Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 6. NEZAMĚSTNANOST. slide 1 Předmětem přednášky je… …přirozená míra nezaměstnanosti:  co vyjadřuje  co jí způsobuje  jak se vyvíjí v reálných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 6. NEZAMĚSTNANOST. slide 1 Předmětem přednášky je… …přirozená míra nezaměstnanosti:  co vyjadřuje  co jí způsobuje  jak se vyvíjí v reálných."— Transkript prezentace:

1 slide 0 6. NEZAMĚSTNANOST

2 slide 1 Předmětem přednášky je… …přirozená míra nezaměstnanosti:  co vyjadřuje  co jí způsobuje  jak se vyvíjí v reálných ekonomikách

3 slide 2 Přirozená míra nezaměstnanosti  Přirozená míra nezaměstnanosti: Průměrná míra nezaměstnanosti, okolo které ekonomika fluktuuje  V recesi skutečná míra nezaměstnanosti stoupne nad přirozenou.  Při hospodářském oživení, skutečná míra nezaměstnanosti klesá pod přirozenou mírou.

4 slide 3 USA: skutečná a přirozená míra nezaměstnanosti: 1960-2007 % pracovní síly Míra nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti 0 2 4 6 8 10 12 1960196519701975198019851990199520002005

5 slide 4 Model přirozené míry nezaměstnanosti Značení: L = počet lidí v pracovní síle E = počet zaměstnaných U = počet nezaměstnaných U/L = míra nezaměstnanosti

6 slide 5 Předpoklady: 1.L je exogenní a fixní. 2.Během každého měsíce, s = podíl zaměstnaných pracovníků, kteří opustí nebo přijdou o práci s je míra ztráty práce f = podíl nezaměstnaných, kteří naleznou práci f je míra nalézání práce s a f jsou exogenní

7 slide 6 Přechody mezi zaměstnaností a nezaměstnaností Zaměstnaní Nezaměstnaní s  E f  U

8 slide 7 Podmínka stálého stavu  Definice: trh práce je ve stálém stavu neboli v dlouhodobé rovnováze, pokud je míra nezaměstnanosti konstantní.  Podmínka stálého stavu je: s  E = f  U počet zaměstnaných, kteří ztratí nebo opustí práci počet nezaměstnaných kteří naleznou práci

9 slide 8 Nalezení “rovnovážné” míry U f  U = s  E = s  (L – U ) = s  L – s  U Vyřešíme pro U/L: (f + s)  U = s  L proto:

10 slide 9 Příklad:  Každý měsíc,  1% zaměstnaných přijde o práci (s = 0.01)  19% nezaměstnaných nalezne práci (f = 0.19)  Nalezněte přirozenou míru nezaměstnanosti:

11 slide 10 Důsledky pro hospodářskou politiku  Opatření hospodářské politiky sníží přirozenou míru nezaměstnanosti pouze tehdy, pokud sníží s nebo zvýší f.

12 slide 11 Proč existuje nezaměstnanost?  Kdyby nalézání práce bylo okamžité (f =1), potom by veškerá období nezaměstnanosti byla velmi krátká a přirozená míra nezaměstnanosti by byla blízká nule.  Existují dva důvody, proč f < 1: 1. hledání práce 2. strnulost mezd

13 slide 12 Hledání práce & frikční nezaměstnanost  Frikční nezaměstnanost: způsobena časem, který pracovníci potřebují k nalezení práce  nastává i tehdy, pokud jsou mzdy pružné a existuje dostatek volných pracovních míst  existuje protože  pracovníci mají odlišné schopnosti a preference  pracovní místa vyžadují odlišnou kvalifikaci  geografická mobilita zaměstnanců není okamžitá  tok informací o volných místech a o uchazečích o práci není dokonalý

14 slide 13 Strukturální změny  def: Změny ve skladbě poptávky mezi odvětvími nebo regiony.  příklad: Technologické změny: více pracovních míst na opravy počítačů, méně pracovních míst pro opravy psacích strojů  příklad: Nová mezinárodní obchodní smlouva: poptávka po práci stoupá v exportních odvětvích a klesá v odvětvích, které soutěží s importy  Důsledek: frikční nezaměstnanost

15 slide 14 CASE STUDY (USA): Strukturální změny v dlouhém období

16 slide 15 Další příklady strukturálních změn  Konec 19. století: pokles zemědělství, růst průmyslu  Konec 20. století: relativní pokles průmyslu, rozvoj služeb  1974 -79: ropná krize způsobila přesun poptávky od velkých aut k úsporným V dynamické ekonomice dochází k častým strukturálním změnám, které tak přispívají k frikční nezaměstnanosti.

17 slide 16 Hospodářská politika a hledání práce Vládní programy na pomoc při hledání práce:  Úřady práce: plní informační funkci a spojují uchazeče o práci a volná pracovní místa  Rekvalifikační programy: pomáhají pracovníkům z upadajících odvětví získat kvalifikaci potřebnou pro získání práce v rostoucích odvětvích.

18 slide 17 Pojištění pro případ nezaměstnanosti  Pokud pracovník ztratí práci, z tohoto pojištění se mu po určitý čas vyplácí část předchozího příjmu.  Pojištění zvyšuje nezaměstnanost, protože snižuje  náklady příležitosti nezaměstnanosti  nutnost potřeby najít si práci ff  Studie: Čím déle mají pracovníci nárok na podporu v nezaměstnanosti, tím delší je průměrná délka nezaměstnanosti.

19 slide 18  Pojištění poskytuje pracovníkům více času k hledání práce a vede tak k efektivnějšímu spárování pracovníků a volných pracovních míst, což by mělo vést k vyšší produktivitě a lepším mzdám. Výhody pojištění pro případ nezaměstnanosti

20 slide 19 Proč existuje nezaměstnanost?  Dva důvody proč f < 1: 1. hledání práce 2. strnulost mezd Hotovo Nyní  Přirozená míra nezaměstnanosti:

21 slide 20 Nezaměstnanost z důvodu strnulých reálných mezd Práce Reálná mzda Nabídka Poptávka Nezaměstnanost Strnulá reálná mzda Pracovní síla ochotná pracovat Najímaná práce Pokud reálná mzda „zamrzne“ nad rovnovážnou úrovní, potom vznikne nedostatek volných pracovních míst.

22 slide 21 Nezaměstnanost v důsledku strnulých reálných mezd Potom firmy musí vzácná pracovní místa přidělovat mezi pracovníky. Strukturální nezaměstnanost: Nezaměstnanost vznikající ze strnulosti mezd a z přidělování vzácných pracovních míst. Pokud reálná mzda „zamrzne“ nad rovnovážnou úrovní, potom vznikne nedostatek volných pracovních míst.

23 slide 22 Důvody strnulosti mezd 1. Minimální mzda 2. Odbory 3. Efektivnostní mzdy

24 slide 23 1. Minimální mzda  Minimální mzda může být vyšší než rovnovážná mzda nekvalifikovaných pracovníků, obzvláště u těch mladých.  Studie: 10% zvýšení minimální mzdy, zvýši nezaměstnanost teenagerů o 1-3%  Ale, efekt minimální mzdy nemůže vysvětlit většinu přirozené míry nezaměstnanosti, protože mzdy většiny pracovníků jsou výrazně vyšší než je minimální mzda.

25 slide 24 2. Odbory  Odbory využívají svoji monopolní sílu, aby zajistily pro své členy vyšší mzdy.  Pokud odbory dosáhnou zvýšení mzdy nad rovnovážnou úroveň, potom vzniká nezaměstnanost.  Insiders: Zaměstnaní členové odborů, jejichž zájmem je udržovat vysoké mzdy.  Outsiders: Nezaměstnaní, ne-členové odborů, kteří preferují rovnovážné mzdy, aby pro ně vznikal dostatek pracovních míst.

26 105,508Soukromý sektor (celk.) 20,381Vláda (celk.) 14,045Zdravotnictví 3,312Vzdělání 10,951Svobodná povolání 6,304Finance, pojišťovnictví 4,379Doprava 14,973Maloobchod 15,518Strojírenství 600Těžební průmysl 122.3 121.7 115.1 112.7 90.6 90.7 129.2 114.0 107.8 113.7 156.9 8.5% 40.5 8 15.4 3.1 2.1 24.4 5.8 13.7 9.5 13.8 8,053Stavebnictví Wage ratio členství v odbor. % # zaměstn. (1000s) odvětví wage ratio = 100  (union wage)/(nonunion wage) slide 25 Odbory a mzdy: USA (2005)

27 slide 26 3. Teorie efektivnostních mezd  Teorie, podle které vyšší mzdy zvyšují produktivitu pracovníků, v důsledku:  přilákání více kvalitních uchazečů o práci  zvýšení snahy zaměstnanců, a redukci „flákání“  snižování fluktuace, která je pro firmy nákladná  zlepšování zdravotního stavu pracovníků (v rozvojových zemích)  Firmy dobrovolně platí mzdy vyšší než rovnovážné, aby zvýšily produktivitu.  Důsledek: strukturální nezaměstnanost.

28 slide 27 Diskusní otázka: Využijte teorii, kterou jsme právě odvodili a navrhněte politiku nebo opatření, pomocí kterých by se dala snížit přirozená míra nezaměstnanosti v ČR. Rozlišujte, zda Vaše návrhy jsou zaměřeny na frikční nebo strukturální nezaměstnanost.

29 slide 28 Délka trvání nezaměstnanosti, USA, průměry: 1/1990-6/2007 # týdnů v nezaměstnan osti # nezaměstnaných osob jako % celkového # nezaměstnaných Objem času, kteří tito pracovníci strávili v nezaměstnanosti jako % celkového času stráveného v nezaměstnanosti 1-438%6.1% 5-1431%18.8% 15 nebo více31%75.1%

30 slide 29 Délka trvání nezaměstnanosti  Data:  Většina epizod nezaměstnanosti jsou pouze krátkodobé a střednědobé  Ovšem nejvíce času stráveného v nezaměstnanosti lze připsat dlouhodobě nezaměstnaným.  Tato dlouhodobá nezaměstnanost je pravděpodobně důsledkem strukturálních změn.  Rozlišit odlišné typy nezaměstnanosti je důležité ke správnému cílování politik ke snížení nezaměstnanosti.

31 slide 30 TREND (USA): Přirozená míra stoupla mezi 1960-1984, následně klesla mezi 1985-2007

32 slide 31 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Minimální mzda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 195019551960196519701975198019851990199520002005 dolary/hodina Minimální mzda v běžných cenách Minimální mzda ve stálých cenách roku 2006 Trend v reálné minimální mzdě je podobný jako trend ve vývoji přirozené míry.

33 slide 32 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Členství v odborech Od počátku 80.-tých let klesala jak přirozená míra nezaměstnanosti, tak členství v odborech. Ale mezi padesátými a osmdesátými roky přirozená míra rostla, zatímco členství v odborech klesalo. Od počátku 80.-tých let klesala jak přirozená míra nezaměstnanosti, tak členství v odborech. Ale mezi padesátými a osmdesátými roky přirozená míra rostla, zatímco členství v odborech klesalo. Členství v odborech ( vybrané roky) rok% pracovní síly 193012% 194535% 195435% 197027% 198320.1% 200612.0%

34 slide 33 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Strukturální změny Cena barelu ropy ve stálých cenách roku 2007 V období 1985-2003 byly ceny ropy méně volatilní, což způsobilo menší počet strukturálních změn.

35 slide 34 VYSVĚTLENÍ TRENDU (USA): Demografie  1970s: Generace baby boomu narozená po druhé světové válce byla mladá. Mladí pracovníci častěji mění zaměstnání (vysoké s).  Od konce 80-tých let po dnešek: Generace baby-boomu zestárla. Pracovníci ve středním věku mění zaměstnání méně často. (nízké s).

36 Nezaměstnanost v Evropě: 1960-2006 slide 35 % pracovní síly Italy Germany France U.K. 0 3 6 9 12 1960196519701975198019851990199520002005

37 slide 36 Nárůst nezaměstnanosti v Evropě  Šoky Technologický pokrok posunul poptávku po práci od nekvalifikované ke kvalifikované pracovní síle.  Důsledek v USA: Zvýšení „kvalifikační prémie“ – mzdového diferenciálu mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky.  Důsledek v Evropě: Vyšší nezaměstnanost v důsledku vysokých sociálních dávek pro nezaměstnané a silného vlivu odborů.

38 slide 37 Procento pracovníků, na které se vztahuje kolektivní vyjednávání (2005) USA18 % V. Británie47 % Švýcarsko53 % Španělsko68 % Švédsko83 % Německo90 % Francie92 % Rakousko98 %

39 Shrnutí 1. Přirozená míra nezaměstnanosti  Dlouhodobá průměrná míra nezaměstnanosti  Závisí na míře ztráty práce a míře nalézání práce 2. Frikční nezaměstnanost  Vzniká v důsledku času, který pracovníci potřebují k přemístění se z jednoho zaměstnání do druhého  Může být zvyšována pojištěním pro případ nezaměstnanosti slide 38

40 Shrnutí 3. Strukturální nezaměstnanost  Je způsobena strnulostí mezd: reálná mzda zůstává na vyšší hladině než je rovnovážná  Způsobena: minimální mzdou, odbory a efektivnostními mzdami 4. Délka trvání nezaměstnanosti  Většina případů nezaměstnanosti jsou pouze krátkodobé epizody  Ale většina času strávená v nezaměstnanosti připadá na malý počet dlouhodobě nezaměstnaných osob. slide 39

41 Shrnutí 5. Chování přirozené míry v USA  Rostla od roku 1960 do počátku osmdesátých let, potom poklesla  Možná vysvětlení: trendy v reálné minimální mzdě, členství v odborech, strukturální změny, stárnutí generace baby boomu slide 40

42 Shrnutí 6. Evropská nezaměstnanost  Prudce vzrostla po roce 1970  Pravděpodobně v důsledku štědrých podpor v nezaměstnanosti, silného členství v odborech a technologického pokroku, který posunul poptávku od nekvalifikované práce. slide 41


Stáhnout ppt "Slide 0 6. NEZAMĚSTNANOST. slide 1 Předmětem přednášky je… …přirozená míra nezaměstnanosti:  co vyjadřuje  co jí způsobuje  jak se vyvíjí v reálných."

Podobné prezentace


Reklamy Google