Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_14 Soustava veřejných rozpočtů Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Veřejné rozpočty, státní rozpočet, schodek, přebytek, veřejný dluh, státní dluh, rozpočet Evropské unie Metodický obsah:Výklad nového učiva, orientace ve statistickém zpracování (tabulky, grafy)

2 OSNOVA 1.Soustava veřejných rozpočtů 2.Státní rozpočet 3.Příjmy a výdaje státního rozpočtu 4.Veřejný dluh 5.Rozpočet EU 6.Otázky a úkoly 7.Zdroje

3 SOUSTAVA VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ veřejné finance = ekonomicko-peněžní vztahy mezi státem a všemi ostatními ekonomickými subjekty soustava veřejných rozpočtů představuje tvorbu a užití centralizovaných peněžních fondů vládou a veřejnou správou na místní úrovni (kraje, obce) zahrnuje: státní rozpočet, územní rozpočty (rozpočty krajů a obcí) a mimorozpočtové fondy

4 SOUSTAVA VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Veřejné rozpočty Státní rozpočetÚzemní rozpočty rozpočty obcí rozpočty krajů Mimorozpočtové fondy např. Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond kultury, Pozemkový fond Zdroj: [1, strana 133]

5 STÁTNÍ ROZPOČET státní rozpočet = plán příjmů a výdajů státu pro následující kalendářní rok státní rozpočet se může plánovat jako: –vyrovnaný – příjmy = výdaje –přebytkový – příjmy > výdaje –schodkový – příjmy < výdaje návrh státního rozpočtu zpracovává vláda a předkládá ho ke schválení parlamentu → schválený SR má podobu zákona (Zákon o státním rozpočtu)

6 PŘEBYTKOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET vytváří rezervu státu pro dobu nepříznivého ekonomického vývoje ale: stát, který neutratí všechny příjmy netvoří dostatek pracovních míst v ČR byl v letech 1993 – 1995 Obr. 1

7 SCHODKOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET → vzniká deficit státního rozpočtu ekonomika pracuje „na dluh“ → stát bude muset v budoucnosti šetřit, aby schodek vyrovnal snižování deficitu: –půjčkami – stát vydá státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky nebo přijímá půjčky ze zahraničí → splácení s úroky –zvyšováním daní –emisí nových peněz → do oběhu se dostává příliš mnoho peněz, což způsobuje inflaci (vhodné pouze v době krizí či válek)

8 STÁTNÍ ROZPOČET STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍ ROZPOČET PŘÍJMYVÝDAJE daněstátní správa (úřady) claobrana státu, školství, zdravotnictví sociální pojištění transfery obyvatelstvu (důchody, dávky,…) ostatní příjmy (pokuty, poplatky, …)státní zakázky (dálnice,…) příjmy z rozpočtu EU (podpora ze zemědělských a strukturálních fondů) investice do životního prostředí odvody do rozpočtu EU (cla a část vybrané DPH) příjmy celkemvýdaje celkem Zdroj: [2, strana 223]

9 STÁTNÍ ROZPOČET – STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2010 A 2011 (MLD. KČ) POLOŽKA DAŇOVÉ PŘÍJMY508,02523,43 DPH187,82191,89 Spotřební daň130,86139,21 DPPO86,3082,30 DPFO87,4990,61 ostatní daně15,5519,41 POJISTNÉ NA SZ355,84366,82 NEDAŇ. A OSTAT. PŘ.136,52122,51 PŘÍJMY CELKEM1000,381012,76 BĚŽNÉ VÝDAJE1026,571036,65 Sociální dávky430,91444,07 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE130,22118,87 VÝDAJE CELKEM1156,791155,53 SALDO SR-156,42-142,77 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [8]

10 STÁTNÍ ROZPOČET ČR – VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČASE (MLD. KČ) Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5 a 6] RokPříjmyVýdajeBilanceRokPříjmyVýdajeBilance ,513163,557-1, ,043750,758-45, ,342240,089-14, ,665808, , ,379253,076-1, ,207862,892-93, ,000356,9191, ,490922,850-56, ,508380,05910, , ,630-97, ,968432,7387, , ,270-66, ,817484,379-1, , ,940-19, ,950524,668-15, , , , ,411566,741-29, , , , ,275596,909-29, , , , ,208632,268-46, , , , ,223693,921-67,698

11 STÁTNÍ ROZPOČET ČR – VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČASE (MLD. KČ) Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5 a 6]

12 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (V MIL. KČ; PŘÍKLADY) Rozpočtová kapitola Kancelář prezidenta republiky378,2329, Poslanecká sněmovna Parlamentu1 120, , Senát Parlamentu499,1500, Úřad vlády České republiky683,7679, Ministerstvo zahraničních věcí6 362, , Ministerstvo obrany50 845, , Ministerstvo financí16 713, , Ministerstvo práce a sociálních věcí , , Ministerstvo vnitra59 464, , Ministerstvo životního prostředí14 838, , Ministerstvo pro místní rozvoj34 804, , Ministerstvo průmyslu a obchodu17 031, , Ministerstvo dopravy63 727, , Ministerstvo zemědělství52 858, , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , , Ministerstvo kultury7 706, , Ministerstvo zdravotnictví9 422, , Ministerstvo spravedlnosti20 867, ,80 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [7]

13 STÁTNÍ A VEŘEJNÝ DLUH státní dluh = dluh státního rozpočtu veřejný (vládní) dluh = dluh všech rozpočtů soustavy veřejných rozpočtů POLOŽKA Státní dluh (mld. Kč) 999,81 178,21 344,11 499,4 Státní dluh (% HDP) 26,031,335,439,0 Vládní dluh (mld. Kč) 1 104,31 285,41 436,41 567,8 Vládní dluh (% HDP) 28,734,237,840,8 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [9]

14 VEŘEJNÝ DLUH JAKO KONVERGENČNÍ KRITÉRIUM VSTUPU DO EUROZÓNY konvergenční kritéria = základní požadavky na hospodářství zemí, které se chtějí připojit k Eurozóně → celková zadluženost státu (veřejných rozpočtů) nesmí překročit 60% HDP země → v r činil schodek veřejných rozpočtů 40,8 % HDP [9] → splněné kritérium → roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3% HDP → v r činil schodek veřejných rozpočtů 117,9 mld. Kč, což představovalo 3,1 % HDP [9] → nesplněné kritérium

15 ROZPOČET EU rozpočet EU se stanovuje jako tzv. víceletý finanční rámec (na 7 let) → aktuálně se schvaluje rámec návrh finančního rámce předkládá Evropská komise Radě EU (Radě ministrů), která rozhoduje o příjmech a výdajích dokument musí být nakonec ještě schválen Evropským Parlamentem každý rok se pak ještě schvalují tzv. příděly na platby (roční rozpočet) s dodržením maximální částky stanovené ve finančním rámci

16 ROZPOČET EU – PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČET EU PŘÍJMYVÝDAJE Tradiční vlastní zdrojeUdržitelný růst zemědělské dávky Ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji dávky z cukruObčanství, svoboda, bezpečnost a právo claEU jako globální partner Podíl na dani z přidané hodnotyAdministrativa Podíl z HND členských států Ostatní (administrativní poplatky, DPFO zaměstnanců evropských institucí, pokuty, přebytky loňských rozpočtů,…) Příjmy celkemVýdaje celkem Zdroj: zpracování autorky na základě [10]

17 ROZPOČET EU A ČESKÁ REPUBLIKA rok 2012 [11] –příjmy ČR z rozpočtu EU = 113,7 mld. Kč –výdaje ČR do rozpočtu EU = 39,8 mld. Kč → ČR získala o 73,8 mld. Kč více, než zaplatila (jsme v tzv. kladné čisté pozici vůči EU) souhrn od vstupu do EU (2004 – 2012) [11] –příjmy ČR z rozpočtu EU = 551,2 mld. Kč –výdaje ČR do rozpočtu EU = 301,2 mld. Kč → ČR získala o 250 mld. Kč více, než zaplatila

18 ROZPOČET EU A ČESKÁ REPUBLIKA POZICE ČR VŮČI EU (2012) PŘÍJMY Z ROZPOČTU EUVÝDAJE DO ROZPOČTU EU PŘÍJEMMIL. EURMIL.CZKVÝDAJMIL. EURMIL.CZK STRUKTURÁLNÍ AKCE 3 233, ,14 CLA + DÁVKY Z CUKRU 198, ,78 Strukturální akce1 762, ,03ZDROJ Z DPH198,44 988,36 Fond soudržnosti1 470,5136,973,11ZDROJ Z HND1 187, ,42 ZEMĚDĚLSTVÍ1 182, ,74 Přímé platby742, ,73 Rozvoj venkova418, ,57 Veterinární opatř.2,1754,56 Rybářství4,75119,46 VNITŘNÍ POLITIKA106, ,49 Budování institucí-0,01-0,21 Komunitární probl.106,32 672,7 CELKEM4 521, ,38CELKEM1584, ,56 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [11]

19 OTÁZKY A ÚKOLY S pomocí internetu najděte, jaký byl schválený schodek státního rozpočtu pro letošní rok. Které jsou nejvyšší příjmy a výdaje českého státního rozpočtu? Zamyslete se a navrhněte, co by ČR pomohlo snížit schodek státního rozpočtu.

20 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN [2] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN [3] SOJKA, M.; PUDLÁK, J.. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2009, ISBN [4] FINANCE.CZ. Veřejné finance - rozpočet, dluh, saldo, deficit [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [5] FINANCE.CZ. Státní rozpočet – od přebytku k rekordnímu deficitu [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [6] FINANCE.CZ. Příjmy a výdaje státního rozpočtu [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

21 ZDROJE II. [7] BUDOVÁNÍ STÁTU.CZ. Rozklikávací rozpočet - tabulka [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [8] MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [9] FINANCE.CZ. Vývoj státního rozpočtu [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [10] ŠÍMOVÁ, K.. Rozpočet EU [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://www.euroskop.cz/8877/sekce/rozpocet-eu/ [11] MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za rok 2012 [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 1 - IMAGES_OF_MONEY. Flickr [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

22 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google