Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Podnik Ročník / obor studia: II. – III. r./ Hotelnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Podnik Ročník / obor studia: II. – III. r./ Hotelnictví."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Podnik Ročník / obor studia: II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 613 Klíčová slova: Podnik, cíle podniku, funkce podniku, členění podniku. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výuky předmětu ekonomika na téma: Podnik.

2 Podnik

3 Podnik Podnikem se (podle obchodního zákoníku) rozumí: Podnikem se (podle obchodního zákoníku) rozumí: „Soubor hmotných (pozemky, stroje, budovy, dopravní prostředky, materiál, atd.), jakož i osobních (lidé pracující v podniku) a nehmotných (finance, práva, software, atd.) složek podnikání. „Soubor hmotných (pozemky, stroje, budovy, dopravní prostředky, materiál, atd.), jakož i osobních (lidé pracující v podniku) a nehmotných (finance, práva, software, atd.) složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit“. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit“.

4 Podnik je ekonomicko právním subjektem (ekonomická samostatnost a právní subjektivita) je ekonomicko právním subjektem (ekonomická samostatnost a právní subjektivita) slouží podnikateli k podnikatelské činnosti slouží podnikateli k podnikatelské činnosti je základní prvek institucionálního uspořádání hospodářství je základní prvek institucionálního uspořádání hospodářství Podnik obvykle jako ziskový subjekt. Podnik obvykle jako ziskový subjekt. Existují však i nestátní neziskové organizace, které nejsou orientovány na zisk, ale na potřeby společnosti. Existují však i nestátní neziskové organizace, které nejsou orientovány na zisk, ale na potřeby společnosti.

5 Funkce podniku Obecná rovina: Obecná rovina: Funkce společenská Funkce společenská spoluúčast na uspokojování potřeb v celospolečenském měřítku spoluúčast na uspokojování potřeb v celospolečenském měřítku Funkce individuální Funkce individuální zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem Konkrétní rovina: Konkrétní rovina: Funkce výrobní, prodejní, zásobovací, personální, investiční, věd.-technická, finanční, správní,… Funkce výrobní, prodejní, zásobovací, personální, investiční, věd.-technická, finanční, správní,… Funkce ekonomická, sociální, technická, právní,… Funkce ekonomická, sociální, technická, právní,…

6 Důvody existence podniku vyrábět a distribuovat zákazníkům výrobky (uspokojují jejich potřeby => přináší užitek) vyrábět a distribuovat zákazníkům výrobky (uspokojují jejich potřeby => přináší užitek) poskytovat služby (užitek) zákazníkům poskytovat služby (užitek) zákazníkům sloužit všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjati sloužit všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjati Podnik má tedy i své společenské poslání, které představuje uspokojování potřeb nejen zákazníků, ale i všech ostatních zájmových skupin (tzv. stakeholders) Podnik má tedy i své společenské poslání, které představuje uspokojování potřeb nejen zákazníků, ale i všech ostatních zájmových skupin (tzv. stakeholders)

7 Důvody existence podniku Posláním podniku je (resp. by mělo být z pohledu lidské civilizace) uspokojovat potřeby zákazníků a všech, kteří jsou s podnikem životně spjati Posláním podniku je (resp. by mělo být z pohledu lidské civilizace) uspokojovat potřeby zákazníků a všech, kteří jsou s podnikem životně spjati Velké podniky Velké podniky (jsou řízeny obvykle manažery, nikoliv vlastníky). (jsou řízeny obvykle manažery, nikoliv vlastníky). Cíle: Cíle: maximalizace hodnoty pro vlastníky a současné uspokojení zájmových skupin maximalizace hodnoty pro vlastníky a současné uspokojení zájmových skupin Malé podniky Malé podniky (jsou řízeny většinou samotnými vlastníky). (jsou řízeny většinou samotnými vlastníky). Cíle: Cíle: růst hodnoty podniku, „být svým pánem“, udržet rodinnou tradici, …) růst hodnoty podniku, „být svým pánem“, udržet rodinnou tradici, …)

8 Členění cílů podniku Podle významu Podle významu vrcholové a podřazené vrcholové a podřazené Podle časového hlediska Podle časového hlediska krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé; stavové a intervalové; trvalé a přechodné krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé; stavové a intervalové; trvalé a přechodné Podle vztahu mezi cíli Podle vztahu mezi cíli komplementární, konkurenční až protikladné, indiferentní komplementární, konkurenční až protikladné, indiferentní Podle obsahu Podle obsahu ekonomické, technické, sociální ekonomické, technické, sociální

9 Členění podniku Podle předmětu činnosti: výrobní výrobní obchodní obchodní dopravní a spojové dopravní a spojové peněžní peněžní Podle rozsahu působnosti Místní - působnost pouze na určitém místě (obci) – řezník Místní - působnost pouze na určitém místě (obci) – řezník Regionální – působnost v určitém kraji Regionální – působnost v určitém kraji Celorepubliková – působnost v celém státě (ČD, ČP) Celorepubliková – působnost v celém státě (ČD, ČP) Mezinárodní – působnost v několika státech světa (automobilky, Coca-Cola) Mezinárodní – působnost v několika státech světa (automobilky, Coca-Cola)

10 Členění podniku Podle formy vlastnictví: Vychází z vlastnického vztahu k majetku podniku. Vychází z vlastnického vztahu k majetku podniku. Státní – majetek je ve vlastnictví státu, který je svěřen určité organizaci, která s ním hospodaří (ministerstva, úřady, nadace, divadla) Státní – majetek je ve vlastnictví státu, který je svěřen určité organizaci, která s ním hospodaří (ministerstva, úřady, nadace, divadla) Soukromé – majetek je ve vlastnictví jedné osoby, která jej vkládá do podnikání (OSVČ, obchodní společnosti) Soukromé – majetek je ve vlastnictví jedné osoby, která jej vkládá do podnikání (OSVČ, obchodní společnosti) Partnerské (společné) – majetek je vytvořen vkladem (sdružením) několika osob, které podnikají pod společným jménem (Družstva) Partnerské (společné) – majetek je vytvořen vkladem (sdružením) několika osob, které podnikají pod společným jménem (Družstva) Podle právní formy: Podniky jednotlivců Podniky jednotlivců Obchodní společnosti Obchodní společnosti Družstva Družstva Státní podniky Státní podniky Ostatní – zvláštní právní formy podnikání Ostatní – zvláštní právní formy podnikání

11 Členění podniku Podle velikosti

12 Kontrolní otázky: 1. Popište definici podniku? 2. Uveďte cíle (důvody pro existenci) podniku? 3. Vyjmenujte druhy a typy podniků, dle jednotlivých forem členění podniku?

13 Použitá literatura PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978- 808-7204-375. PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978- 808-7204-375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Podnik Ročník / obor studia: II. – III. r./ Hotelnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google