Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 8. + 9. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_30_ Uspořádání poválečného Československa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 8. + 9. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_30_ Uspořádání poválečného Československa."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 8. + 9. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_30_ Uspořádání poválečného Československa Autor Eva Kuhnová

2 Uspořádání poválečného Československa 20. léta

3 14.11.1918 – Revoluční národní shromáždění vyhlášení demokratické republiky sesazení Habsburků 1. prezident T.G.Masaryk 1. vláda : předseda K. Kramář min. zahraničí E. Beneš min. vojenství M.R..Štefanik ( (1919 při návratu do vlasti zahynul)

4 Území republiky

5 Znak a vlajka

6 Hymna Kde domov můj Slova: J.K.Tyl Hudba: Fr. Škroup

7 Národnostní problémy

8 ČSR – vzniká jako většinový národní stát Čechů a Slováků existují zde početné menšiny : Němci, Maďaři, Poláci, Židé, Rusíni

9 Němci v ČSR : Zcela odmítli vznik ČSR a chtěli se připojit k Rakousku – Němci vyhlásili vznik vlastního Zemského státu - 4 oblasti: –Liberecko, Opavsko, J Čechy, J Morava

10 Těšínsko – významná naleziště uhlí – národnostně byla promíchána Poláky a Čechy – Polsko se snažilo tyto oblasti získat. Situace je vyřešena roku 1920 – vojensky ČSR obsadila Těšínsko

11 Slováci v ČSR: velice záhy se začalo ukazovat, že Slováci jsou sice součástí tzv. jednotného národa, avšak Češi mají převahu ve všem – v počtu skoro 4:1, dále kulturně převyšují Slováky

12 Hospodářská situace ČSR velké problémy: 1) nedostatek potravin – především základní – mouka, maso, mléko, chléb. 2) válečný průmysl - na mírové podmínky se nelze přeorientovat ze dne na den 3) změny v sociální oblasti –8-mi hodinová pracovní doba

13 4) 1919 -> reformy a)peněžní reforma – Al. Rašín - okolkování peněz -> koruna československá b) pozemková reforma - rozdělení části půdy bezzemkům

14 Rok 1920 a) konsolidace poměrů – hospodářských a politických b) 29.2. 1920 - Ústava Republiky československé -demokratická republika -plná občanská práva -svoboda podnikání -práva národnostních menšin -náboženská svoboda c) všeobecné a rovné volební právo i pro ženy

15 Poválečný parlament Národní shromáždění (NS) -> 1918 = nejvyšší zákonodárný orgán, dvoukomorový a) poslanecká sněmovna – 300 členů, aktivní volební právo: od 21 let, pasivní volební právo: od 31 let. b) senát – 150 členů, aktivní volební právo: od 26 let, pasivní volební právo: od 45 let.

16 První volby a) do obecních zastupitelstev -1919 b) do parlamentu - 1920 Československá strana sociálně demokratická – je vítězem obou voleb  1919 nová vláda Vlastimila Tusara – „rudozelená koalice“.

17 Politické strany Pro první republiku je charakteristická silná pluralita politických stran

18 České strany: Československá strana agrární – od 1919 nejdůležitější strana – byla ve všech vládách – v jejím čele: Antonín Švehla - pravice

19 Československá národně demokratická strana Karel Kramář Alois Rašín – pravice

20 Vlastimil Tusar Česká strana sociálně demokratická vůdce byl Vlastimil Tusar – umírněná levice.

21 Československá strana národně socialistická – Václav Klofáč Československá strana lidová – tvoří politický střed, je křesťansky orientována – Jan Šrámek.

22 Komunistická strana 1921 -> z levého křídla sociální demokracie – Bohumír Šmeral

23 Slovensko: Slovenská ĺudová strana – tato strana požadovala slovenskou autonomii, hlavní osobnosti: Andrej Hlinka Jozef Tiso

24 Němci: původně měli odpor vůči českému státu, v polovině 20. let – dochází ke změně – německé strany se štěpí na: a)aktivní – ty, které začaly aktivně budovat ČSR a vstoupily do vlády b)pasivní – neúčastní se budování státu

25 Nejmocnější a pro dějiny osudovou stranou německou byla: Sudetoněmecká strana – SdP tvoří ji němečtí nacionalisté v Čechách Konrád Henlein Karl Hermann Frank

26 Hrad – bylo volné seskupení politiků, umělců, intelektuálů okolo T.G.M.– tato skupina řešila především otázky zahraniční) Karel Čapek Ferdinand Peroutka

27 ? Pětka = mimoparlamentní orgán – zajišťuje spolupráci mezi stranami Strana lidová Jan Šrámek Československá národně demokratická strana Alois Rašín Československá strana agrární Antonín Švehla Československá strana národně socialistická Jiří Stříbrný Československá strana sociálně demokratická Rudolf Bechyně

28 Mezinárodní situace ČSR po 1. SV: - byla velice složitá – důvody: 1) Polsko se nehodlalo spokojit s vnuceným kompromisem v otázce Těšína 2) Německo bylo poraženo, avšak ČSR potřebovala Německo především jako obchodního partnera – narušeno nástupem Hitlera k moci 3) Rakousko vztahy výrazně ochlazeny 4) Maďarsko má nepřátelské postoje k ČSR

29 Malá dohoda – ČSR se pod vedením Beneše soustředilo na vztahy s Francií – Francie se dlouhodobě snažila podpořit spolupráci malých východních národů – tak vznikla 1920 obranná smlouva mezi ČSR a Jugoslávií a Rumunskem – především z obavy před maďarským útokem a návratem Habsburků 1925 – Československo-francouzská spojenecká smlouva o vzájemné pomoci v případě napadení

30 Kdo je kdo? A. Rašín M.R. Štefánik K. Kramář E. Beneš T.G. Masaryk předseda čs. vlády ministr zahraničí ministr armády ministr financí 1. prezident Klikni na obrazec

31 Vlády Koaliční vláda sestavena po volbách z představitelů dvou nebo více stran s cílem získat v parlamentu většinu Úřednická vláda z odborníků na daný resort bez ohledu na výsledky voleb -> na přechodnou dobu – do předčasných voleb době nestability státu

32 Doplň politické strany tzv. Pětky PĚTKA Československá strana sociálně demokratická Strana lidová Československá strana agrární Československá strana národně socialistická Československá národně demokratická strana

33 Popiš území nové republiky: ČECHY MORAVA SLOVENSKO PODKARPATSÁ RUS

34 Jakým symbolem jsou na státním znaku zastoupeny jednotlivé země republiky ? Slovensko Morava Slezsko Podkarpatská RusČechy

35 Zdroje http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/tomas-garrigue-masaryk.shtml http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Deskoslovensko+1918&hl=cs&biw=1600&bih=756&tbm=isch&tbnid=QpREeVA6DhdZwM:&imgrefurl=htt p://www.oslavavyroci.cz/jak-se-zilo-v-roce- 1918&docid=tiE3ZyZ80b13hM&imgurl=http://www.oslavavyroci.cz/upl/his/mapa12_1b.gif&w=1434&h=811&ei=s4MiUO- qJej04QTenYCwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=540&sig=107943466397616560422&page=1&tbnh=88&tbnw=155&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r: 1,s:0,i:73&tx=109&ty=58 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceskoslovenska_ustava_1920.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlastimil_Tusar.jpg http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/10_28.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D.jpg http://www.orel.cz/profil/historie_13.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohum%C3%ADr_%C5%A0meral_(20._l%C3%A9ta).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andrej_hlinka.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jozef_Tiso.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_121-0008,_Sudetenland,_Besuch_Wilhelm_Frick_(cropped_Konrad_Henlein).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Hermann_Frank http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel-capek.jpg http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/fotogalerie/foto/292174/?cid=659863

36 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn.jpg http://www.osobnosti.cz/rudolf-bechyne.php http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skroup-Anthem.jpg http://www.ceskavlajka.mysteria.cz/ ww.vlajky.eu http://www.komsomol.cz http://www.moderni-dejiny.cz Dějepis, Nejnovější dějiny, 9. roč., J. Kuklík, J. Kocián, SPN Praha 2002 Dějiny 20. století, Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2002


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 8. + 9. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_30_ Uspořádání poválečného Československa."

Podobné prezentace


Reklamy Google