Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Text je určen pro žáky 4. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace obsahuje úkoly zaměřené na literární druhy a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Text je určen pro žáky 4. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace obsahuje úkoly zaměřené na literární druhy a."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Text je určen pro žáky 4. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace obsahuje úkoly zaměřené na literární druhy a žánry. Znalost literární teorie je jedním ze základních požadavků maturitní zkoušky. Metodický pokyn: Vyučující s pomocí multimediální techniky použije materiál k samostatné práci žáků. Při řešení může dle potřeby pokládat doplňující otázky. Prezentaci lze také využít jako opakující práci.

3 Úkoly  Určete literární druh ukázky.  Určete literární žánr ukázky.  Ústně charakterizujte literární žánr.  Uveďte název díla a jméno autora, pokud je znám.

4 Ukázka Takto svatá Kateřina, drahá dcera mateřina, bojovala a skonala a nám vzpomínati dala své smrti vší chvály hodné dvacátého pátého dne vždy v měsíci listopadu. Legenda o sv. Kateřině epika legenda

5 Ukázka DesdemonaK čemu se přiznal? OthelloŽe tě měl. DesdemonaTo není možná, že by to říkal. OthelloTeď už ne. Je němý. Navždy. Poctivý Jaggo postaral se o to. DesdemonaHrůza mě učí rozumět: je mrtev? OthelloKdyby byl životů co vlasů měl, má valná pomsta pozřela je všechny. DesdemonaAch! On je zahrdlen a po mně veta! William Shakespeare: Othello drama tragédie

6 Ukázka Žába a vůl Žába spatřila na pastvě vola a uvažovala: „Kdybych pořádně nafoukla svou vrásčitou kůži, určitě bych vyrostla jako ten obrovský vůl.“ Několikrát nabrala dech a zeptala se dcerky. „Co myslíš, poupátko moje, jsem už velká jako ten vůl?“ „Nejsi maminko,“ řekla žabka. Stará se nadmula ještě víc. Když sklidila stejnou odpověď, nafoukla se po třetí, ale praskla a zdechla. Veliká pýcha - malý pán. Nenadýmej se, abys neprask. Ezop: Bajky epika bajka

7 Ukázka Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, Svatý Václave! Kyrieeleison! Svatý Václave, vévodo české země lyrika píseň

8 Ukázka Demokratský Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. Karel Havlíček Borovský: Epigramy epika epigram

9 Ukázka Bylo - nebylo: byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěři. Jednou taky se pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám, přišla noc a král byl rád, že našel na mýtině chalupu. Zůstával tam uhlíř. Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést, že mu dobře zaplatí. – „I rád bych s vámi,“ řekl uhlíř, „ale tu vidíte, žena se mi právě čeká, nemohu odejít. A kam byste taky v noci? Lehněte si na půdu na seno a ráno vás doprovodím:“ - Brzy potom se narodil uhlířovi synáček. Král ležel na půdě, nemohl usnout. Karel Jaromír Erben: Pohádky (Tři zlaté vlasy děda Vševěda) epika pohádka

10 Ukázka Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad širým, rovinatým krajem, a děl: „Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“ Došli a položili se na úpatí hory, jež slove Říp. Alois Jirásek: Staré pověsti české epika pověst

11 Ukázka Téhož roku dne 9. listopadu kníže Oldřich opustil království zemské a království nebeské získal. Svrchu dotčený Jaromír, zraku zbavený, jenž podle ustanovení knížete Oldřicha bydlel ve vísce Lysé, uslyšev že se bratr odebral z tohoto světa, vstal o svítání a dal se dovézti do Prahy. Když tam přijel, byl jeho bratr již donesen do kostela sv. Jiří, Jaromír, stoje o pohřbu při marách, dojal a rozechvěl srdce všech okolo stojících nářkem. Kosmas: Česká kronika epika kronika

12 Ukázka Pravil, a veliký žal se zmocnil Achilla, v mužné hrudi začalo srdce věc vážit na obě strany, zdali by ostrý meč měl od boku tasit a zahnat ostatní krále stranou a probodnout Agamemnóna, nebo zda utlumit hněv a potlačit vzkypělou vášeň. Zatímco přemítal takto jak v srdci, tak v mysli a z pochvy tasil už veliký meč, vtom Athéna snesla se z nebe – bohyně bělostných loktů ji poslala, Héra, vždyť v srdci Ve stejné lásce je měla a o oba jevila starost. Homér: Ilias epika epos

13 Použité zdroje Literatura 1. Prokop, V. Čítanka k Dějinám literatury od starověku do počátku 19. století. 1. vyd. Karlovy Vary: O.K.-Soft, 2008. 2. Prokop, V. Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století. 1. vyd. Karlovy Vary: O.K.-Soft, 2008. 3. Sochrová, M. Čítanka I. k literatuře v kostce. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-973-7 4. http://ld.johanesville.net/jirasek-01-stare-povesti-ceske?page=0 http://ld.johanesville.net/jirasek-01-stare-povesti-ceske?page=0

14 Použité zdroje Obrázky 1. http://www.ceske-tradice.cz/deploy/img/fck/Image/tradice/podzim/sv_katerina.jpg http://www.ceske-tradice.cz/deploy/img/fck/Image/tradice/podzim/sv_katerina.jpg 2. http://a-s-v.ic.cz/wp-content/uploads/2009/10/othello_3_lg.gif http://a-s-v.ic.cz/wp-content/uploads/2009/10/othello_3_lg.gif 3. http://texty.citanka.cz/ezop-hollar/22zaba-vul.jpeg http://texty.citanka.cz/ezop-hollar/22zaba-vul.jpeg 4. http://www.cestanahoru.org/blog/wp-content/uploads/sv_vaclav1-150x150.jpg http://www.cestanahoru.org/blog/wp-content/uploads/sv_vaclav1-150x150.jpg 5. http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/borovsky_karel_havlicek2.jpg http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/borovsky_karel_havlicek2.jpg 6. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Venceslav_cerny_tri_zlate_vlasy_ded a_vseveda.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Venceslav_cerny_tri_zlate_vlasy_ded a_vseveda.jpg 7. http://img.groundspeak.com/cache/6a3ca250-5bff-4767-bb53-11327e869641.jpg http://img.groundspeak.com/cache/6a3ca250-5bff-4767-bb53-11327e869641.jpg 8. http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110705142439.jpg http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110705142439.jpg 9. http://3.bp.blogspot.com/- FpusYiuCsX4/UEairJle6RI/AAAAAAAAAIM/LJIIJ6WdkcQ/s1600/Trojan-horse-001.jpg http://3.bp.blogspot.com/- FpusYiuCsX4/UEairJle6RI/AAAAAAAAAIM/LJIIJ6WdkcQ/s1600/Trojan-horse-001.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Text je určen pro žáky 4. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace obsahuje úkoly zaměřené na literární druhy a."

Podobné prezentace


Reklamy Google