Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_14 Soustava veřejných rozpočtů Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Veřejné rozpočty, státní rozpočet, schodek, přebytek, veřejný dluh, státní dluh, rozpočet Evropské unie Metodický obsah:Výklad nového učiva, orientace ve statistickém zpracování (tabulky, grafy)

2 OSNOVA 1.Soustava veřejných rozpočtů 2.Státní rozpočet 3.Příjmy a výdaje státního rozpočtu 4.Veřejný dluh 5.Rozpočet EU 6.Otázky a úkoly 7.Zdroje

3 SOUSTAVA VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ veřejné finance = ekonomicko-peněžní vztahy mezi státem a všemi ostatními ekonomickými subjekty soustava veřejných rozpočtů představuje tvorbu a užití centralizovaných peněžních fondů vládou a veřejnou správou na místní úrovni (kraje, obce) zahrnuje: státní rozpočet, územní rozpočty (rozpočty krajů a obcí) a mimorozpočtové fondy

4 SOUSTAVA VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Veřejné rozpočty Státní rozpočetÚzemní rozpočty rozpočty obcí rozpočty krajů Mimorozpočtové fondy např. Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond kultury, Pozemkový fond Zdroj: [1, strana 133]

5 STÁTNÍ ROZPOČET státní rozpočet = plán příjmů a výdajů státu pro následující kalendářní rok státní rozpočet se může plánovat jako: –vyrovnaný – příjmy = výdaje –přebytkový – příjmy > výdaje –schodkový – příjmy < výdaje návrh státního rozpočtu zpracovává vláda a předkládá ho ke schválení parlamentu → schválený SR má podobu zákona (Zákon o státním rozpočtu)

6 PŘEBYTKOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET vytváří rezervu státu pro dobu nepříznivého ekonomického vývoje ale: stát, který neutratí všechny příjmy netvoří dostatek pracovních míst v ČR byl v letech 1993 – 1995 Obr. 1

7 SCHODKOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET → vzniká deficit státního rozpočtu ekonomika pracuje „na dluh“ → stát bude muset v budoucnosti šetřit, aby schodek vyrovnal snižování deficitu: –půjčkami – stát vydá státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky nebo přijímá půjčky ze zahraničí → splácení s úroky –zvyšováním daní –emisí nových peněz → do oběhu se dostává příliš mnoho peněz, což způsobuje inflaci (vhodné pouze v době krizí či válek)

8 STÁTNÍ ROZPOČET STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍ ROZPOČET PŘÍJMYVÝDAJE daněstátní správa (úřady) claobrana státu, školství, zdravotnictví sociální pojištění transfery obyvatelstvu (důchody, dávky,…) ostatní příjmy (pokuty, poplatky, …)státní zakázky (dálnice,…) příjmy z rozpočtu EU (podpora ze zemědělských a strukturálních fondů) investice do životního prostředí odvody do rozpočtu EU (cla a část vybrané DPH) příjmy celkemvýdaje celkem Zdroj: [2, strana 223]

9 STÁTNÍ ROZPOČET – STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2010 A 2011 (MLD. KČ) POLOŽKA20102011 DAŇOVÉ PŘÍJMY508,02523,43 DPH187,82191,89 Spotřební daň130,86139,21 DPPO86,3082,30 DPFO87,4990,61 ostatní daně15,5519,41 POJISTNÉ NA SZ355,84366,82 NEDAŇ. A OSTAT. PŘ.136,52122,51 PŘÍJMY CELKEM1000,381012,76 BĚŽNÉ VÝDAJE1026,571036,65 Sociální dávky430,91444,07 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE130,22118,87 VÝDAJE CELKEM1156,791155,53 SALDO SR-156,42-142,77 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [8]

10 STÁTNÍ ROZPOČET ČR – VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČASE (MLD. KČ) Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5 a 6] RokPříjmyVýdajeBilanceRokPříjmyVýdajeBilance 1990 162,513163,557-1,044 2002 705,043750,758-45,715 1991 225,342240,089-14,747 2003 699,665808,718-109,053 1992 251,379253,076-1,697 2004 769,207862,892-93,685 1993 358,000356,9191,081 2005 866,490922,850-56,360 1994 390,508380,05910,449 2006 923,3201 020,630-97,300 1995 439,968432,7387,230 2007 1 025,8801 092,270-66,390 1996 482,817484,379-1,562 2008 1 064,5701 083,940-19,400 1997 508,950524,668-15,718 2009 974,6101 167,010-192,390 1998 537,411566,741-29,330 2010 1 000,3801 156,790-156,420 1999 567,275596,909-29,634 2011 1 012,7601 155,530-142,770 2000 586,208632,268-46,060 2012 1 051,3901 152,390-101,000 2001 626,223693,921-67,698

11 STÁTNÍ ROZPOČET ČR – VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČASE (MLD. KČ) Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5 a 6]

12 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (V MIL. KČ; PŘÍKLADY) Rozpočtová kapitola20102011 301 - Kancelář prezidenta republiky378,2329,6 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu1 120,301 083,30 303 - Senát Parlamentu499,1500,2 304 - Úřad vlády České republiky683,7679,4 306 - Ministerstvo zahraničních věcí6 362,905 872,10 307 - Ministerstvo obrany50 845,0045 708,20 312 - Ministerstvo financí16 713,0016 495,50 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí476 341,80484 572,40 314 - Ministerstvo vnitra59 464,3053 783,10 315 - Ministerstvo životního prostředí14 838,9016 336,20 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj34 804,1022 212,80 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu17 031,9027 987,70 327 - Ministerstvo dopravy63 727,0047 338,50 329 - Ministerstvo zemědělství52 858,7047 848,30 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy124 266,20138 959,10 334 - Ministerstvo kultury7 706,407 863,20 335 - Ministerstvo zdravotnictví9 422,307 848,00 336 - Ministerstvo spravedlnosti20 867,4020 311,80 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [7]

13 STÁTNÍ A VEŘEJNÝ DLUH státní dluh = dluh státního rozpočtu veřejný (vládní) dluh = dluh všech rozpočtů soustavy veřejných rozpočtů POLOŽKA2008200920102011 Státní dluh (mld. Kč) 999,81 178,21 344,11 499,4 Státní dluh (% HDP) 26,031,335,439,0 Vládní dluh (mld. Kč) 1 104,31 285,41 436,41 567,8 Vládní dluh (% HDP) 28,734,237,840,8 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [9]

14 VEŘEJNÝ DLUH JAKO KONVERGENČNÍ KRITÉRIUM VSTUPU DO EUROZÓNY konvergenční kritéria = základní požadavky na hospodářství zemí, které se chtějí připojit k Eurozóně → celková zadluženost státu (veřejných rozpočtů) nesmí překročit 60% HDP země → v r. 2011 činil schodek veřejných rozpočtů 40,8 % HDP [9] → splněné kritérium → roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3% HDP → v r. 2011 činil schodek veřejných rozpočtů 117,9 mld. Kč, což představovalo 3,1 % HDP [9] → nesplněné kritérium

15 ROZPOČET EU rozpočet EU se stanovuje jako tzv. víceletý finanční rámec (na 7 let) → aktuálně se schvaluje rámec 2014 - 2020 návrh finančního rámce předkládá Evropská komise Radě EU (Radě ministrů), která rozhoduje o příjmech a výdajích dokument musí být nakonec ještě schválen Evropským Parlamentem každý rok se pak ještě schvalují tzv. příděly na platby (roční rozpočet) s dodržením maximální částky stanovené ve finančním rámci

16 ROZPOČET EU – PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČET EU PŘÍJMYVÝDAJE Tradiční vlastní zdrojeUdržitelný růst zemědělské dávky Ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji dávky z cukruObčanství, svoboda, bezpečnost a právo claEU jako globální partner Podíl na dani z přidané hodnotyAdministrativa Podíl z HND členských států Ostatní (administrativní poplatky, DPFO zaměstnanců evropských institucí, pokuty, přebytky loňských rozpočtů,…) Příjmy celkemVýdaje celkem Zdroj: zpracování autorky na základě [10]

17 ROZPOČET EU A ČESKÁ REPUBLIKA rok 2012 [11] –příjmy ČR z rozpočtu EU = 113,7 mld. Kč –výdaje ČR do rozpočtu EU = 39,8 mld. Kč → ČR získala o 73,8 mld. Kč více, než zaplatila (jsme v tzv. kladné čisté pozici vůči EU) souhrn od vstupu do EU (2004 – 2012) [11] –příjmy ČR z rozpočtu EU = 551,2 mld. Kč –výdaje ČR do rozpočtu EU = 301,2 mld. Kč → ČR získala o 250 mld. Kč více, než zaplatila

18 ROZPOČET EU A ČESKÁ REPUBLIKA POZICE ČR VŮČI EU (2012) PŘÍJMY Z ROZPOČTU EUVÝDAJE DO ROZPOČTU EU PŘÍJEMMIL. EURMIL.CZKVÝDAJMIL. EURMIL.CZK STRUKTURÁLNÍ AKCE 3 233,1181 290,14 CLA + DÁVKY Z CUKRU 198,935 001,78 Strukturální akce1 762,644 317,03ZDROJ Z DPH198,44 988,36 Fond soudržnosti1 470,5136,973,11ZDROJ Z HND1 187,4629 856,42 ZEMĚDĚLSTVÍ1 182,1529 722,74 Přímé platby742,918 678,73 Rozvoj venkova418,9910 534,57 Veterinární opatř.2,1754,56 Rybářství4,75119,46 VNITŘNÍ POLITIKA106,292 672,49 Budování institucí-0,01-0,21 Komunitární probl.106,32 672,7 CELKEM4 521,55113 685,38CELKEM1584,839 846,56 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [11]

19 OTÁZKY A ÚKOLY S pomocí internetu najděte, jaký byl schválený schodek státního rozpočtu pro letošní rok. Které jsou nejvyšší příjmy a výdaje českého státního rozpočtu? Zamyslete se a navrhněte, co by ČR pomohlo snížit schodek státního rozpočtu.

20 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [2] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978-80-87301-01-2. [3] SOJKA, M.; PUDLÁK, J.. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2009, ISBN 978-80-7373-013-0. [4] FINANCE.CZ. Veřejné finance - rozpočet, dluh, saldo, deficit [online]. [cit. 5. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.finance.cz/makrodata-eu/statni-rozpocet/verejne-finance/ [5] FINANCE.CZ. Státní rozpočet – od přebytku k rekordnímu deficitu [online]. [cit. 5.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.finance.cz/zpravy/finance/232678-statni-rozpocet-od-prebytku-k-rekordnimu-deficitu/ [6] FINANCE.CZ. Příjmy a výdaje státního rozpočtu [online]. [cit. 5. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.finance.cz/makrodata-eu/statni-rozpocet/statistiky/prijmy-vydaje/

21 ZDROJE II. [7] BUDOVÁNÍ STÁTU.CZ. Rozklikávací rozpočet - tabulka [online]. [cit. 5. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://budovanistatu.cz/bubble#/v1/Rozpo%C4%8Det [8] MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu [online]. [cit. 5. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet_70192.html?year=PRESENT [9] FINANCE.CZ. Vývoj státního rozpočtu [online]. [cit. 5. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.finance.cz/makrodata-eu/statni-rozpocet/statistiky/saldo/ [10] ŠÍMOVÁ, K.. Rozpočet EU [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na WWW: https://www.euroskop.cz/8877/sekce/rozpocet-eu/ [11] MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za rok 2012 [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_cista_pozice_cr_76219.html Obr. 1 - IMAGES_OF_MONEY. Flickr [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5930035914/sizes/z/in/photostream/

22 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google