Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy ZŠ Zlonice, okres Kladno Adresa školy Komenského 305, Zlonice Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola Číslo materiálu v sadě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy ZŠ Zlonice, okres Kladno Adresa školy Komenského 305, Zlonice Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola Číslo materiálu v sadě."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy ZŠ Zlonice, okres Kladno Adresa školy Komenského 305, Zlonice Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola Číslo materiálu v sadě VY_32_INOVACE_03_01_20 Předmět dějepis Téma (název prezentace) Aténský námořní spolek a peloponéská válka Autor Mgr. Věra Nídrová Metodický popis (anotace) Prezentace pro 6. ročník je určena pro práci na interaktivní tabuli, nebo PC. Seznamuje žáky s vývojem Řecka za Perikla. Seznamuje s Aténským válečným spolkem a peloponéskou válkou. Mapa válek je umístěna na snímku 8. Snímky 5 a 6 ilustrují probíranou látku. Závěrečné cvičení na snímcích 9 – 25 slouží k procvičení a zopakování probrané látky. Zároveň procvičuje čtení s porozuměním a logické myšlení. Při kliknutí na správnou odpověď postupuje žák o jeden snímek dál. Chybná odpověď zmizí. Odpovědi doprovázejí zvukové efekty.

3 Aténský námořní spolek a peloponéská válka

4  vítězství v Řecko - perských válkách x obava z dalšího vpádu Peršanů sjednocení řeckých států v námořním válečném spolku  Atény – vrchní velení, správa pokladny  členské státy samostatné – přispívají do pokladny na udržování spolkového loďstva  nadřazené chování Atén, zneužívání spolkových peněz Aténský námořní spolek pokles obliby Atén

5  5. stol. př.n.l. – nejvýznamnější státník v Aténách  úředníci dostávají plat mohou být úředníky  stavební rozvoj Atén – opevnění, přístav Pireus, hradby do Falernu, obnova chrámů  Akropole – posvátný pahorek nad městem  mramorový chrám bohyně Athény Parthenon  Atény středisko filozofie (láska k moudrosti) a kultury  filozofové - Sokrates, Platon, Aristoteles  historik – Thukydides, spisovatel – Xenofon  při slavnostech se hrály komedie i tragédie Atény za Perikla všichni občané

6 Parthenon

7 Sokrates Platon Aristoteles Perikles

8 vyčerpání Atén Peloponéská válka Sparta znepokojena mocenským vzestupem Atén vleklá válka se Spartou morová epidemie – téměř 1/3 obyvatelstva zemřel Perikles ve válečných lodích byli otroci (slib svobody) 404 př.n.l. – kapitulace Atén podmínky: zničení loďstva, rozpuštění námořního spolku a vstup do peloponéského v Aténách spartská posádka, demokracie nahrazena oligarchií - vláda 30 tyranů útok na Atény

9 Peloponéská válka

10 Při kliknutí na správnou odpověď postupujete o jeden snímek dál. Chybná odpověď zmizí. Odpovědi doprovázejí zvukové efekty. Cvičení

11 Vrchní velení námořního válečného spolku bylo svěřeno Aténám. Vrchní velení námořního válečného spolku bylo svěřeno Spartě.

12 Členské státy námořního spolku byly zcela podřízeny Aténám. Členské státy námořního spolku byly samostatné.

13 Atény hradily všechny výdaje spolku. Členské státy námořního válečného spolku platily příspěvky do pokladny.

14 Perikles byl nejvýznamnějším státníkem v 5. století př.n.l. v Aténách. Aristoteles byl nejvýznamnějším státníkem v 5. století př.n.l. v Aténách.

15 Perikles prosadil, aby úředníky byli jen nejbohatší občané. Perikles prosadil, aby úředníci dostávali plat.

16 Perikles dbal pouze na rozvoj námořního válečného spolku. Perikles dbal na stavební rozvoj Atén.

17 Pireus byl námořní přístav. Pireus byl posvátný pahorek.

18 Parthenon bylo opevnění Atén. Parthenon byl mramorový chrám bohyně Athény na Akropoli.

19 Sokrates, Perikles a Aristoteles byli nejvýznamnější filozofové starověku. Sokrates, Platon a Aristoteles byli nejvýznamnější filozofové starověku.

20 Thukydides byl válečník. Thukydides byl básník.

21 Za Perikla významně stoupla moc Atén. Za Perikla významně poklesla moc Atén.

22 Sparta byla spokojena s mocenským vzestupem Atén. Sparta byla znepokojena mocenským vzestupem Atén.

23 Peloponéská válka vyčerpala Spartu. Peloponéská válka vyčerpala Atény.

24 Sparta dosadila do Atén vojenskou posádku. Atény dosadily do Sparty vojenskou posádku.

25 Sparta si svoje postavení dokázala udržet. Sparta si svoje postavení nedokázala udržet.

26 Blahopřejeme k úspěšnému splnění úkolů!

27 Zdroje RULF, Jan; VÁLKOVÁ, Veronika a kol. Dějepis pro VI. r. ZŠ- pravěk a starověk. Praha: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004, ISBN 80-7235-274-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Dějepis 6, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-208-8 www.office.com -všechny snímky, snímek č. 6,7 SAPERAUD. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 14.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pelop_krieg1.png – snímek 8.


Stáhnout ppt "Název školy ZŠ Zlonice, okres Kladno Adresa školy Komenského 305, Zlonice Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola Číslo materiálu v sadě."

Podobné prezentace


Reklamy Google