Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klepněte pro vložení textu Pro Dialog, z.s. (Podpora rodiny s dětmi ohroženými násilím) Jindřiška Krpálková 7.4. 2016 Konference BRNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klepněte pro vložení textu Pro Dialog, z.s. (Podpora rodiny s dětmi ohroženými násilím) Jindřiška Krpálková 7.4. 2016 Konference BRNO."— Transkript prezentace:

1 Klepněte pro vložení textu Pro Dialog, z.s. (Podpora rodiny s dětmi ohroženými násilím) Jindřiška Krpálková 7.4. 2016 Konference BRNO

2 Pro Dialog, z.s. O čem to dnes bude O Pro Dialogu, z.s. Asistence rodinám Kazuistika

3 Pro Dialog, z.s. Posláním je podporovat dialogické myšlení, dialog ve společnosti, mezi kulturami, mezi generacemi, mezi partnery, mezi jedinci, v rodinách, dospívat k dohodám, posilovat tak rovnoprávnost, nenásilí, sociální spravedlnost, úctu k lidské bytosti.

4 Pro Dialog, z.s. Cílem je hledat a nalézat cesty pro vzájemné dorozumění. Věříme, že tím posilujeme úctu k lidské bytosti, nenásilný přístup k ní, stejná práva pro každého a sociální spravedlnost. Cílem je chránit děti ohrožené neshodami, spory, konflikty nebo násilím v rodinách a pomoci jim zachovat si právo na oba rodiče.

5 Pro Dialog, z.s. Činnosti Všestranná psychosociální krizová a následná pomoc (včetně sociální a pracovní rehabilitace ) osobám a jejich dětem, které prožily násilí, týrání, sociální vyloučení. Psychosociální podpora rodin zasažených či ohrožených trestnou činností s cílem hájit lidská práva a nejlepší zájem dětí vyrůstajících v těchto rodinách.

6 Pro Dialog, z.s. Činnosti Léčebná a edukativní asistence pro bezpečné setkávání dětí s rodičem, se kterým nežijí doma Asistence pěstounským rodinám Předávání informací, propojování a koordinace spolupráce dalších organizací nebo občanských a profesionálních aktivit zabývajících se obdobnými problematikami, síťování a vedení dialogu

7 Pro Dialog, z.s. Činnosti Agenda v rámci pověření SPOD Práce s rodinou, psychosociální podpora Poradenství, socioterapie, supervize, koučink (životní, spirituální) Vzdělávání ( například pro pěstouny) Osvětová činnost

8 Pro Dialog, z.s. Činnosti – Spolupráce s OSPOD Podpora rodin s ohroženými dětmi Individuální plánování Případové konference (svolávání, organizování, moderování) Podklady pro Opatrovnické soudy

9 Pro Dialog, z.s. Malá typologie násilí v rodině Násilný jeden, druhý oběť Násilní oba Oběť jsem já ( Nevím o tom, že násilí vracím) Násilí vůči dítěti ( Tresty versus týrání) Vůči druhému oběť, násilí vůči dětem

10 Podpora rodiny v Pro Dialogu Kdy je vhodné navrhnout Asistenci rodině Pokud mezi rodiči nebo v rodině bylo násilí Pokud jeden rodič se dopustil trestné činnosti Pokud má dítě ze setkání obavy

11 Kdy je vhodné navrhnout Asistenci rodině Pokud byly vazby přetrhány Pokud jedna strana nebo obě strany nemohou spolu vyjednávat tváři v tvář a bez asistence tak, aby jednání bylo bezpečné a prospěšné pro děti

12 Cíle pro podporu dialogu mezi rodiči Vytvářet podmínky pro setkávání nezletilého dítěte s rodičem, který je oprávněn ke styku s dítětem a dítě má svěřeno do péče druhý rodič. Vytvářet postupně pro rodiče takové podmínky, aby : Porozuměli své roli rodiče a naučili se hledat zájmy svých dětí, pojmenovávat jejich potřeby.

13 Vytvářet postupně pro rodiče takové podmínky, aby : Přijali za svou skutečnost, že partnerský vztah mezi nimi skončil. Učili se přijmout a uznat osobnost druhého rodiče, jeho význam pro dítě. Učili se dospívat k rodičovským dohodám. Návrh,vyjednávání, dohoda. Dodržování dohod.

14 Formy práce pro podporu rodičovských dialogů Individuální konzultace ( Cíl : odpovědný vědomý rodič ) Asistovaná setkávání Asistovaná předávání Provázení k rodičovským dohodám (Pojmenovávání potřeb dítěte a pojmenovávání způsobů jak budou naplňovány).

15 Východiska 1. Nejčastěji se jedná o období hlubokého konfliktu po rozvodu nebo rozchodu rodičovských partnerů, kde docházelo k násilí. Pokud dojde k oddělení dítěte a jednoho z jeho rodičů, je třeba zajistit setkávání dítěte s tímto rodičem, pokud je to v zájmu dítěte (OSPOD,SOUD). Vyhodnocování rizik a zisků pro dítě. Možnost dočasného zákazu kontaktu s násilným rodičem.

16 Východiska 2. Asistovaná setkávání napomáhají ke zlepšení vzájemných vztahů, aby se spolu rodič a děti mohli bezpečně setkávat, a to i tehdy, když je kontakt s rodičem problematický a obtížný, jde –li o násilnou osobu.

17 Východiska 3. K setkávání dochází ve zcela bezpečném prostředí, jak pro dítě, tak pro rodiče. Rodiče se nesetkávají tváří v tvář, pokud o to požádá jedna strana či obě. 4. Asistovaná setkávání rodičů s dětmi probíhají podle předem připravených a rozfázovaných kroků.

18 Východiska 5. Na přípravě asistovaných léčebných a adukativních kontaktů se podílejí rodiče společně s pracovníky s odborností speciální pedagog - terapeut, akreditovaný mediátor ČR, sociální pracovník a psycholog, facilitátor systému NVC ( Nenásilná komunikace Marshala Rosenberga).

19 Fáze asistovaného setkávání: 1. Kontakt s rodiči. Kontakt s pracovníkem OSPOD. 2. Přípravná fáze s rodiči dětí: individuální konzultace s každým rodičem zvlášť, zjišťování a vyjasňování jejich potřeb a cílů ve vztahu k dítěti. Zájem konkrétního dítěte. 3. Přípravná fáze s dětmi: vytvoření bezpečí a navázání bezpečného kontaktu mezi pracovníky a dětmi, zjišťování potřeb dítěte o dítěte samého.

20 Fáze asistovaného setkávání 4. Vlastní asistovaná setkávání: Při setkání jsou vždy přítomni 2-3 pracovníci Pro Dialogu, pracují s celým rodinným systémem, zajišťují bezpečí pro dítě a poskytují podporu přítomnému rodiči. 5. Konzultace s rodičem, který byl přítomen na asistovaném setkání a následuje po ukončeném asistovaném setkání, nastavení další spolupráce.

21 Fáze asistovaného setkávání 6. Konzultace s rodičem, který nebyl přítomen na asistovaném setkání, nastavení další spolupráce. 7. Vypracování záznamů o průběhu asistovaných setkávání pro potřeby soudu, OSPOD či jiných spolupracujících subjektů. Rodiče záznam komentují a podepisují.

22 Pro Dialog, z.s. Minipříběh Příběh Josefínky, 2 roky Matka cizinka 27, Otec ČECH 61 let, opakovaný vzorec DN, již třetí partnerka, mocenský model Těhotenství, zranění,zpochybněné otcovství ( zkoušky DNA) Domov,majetek,postavení otce, legální pobyt matky v ČR Nový začátek bez násilí, utajený pobyt matky, soud, Pronásledování matky, setkávání dcerky s otcem,který bojuje o svou moc, bádá, kde jsou ubytované,úsilí získat dceru do péče (scény, Video…). Nařízené ASS řešením. Možnost pracovat s otcem. Zklidnění situace. Nový vzorec pro život.

23 Pro Dialog, z.s. Děkuji, přeji pokoj a radost v práci. Jindřiška Krpálková, t. 777 311 559 www.Prodialogforum.cz, www.koučink-ok.nfowww.Prodialogforum.cz E-mail : prodialogforum@gmail.comprodialogforum@gmail.com


Stáhnout ppt "Klepněte pro vložení textu Pro Dialog, z.s. (Podpora rodiny s dětmi ohroženými násilím) Jindřiška Krpálková 7.4. 2016 Konference BRNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google