Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz www.mmr.cz

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz IPRM - Integrovaný plán rozvoje měst Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vybrané zóně města (problémové sídliště) Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání z Integrovaného operačního programu (IOP) oblasti intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. 192 573 322 EUR Pro tuto oblast intervence je na období 2007-2013 alokována částka 192 573 322 EUR Oblast intervence přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení a zaměří se na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť měst nad 20 tisíc obyvatel. 2

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Předkladatel IPRM  města nad 20 tisíc obyvatel mimo hlavního města Prahy tj. 62 měst ČR Minimální finanční objem pro IPRM  měst nad 50 000 obyvatel je stanoven na 3 mil. EUR;  měst od 20 000 do 50 000 obyvatel je stanoven na 2 mil. EUR. Předpokládaný průměrný finanční limit na jeden IPRM 11 mil.EUR Předpokládaný průměrný finanční limit na jeden IPRM 7,3 mil.EUR 3

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Problémové sídliště  Souvislá plocha území města s více než 500 byty (tj. cca 1300 obyvatel);  v zóně musí docházet ke koncentraci negativních jevů, tato problémovost je doložena hodnotami s negativní odchylkou od hodnot vstupních kritérii dle čl. 47 Nařízení ES projednané s Evropskou komisí;  nepříznivé hodnoty se dokládají na minimálně třech kritériích, z nichž dvě musí být uvedena pod písm. a) – h). Výběr vstupních kritérií, včetně nastavení hodnot na úroveň měst byl projednán v červenci 2008 s Evropskou komisí. 4

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz a)b)c)d)e)g)h)i) vysoká míra chudoby a vyloučení vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti neuspokojivý demografický vývoj nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu vysoká úroveň kriminality a delikvence nízká míra hospodářské aktivity velký počet přistěhovalců etnických skupin a příslušníků menšin poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí výše příspěvku hmotné nouze na občana v Kč (příspěvek na živobytí + příspěvek na bydlení + mimořádná okamžitá pomoc) počet osob nezaměstnaných déle než 12 měsíců jako procento z počtu ekonomicky aktivních obyvatel počet obyvatel nad 65 let a více jako procento z celkového počtu obyvatel počet obyvatel starších 15 let s nejvýše základním vzděláním jako procento z počtu obyvatel nad 15 let počet trestných činů zaznamenaných policií na 1000 obyvatel počet ekonomicky aktivních obyvatel jako procento z celkového počtu obyvatel počet cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu jako procento z celkového počtu obyvatel počet domů s byty postavených před rokem 1991 jako procento z celkového počtu domů s byty Kritéria projednána v červenci 2008 s EK 5

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz 5.2.a) Revitalizace veřejného prostranství 5.2.b) Regenerace bytových domů 5.2.c) Pilotní projekty 5.2.a) Revitalizace veřejného prostranství (úpravy sídlištního prostrou, parkové úpravy, výstavba rekonstrukce a sanace dopravní a technické infrastruktury, budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch). 5.2.b) Regenerace bytových domů (opravy, rekonstrukce a modernizace společných prostor bytových domů, zajištění kvalitního moderního sociálního bydlení prostřednictvím renovací nebo změny užívání stávajících budov). 5.2.c) Pilotní projekty jsou zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením v předem vybraných městech. Pilotní projekty zahrnují aktivity Revitalizace veřejného prostranství a Regenerace bytových domů. Podporované aktivity realizované v rámci IPRM 6

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Harmonogram schvalování IPRM 2008 2009 srpenzáří - listopadprosinecleden-únorbřezen vyhlášení výzvy 6.8. konzultační činnost příjem žádosti 31.12. formální kontrola posouzení přijatelnosti zamítnutí žádostí z důvodu nesplnění přijatelnosti hodnocení žádostí schválení žádostí Dne 6.8.2008 MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o schválení INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST 7

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Aktuální informace o přípravě IPRM Města způsobilá k přípravě62 IPRM v přípravě37 Města nepřipravující IPRM6 Nemáme informace19 Konzultace s městy Konzultace s městy probíhají na MMR a na regionálních pracovištích MMR v Praze, Brně, Chomutově, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci. 6.10.2008 – seminář pro předkladatele IPRM v Olomouci 9.10.2008 – seminář pro předkladatele IPRM v Praze Konzultační činnosti Semináře 8

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Text výzvy, Příručku pro předkladatele včetně kontaktů na odborné pracovníky naleznete na : www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty Dotazy k IPRM, pozvánky na semináře budou uveřejněny na : http://www.mmr.cz/integrovane-plany-rozvoje-mest Informace 9

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Děkuji Vám za pozornost Hana Pejpalová Odbor podpory bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Tel: 224 861 235 Mobil: 731 628 278 E-mail:pejhan@mmr.cz 10


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP INTEGROVANÝ PLÁN."

Podobné prezentace


Reklamy Google