Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na roky 2009 - 2012“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na roky 2009 - 2012“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 „Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na roky 2009 - 2012“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje

2 2 Základní strategické rozvojové dokumenty ZK –zpracovávány na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje –STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009 - 2020 (SRZK) a PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE (PRÚOZK) Sektorové rozvojové koncepce –tyto koncepční dokumenty dále upřesňují a rozvádějí základní strategické rozvojové dokumenty ZK –věnují se jednotlivým tématickým oblastem (např. podpora podnikání a inovací, cestovní ruch, sociální oblast, zdravotnictví, školství...) KONCEPČNÍ DOKUMENTY ZK

3 3 základním dlouhodobým strategickým rozvojovým dokumentem kraje je STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2009-2020 –zpracována v letech 2008 - 2009 –projednání návrhu SRZK Zastupitelstvem ZK - souhlas s návrhem SRZK (usnesení č. 0147/Z07/09 ze dne 16.9.2009) –v současné době se dokončuje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.) –finální schválení SRZK v Zastupitelstvu Zlínského kraje v prosinci 2009 v textu SRZK je nastaven také systém implementace a návaznosti dalších dokumentů na SRZK vč. PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY ZK

4 4 PRÚOZK - POZICE DOKUMENTU SRZK představuje základní dlouhodobý strategický rozvojový dokument, jež bude v horizontu svého naplňování dále zpřesňován doprovodnými dokumenty pracujícími s větší úrovní detailu a sledujícími kratší časový horizont (tj. PRÚOZK 2009- 2012, PRÚOZK 2013-2016, PRÚOZK 2017-2020 a roční Plány rozvoje) jejich existence bude zaměřena především na: –konkretizaci cílů a úkolů SRZK na čtyřleté (ve formě PRÚOZK) a roční bázi (ve formě Plánů rozvoje) –bližší stanovení finančního rámce jednotlivých cílů a úkolů –stanovení přesně určené institucionální (i osobní) zodpovědnosti za naplňování cílů, úkolů a navržených opatření

5 5 PRÚOZK - POZICE DOKUMENTU Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 PRÚOZK 2009 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: 2009 2010 2011 2012 roční Plány rozvoje: 2013 2014 2015 2016 roční Plány rozvoje: 2017 2018 2019 2020

6 6 PRÚOZK - ÚLOHA A ZAMĚŘENÍ PRÚOZK cílem PRÚOZK je stanovit scénář střednědobého rozvoje regionu Zlínského kraje respektující jak současné a budoucí předpokládané parametry ovlivňující tento vývoj, tak i základní dlouhodobé strategické záměry formulované v rámci SRZK PRÚOZK je zaměřen na vyhodnocení výchozí situace a stanovení aktivních opatření vůči regionu Zlínského kraje jako celku, ale v závislosti na dostupnosti odpovídajících statistických dat má ambice zaměřit se daleko více směrem k podrobnějšímu územnímu členění kraje (tj. bývalé okresy a současné ORP) PRÚOZK si klade ambice identifikovat případné rozdíly mezi rozvojovými charakteristikami různých území a na základě této identifikace i formulovat příslušné návrhy směrem k odstranění těchto disparit i k prevenci před vznikem disparit nových

7 7 PRÚOZK 2009-2012 - POSTUP ZPRACOVÁNÍ únor 2009 - Rada ZK schvaluje postup zpracování PRÚOZK na roky 2009-2012 červen 2009 - ve výběrovém řízení vybrán zpracovatelem PRÚOZK Ing. Petr Zahradník a jeho tým červen 2009 - Rada ZK schvaluje schéma zpracování PRÚOZK, složení Koordinačního výboru a složení pracovních skupin pro zpracování PRÚOZK červen 2009 - uzavřena smlouva o dílo, bylo zahájeno zpracování PRÚOZK říjen 2009 - 1. jednání Koordinačního výboru a 1. společné jednání pracovních skupin

8 8 PRÚOZK 2009-2012 - DALŠÍ PLÁNOVANÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ prosinec 2009 - návrh dokumentu PRÚOZK leden 2010 až srpen 2010 - posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.) září 2010 - schválení konečné verze PRÚOZK Zastupitelstvem Zlínského kraje

9 9 PRÚOZK 2009-2012 - SCHÉMA ZPRACOVÁNÍ Koordinační výbor Pracovní skupiny Konkurenceschopná ekonomika Úspěšná společnost Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova Atraktivní region Garant (člen RZK odpovědný za strategický rozvoj) Realizační tým (odbor strategického rozvoje kraje) Zpracovatel

10 10 PRÚOZK 2009-2012 - KOORDINAČNÍ VÝBOR MVDr. Stanislav Mišák - hejtman ZK Libor Lukáš - statutární náměstek hejtmana ZK Ing. Jaroslav Drozd - náměstek hejtmana ZK Ing. Jindřich Ondruš - náměstek hejtmana ZK Mgr. Taťána Nersesjan - členka Rady ZK prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. - rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ing. Petr Síleš - předseda představenstva KHK ZK Mgr. Milan Filip - vedoucí odboru strategického rozvoje kraje KÚZK Ing. Petr Zahradník - zpracovatel

11 11 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 1. KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA

12 12 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 2. ÚSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

13 13 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 3. EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ VENKOVA

14 14 SRZK 2009-2020 - PRACOVNÍ SKUPINY 4. ATRAKTIVNÍ REGION

15 15 Tomáš Baťa: … orgány kontrolní a metodické je třeba přeměnit v orgány tvůrčí …

16 16 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "„Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na roky 2009 - 2012“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google