Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza trendů kriminality v roce 2014 PhDr. Alena Marešová, PhD., Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza trendů kriminality v roce 2014 PhDr. Alena Marešová, PhD., Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha"— Transkript prezentace:

1 Analýza trendů kriminality v roce 2014 PhDr. Alena Marešová, PhD., Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha amaresova@iksp.justice.cz

2 Úvod O V roce 2014 bylo v České republice Policejním prezídiem ČR evidováno 288,6 tis. trestných činů – což představovalo nejnižší hodnotu od doby osamostatnění České republiky – tj. od roku 1992. V roce 2013 to bylo 325 tis. tr. činů, v roce 2012 – 305 tis. Výkyv z trendu trvalého poklesu počtu evidovaných trestných činů v roce 2013 je přičítán hlavně amnestii prezidenta Klause.

3 Vývoj O Nejvyšší hodnoty evidovaných trestných činů byly v ČR dosaženy v letech 1998 a 1999, a to více než 425 tisíc trestných činů ročně - od té doby dochází k trvalému a postupnému poklesu úrovně kriminality až na současných zhruba 300 tisíc trestných činů ročně, což představuje cca 70 % z nejvyšší v ČR dosažené hodnoty evidované kriminality (avšak současně to je více než dvojnásobek hodnot před rokem 1989).

4 I. O Celkový pokles evidované kriminality v posledních letech byl až do loňského roku doprovázen poklesem počtu trestných činů u všech základních souhrnných kategorií kriminality, s výjimkou tzv. informační kriminality (označované též jako cybercrime či kybernetická kriminalita). O Čtvrtina evidované kriminality je již léta páchána v Praze. Oproti jiným územním celkům je hl. město zatíženo dvojnásobně a objasněnost je zde zhruba poloviční.

5 Možná vysvětlení poklesu kriminality O Tento trend není jen specifikem ČR, ale i mnoha dalších zemí. O Někdy tento jev bývá zpochybňován, zda odráží realitu. Na otázku proč kriminalita klesá kriminologové nabízejí následující možné odpovědi: 1) trestní politika a kriminalita žijí každá svůj nezávislý život – trestní politika dělá vše proto, aby kriminalita klesala, ta však jen mění svoji podobu - přizpůsobuje se době, na což trestní politika, včetně trestní legislativy, nestačí reagovat.

6 Další možná vysvětlení poklesu kriminality O Druhá teorie: část tradičních pachatelů – tj. osoby ve věku 25-30 let přesunuje svůj život a činnost, včetně té trestné, do virtuálního světa. Platí to i pro násilnou kriminalitu – od vybíjení agrese prostřednictvím her (simulující vraždy, přepadení aj.) až po zneužití sociálních sítí pro stalking aj. Zjednodušeně řečeno –kriminalita z ulic zčásti mizí proto, že se přesouvá do virtuálního světa.

7 Také možná vysvětlení poklesu kriminality O Část kriminality je občany vyvážena do jiných států – mimo Evropu – v rámci různých zahraničních vojenských misí, turistiky, zaměstnání – ale nejen těch. O Globalizuje se svět – globalizuje se pohled na to, co má být trestné – bez ohledu na místní specifika, která jsou přehlížena. O Každá ze zde uvedených variant, ale i mnoho dalších teorií, je diskutabilní, ale má své opodstatnění v reálném světě.

8 Graf 1

9 Změny po roce 2010 O K výrazným změnám po roce 2010 došlo: 1) u řízení bez řidičského oprávnění - jakoby k dekriminalizaci, 2) u maření výkonu úředního rozhodnutí došlo k radikálnímu nárůstu – zhruba dvojnásobnému - následkem stíhání pachatelů za řízení bez řidičského oprávnění, 3) u dopravních nehod nedbalostních (zahrnují především nedbalostní ublížení na zdraví, ale i opilství, obecné ohrožení atd.) došlo k radikálnímu poklesu. O Trvale velmi vysoký počet představuje zanedbání povinné výživy. V roce 2014 to bylo cca 14 tis. tr.činů. Za posledních 10 let bylo za zanedbání povinné výživy (bez souběhu) stíháno více než 100 tis.osob. V novém tr.zák. došlo ke zpřísnění postihu– tj. došlo k dalšímu nárůstu evid.tr.činů, což představuje 5 % z celkové evidované kriminality v roce 2014. O V roce 2014 bylo evidováno 4,3 tis. činů tzv. informační kriminality- ve srovnání s roce 2013 to představuje 40 % nárůst.

10 II. O Zajímavý byl a stále je především zvyšující se podíl trestné činnosti označovaný v policejní statistice jako ostatní a zbývající kriminalita. Tvoří značnou část struktury kriminality – zhruba pětinu ze všech policií v tom kterém roce evidovaných trestných činů (v letech 2012 i 13 to bylo 20 %, loni již 22 % a je předpoklad, že tento podíl se bude, pokud nedojde k nějakým radikálním změnám, ještě zvyšovat).

11 OBSAH POJMŮ O Ostatní: maření výkonu úředního rozhodnutí výtržnictví (43 % z ostatní kriminality a 4 % z celkové), drogová kriminalita, sprejerství, požáry, ohrožování výchovy mládeže, podílnictví. O Zbývající: zanedbání povinné výživy (41 % ze zbývající kriminality a 5 % z celkové kriminality), ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství (28 %), dopravní nehody silniční (20 %), ostatní dále nečleněná trestná činnost (8 % ze zbývající kriminality celkem), Do ostatní tr.činnosti (ve zbývající kriminalitě) patří např. poškozování cizích práv.

12 III. O Počty stíhaných osob za trestné činy označované jako ostatní a zbývající kriminalita jsou opravdu velmi vysoké, a např. v roce 2014 bylo cca 51 tisíc osob stíháno a vyšetřováno za ostatní a zbývající kriminalitu, přičemž za majetkovou (s 24 % objasněností) bylo stíháno a vyšetřováno „jen“ 37 tis. osob! O Lze tvrdit, že tradiční kriminalita je, z pohledu resortních statistik, t.č. na ústupu. Kéž bychom měli jistotu, že to odráží skutečnost.

13 Objasněnost – pachatel byl znám či zjištěn O Nejvyšší počet objasněných trestných činů v absolutních číslech byl vykazován v roce 1999 (téměř 200 tis.), v procentu z celkové evidované kriminality pak v roce 2001 (cca 47%). V roce 2014 bylo „objasněno“ cca 127 tis. tr. činů, což představuje 44 % ze všech v tom roce evidovaných. O Teprve od počtu objasněných trestných činů se odvíjejí počty známých pachatelů. V roce 2014 to bylo 114 608 osob, z toho cca 61 tis. recidivistů, cca 17 tis. žen, 1,4 tis. dětí a 2,6 tis. mladistvých.

14 Graf 2

15 Závěr O Jak tedy lze stručně hodnotit vývoj policii evidované kriminality v roce 2014, její strukturu, regionální rozložení, dynamiku, objasněnost, skladbu pachatelů atd.? Nikde nedochází k žádným výrazným změnám oproti roku 2013, ale i několika dalším předchozím rokům. I ta často diskutovaná, cybercrime, není v roce 2014 ničím šokujícím, snad jen je jí věnována větší pozornost než dříve. Zdá se, že naše domácí kriminální scéna v současnosti neprodukuje nic nového. Také zpráva státního zastupitelství za rok 2014 v části Nové jevy v kriminalitě odkazuje jen na případy šikanózních insolvenčních návrhů a napadání účtů klientů prostřednictvím internetového bankovnictví. O V žádném případě to však není důvod ke spokojenosti a vytvoření si představy, že s obdobím stagnace a poklesu kriminality můžeme počítat i do budoucnosti, dokonce ani ne v nejbližší budoucnosti. Již dnes lze prohlásit, že v roce 2015 bude svět ovlivněn událostí, která určitě bude mít dopad i na vnitřní poměry v České republice – tou je nebývalá migrační vlna, která válcuje celou Evropu. Jak to ovlivní sociálně patologické jevy v Česku, případně zasáhne i do statistik o kriminalitě, budeme analyzovat v roce příštím.

16 O Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Analýza trendů kriminality v roce 2014 PhDr. Alena Marešová, PhD., Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google