Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám. 350, Kladno Předmět Literární výchova Tematický okruh Literární dílo a prostředky jeho výstavby Téma Verš a rým Ročník 1. Jméno autora Mgr. Simona Růžková Datum tvorby 31. 7. 2012 Anotace Žáci se naučí rozlišovat nejběžnější typy metra a rýmových schémat.

2 VERŠ základní jednotka básnického rytmu nejčastěji jeden řádek básnického textu vázaný verš – je vázán určitými pravidly – např. střídáním přízvučných a nepřízvučných slabik (sylabotónický), nebo střídáním krátkých a dlouhých slabik (časoměrný) volný verš – není vázán žádnými pravidly o počtu slabik nebo uspořádání přízvuků, není závislý ani na větné skladbě, zvláštně člení obsah textu, nositelem rytmu je pouze intonace, používán v moderní lyrice

3 METRUM rytmické schéma střídání stejného počtu přízvučných a nepřízvučných slabik nejmenší pravidelně se opakující jednotka metra ve verši = STOPA v rámci stopy rozlišujeme: –těžkou dobu (přízvučná slabika), značíme – –lehkou dobu (nepřízvučná slabika), značíme u

4 TROCHEJ „Velké, širé rodné lány, jak jste krásny na vše strany, od souvratě ku souvrati jak vás dnes to slunko zlatí!“ (J. V. Sládek) pravidelně se střídají jedna těžká a jedna lehká doba (–u) v české poezii nejběžnější typ veršové stopy

5 DAKTYL „ Stříhali dohola malého chlapečka Dívat se na sebe Nesmět se pohnouti Nesmět se pohnouti na židli z železa Už mu to začalo“ (J. Kainar) jedna těžká doba a dvě lehké (–uu) používají se hlavně tříslabičná slova, případně kombinace dvouslabičných s jednoslabič- nými slovy bez přízvuku

6 JAMB „Bez konce ticho – žádný hlas – bez konce místo – noc – i čas ---“ (K. H. Mácha) jedna lehká a jedna těžká doba (u–) protože čeština má přízvuk na první slabice slov, básníci si vypomáhali tím, že na začátek veršů umísťovali jednoslabičná slova bez přízvuku a na konec zase jednoslabičná, ale významově zatížená slova

7 DAKTYLOTROCHEJ „S oblohy bílý měsíček, starobný nebes tatíček, stříbrné světla pýří po celém světě šíří.“ (J. Neruda) střídá se tam trochej s daktylem (někdy pravidelně, jindy nepravidelně)

8 RÝM zvuková shoda na konci dvou nebo více veršů zdůrazňuje hranice verše působí libozvučně autor může rýmem zdůraznit slovo, které považuje za důležité rozložení veršů ve sloce = rýmové schéma

9 SDRUŽENÝ RÝM „Manon je můj osud. Manon je můj osud. Manon je všechno, co neznal jsem dosud. Manon je první a poslední můj hřích, nepoznat Manon, nemiloval bych.“ (V. Nezval) AABB rýmují se vždy dva verše za sebou

10 STŘÍDAVÝ RÝM „ Za trochu lásky šel bych světa kraj šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel v ledu – ale v duši věčný máj, šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy.“ (J. Vrchlický) ABAB rýmují se liché a sudé verše

11 OBKROČNÝ RÝM „Jsou plny světla tvoje řasy s moudrostí zápasících hříchů. A z tvého bouřlivého smíchu, já vím, jak hořce plakala jsi.“ (A. Sova) ABBA rýmuje se první verš se čtvrtým a druhý verš se třetím

12 PŘERÝVANÝ RÝM „Za ženu vezmu si gorilu. Myslím, že shodneme se. Má srdce divoké jako já a též je bez konfese.“ (F. Gellner) ABCB rýmují se pouze sudé verše případně se mohou rýmovat pouze liché verše (ABAC)

13 Určete metrum a rýmové schéma: „Domove, domove drahý a jediný nejdražší, nejsladší nad světa končiny.“ (J. V. Sládek) daktyl, (–uu) ABCB, přerývaný rým

14 Určete metrum a rýmové schéma: „Jsi útlejší než hlas, ach ještě víc jej ztlum a jeho otisk zas tma sejme našim rtům.“ (F. Hrubín) jamb (u–) ABAB, střídavý rým

15 Určete metrum a rýmové schéma: „Už se žito k zemi kloní, na mých lukách seno voní; ticho, ticho, moje koně, pojedem si brzo pro ně.“ (J. V. Sládek) trochej (–u) AABB, sdružený rým

16 ZDROJE: SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-332-1 SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro I. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-154-0. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka I. k Literatuře v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80- 7200-310-0. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, ISBN 80- 7200-383-6. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000, ISBN 80- 7200-384-4. SOCHROVÁ, Marie. Čítanka IV. k Literatuře v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001, ISBN 80- 7200-488-3. vlastní archiv autorky


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Název projektu Moderní škola Název školy Střední hotelová škola, s.r.o., Floriánské nám."

Podobné prezentace


Reklamy Google