Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH A JEHO FUNGOVÁNÍ Cíle: Vysvětlit fungování trhu jako interakce mezi poptávkou a nabídkou, vysvětlit pojem cenová elasticita. Anotace: Trh je způsobem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH A JEHO FUNGOVÁNÍ Cíle: Vysvětlit fungování trhu jako interakce mezi poptávkou a nabídkou, vysvětlit pojem cenová elasticita. Anotace: Trh je způsobem."— Transkript prezentace:

1 TRH A JEHO FUNGOVÁNÍ Cíle: Vysvětlit fungování trhu jako interakce mezi poptávkou a nabídkou, vysvětlit pojem cenová elasticita. Anotace: Trh je způsobem organizace ekonomiky. Na dokonale konkurenčním trhu se setkává poptávka a nabídka, což vede k určení rovnovážné ceny a rovnovážného množství. Vliv ceny na poptávku měříme pomocí cenové elasticity.

2 OBSAH  Trh  Dokonalá konkurence  Poptávka  Nabídka  Tržní rovnováha  Tržní rovnováha – příklad  Cenová elasticita  Cenová elasticita – příklad

3 TRH   T RH JE ZPŮSOBEM ORGANIZACE EKONOMIKY. V PLÁNOVANÉM HOSPODÁŘSTVÍ CENY A MNOŽSTVÍ VYRÁBĚNÉHO ZBOŽÍ URČUJE STÁTNÍ PLÁNOVACÍ AGENTURA, NIKOLIV TRH.   T RH JE MÍSTO, KDE SE POTKÁVAJÍ PRODÁVAJÍCÍ A NAKUPUJÍCÍ. N APŘÍKLAD BURZA, TRŽIŠTĚ, INZERTNÍ NOVINY, INTERNET.   V E VZÁJEMNÉ INTERAKCI MEZI PRODÁVAJÍCÍMI A NAKUPUJÍCÍMI SE URČUJE ROVNOVÁŽNÁ CENA A ROVNOVÁŽNÉ MNOŽSTVÍ DANÉHO ZBOŽÍ.

4 DOKONALÁ KONKURENCE   N A TRHU JE VELKÉ MNOŽSTVÍ PRODÁVAJÍCÍCH A KUPUJÍCÍCH, Z NICHŽ NIKDO NEMŮŽE OVLIVNIT CENU.   K UPUJÍCÍ JSOU DOKONALE INFORMOVÁNI O VŠECH PRODÁVAJÍCÍCH A JEJICH CENÁCH.   S TATEK JE HOMOGENNÍ ( JE JEDNO OD KTERÉHO PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍ STATEK KOUPÍ ).   P ŘÍCHOD NA TRH NEBO ODCHOD Z TRHU NEJSOU OMEZENY.

5 POPTÁVKA  Anglicky „demand“, proto při značení obvykle používáme D nebo Q d.  Funkce, která ukazuje závislost poptávaného množství na ceně. Q d = a 0 + a 1 P, kde P je cena.  Vyšší tržní cena snižuje poptávané množství, neboť vyšší cena odrazuje kupující. Proto platí a 1 < 0. Příklad: Q d = 200 – 5P.

6 NABÍDKA  Anglicky „supply“, proto při značení obvykle používáme S nebo Q s.  Funkce, která ukazuje závislost nabízeného množství zboží na ceně. Q s = b 0 + b 1 P, kde P je cena.  Vyšší cena zvyšuje nabídku (za vyšší cenu je více prodávajících ochotno nabízet zboží a ve větším množství). Proto platí b 1 > 0. Například Q s = - 10 + 2P.

7 TRŽNÍ ROVNOVÁHA Rovnováha vzniká interakcí mezi prodávajícími a kupujícími. Dojde ke stanovení rovnovážné ceny (P), při které se nabízené množství rovná poptávanému množství (Q).

8 TRŽNÍ ROVNOVÁHA - PŘÍKLAD Zadání: určete rovnovážnou cenu, když poptávková funkce je dána Q d = 200 – 5P a nabídková funkce je dána Q s = – 10 + 2P. Řešení: tržní rovnováha nastává, když Q d = Q s, z čehož vyplývá 200 – 5P = – 10 + 2P 210 = 7P 30 = P Po dosazení Q = 200 – 5P = 200 – 5 x 30 = 50. Rovnovážná cena P = 30 a rovnovážné množství Q = 50.

9 Cenová elasticita (pružnost) poptávky vyjadřuje jak se změní poptávané množství (v procentech) při jednoprocentní změně ceny. Z hlediska zdravotnictví je například důležitá cenová elasticita u tabákových výrobků. Jak se změní poptávka po cigaretách při 10%-tním zdražení? Elastická poptávka, když elasticity je větší než 1. Neelastická poptávka, když elasticita je menší než 1.

10 CENOVÁ ELASTICITA - PŘÍKLAD Použijeme poptávkovou funkci z příkladu o tržní rovnováze: Q d = 200 – 5P, P = 30, Q d = 50. Jak se procentně změní poptávané množství při změně ceny o 10 %? Q d = 200 – 5P = 200 – 5 x 33 = 35 (  Q= 35 – 50 = – 15) Elasticita = (– 15/50)/(3/30)= – 0,3/0,1 = – 3 Poptávané množství při jednoprocentním zvýšení ceny klesne o 3 %. Zvýšení ceny o 10 % sníží poptávané množství o 30 %.

11 KLÍČOVÁ SLOVA Trh, poptávka, nabídka, dokonalá konkurence, rovnovážná cena, rovnovážné množství, tržní rovnováha, cenová elasticita. Otázky k zamyšlení 1.Jsou ve zdravotnictví či sociálních službách splněny předpoklady dokonalé konkurence? 2.Vzniká ve zdravotnictví cena jako výsledek interakce mezi prodávajícími a kupujícími?


Stáhnout ppt "TRH A JEHO FUNGOVÁNÍ Cíle: Vysvětlit fungování trhu jako interakce mezi poptávkou a nabídkou, vysvětlit pojem cenová elasticita. Anotace: Trh je způsobem."

Podobné prezentace


Reklamy Google