídí akciovou společnost? 7/ Jak si dělí zisk společníci a.s.? 8/ Pro koho platí zákaz konkurence v oboru? 9/ Jak provedete ukončení podnikání a.s.?

15 Zdroj: Česká republika. Obchodní zákoník: a další zákony, prováděcí předpisy. In: zákon č. 513/1991 Sb. Ostrava: Sagit, 2010, roč. 2010, č. 799, ISBN 978-80-7208-816-4.


Stáhnout ppt "EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Akciová společnost – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google