Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 IPRM - Integrovaný plán rozvoje měst Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vybrané zóně města (problémové sídliště) Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání z Integrovaného operačního programu (IOP) oblasti intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích EUR Pro tuto oblast intervence je na období alokována částka EUR Oblast intervence přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení a zaměří se na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť měst nad 20 tisíc obyvatel. 2

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Předkladatel IPRM  města nad 20 tisíc obyvatel mimo hlavního města Prahy tj. 62 měst ČR Minimální finanční objem pro IPRM  měst nad obyvatel je stanoven na 3 mil. EUR;  měst od do obyvatel je stanoven na 2 mil. EUR. Předpokládaný průměrný finanční limit na jeden IPRM 11 mil.EUR Předpokládaný průměrný finanční limit na jeden IPRM 7,3 mil.EUR 3

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Problémové sídliště  Souvislá plocha území města s více než 500 byty (tj. cca 1300 obyvatel);  v zóně musí docházet ke koncentraci negativních jevů, tato problémovost je doložena hodnotami s negativní odchylkou od hodnot vstupních kritérii dle čl. 47 Nařízení ES projednané s Evropskou komisí;  nepříznivé hodnoty se dokládají na minimálně třech kritériích, z nichž dvě musí být uvedena pod písm. a) – h). Výběr vstupních kritérií, včetně nastavení hodnot na úroveň měst byl projednán v červenci 2008 s Evropskou komisí. 4

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 a)b)c)d)e)g)h)i) vysoká míra chudoby a vyloučení vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti neuspokojivý demografický vývoj nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu vysoká úroveň kriminality a delikvence nízká míra hospodářské aktivity velký počet přistěhovalců etnických skupin a příslušníků menšin poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí výše příspěvku hmotné nouze na občana v Kč (příspěvek na živobytí + příspěvek na bydlení + mimořádná okamžitá pomoc) počet osob nezaměstnaných déle než 12 měsíců jako procento z počtu ekonomicky aktivních obyvatel počet obyvatel nad 65 let a více jako procento z celkového počtu obyvatel počet obyvatel starších 15 let s nejvýše základním vzděláním jako procento z počtu obyvatel nad 15 let počet trestných činů zaznamenaných policií na 1000 obyvatel počet ekonomicky aktivních obyvatel jako procento z celkového počtu obyvatel počet cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu jako procento z celkového počtu obyvatel počet domů s byty postavených před rokem 1991 jako procento z celkového počtu domů s byty Kritéria projednána v červenci 2008 s EK 5

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha a) Revitalizace veřejného prostranství 5.2.b) Regenerace bytových domů 5.2.c) Pilotní projekty 5.2.a) Revitalizace veřejného prostranství (úpravy sídlištního prostrou, parkové úpravy, výstavba rekonstrukce a sanace dopravní a technické infrastruktury, budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch). 5.2.b) Regenerace bytových domů (opravy, rekonstrukce a modernizace společných prostor bytových domů, zajištění kvalitního moderního sociálního bydlení prostřednictvím renovací nebo změny užívání stávajících budov). 5.2.c) Pilotní projekty jsou zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením v předem vybraných městech. Pilotní projekty zahrnují aktivity Revitalizace veřejného prostranství a Regenerace bytových domů. Podporované aktivity realizované v rámci IPRM 6

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Harmonogram schvalování IPRM srpenzáří - listopadprosinecleden-únorbřezen vyhlášení výzvy 6.8. konzultační činnost příjem žádosti formální kontrola posouzení přijatelnosti zamítnutí žádostí z důvodu nesplnění přijatelnosti hodnocení žádostí schválení žádostí Dne MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o schválení INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST 7

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Aktuální informace o přípravě IPRM Města způsobilá k přípravě62 IPRM v přípravě37 Města nepřipravující IPRM6 Nemáme informace19 Konzultace s městy Konzultace s městy probíhají na MMR a na regionálních pracovištích MMR v Praze, Brně, Chomutově, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci – seminář pro předkladatele IPRM v Olomouci – seminář pro předkladatele IPRM v Praze Konzultační činnosti Semináře 8

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Text výzvy, Příručku pro předkladatele včetně kontaktů na odborné pracovníky naleznete na : Dotazy k IPRM, pozvánky na semináře budou uveřejněny na : Informace 9

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Děkuji Vám za pozornost Hana Pejpalová Odbor podpory bydlení Staroměstské náměstí Praha 1 Tel: Mobil:


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN."

Podobné prezentace


Reklamy Google