Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Daň – je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba do státního rozpočtu  Využití daní – pro financování potřeb státu – školství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Daň – je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba do státního rozpočtu  Využití daní – pro financování potřeb státu – školství,"— Transkript prezentace:

1

2  Daň – je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba do státního rozpočtu  Využití daní – pro financování potřeb státu – školství, zdravotnictví, doprava, armáda, kultura, státní správa …  Poplatník daně – je FO nebo PO, která nese daňové břemeno = snižují se jeho prostředky  Plátce daně – je FO nebo PO, která má povinnost daň vypočítat a odvést do státního rozpočtu

3

4

5  Správce daně – je zpravidla příslušný finanční úřad  Subjekt daně – je osoba, které se daň týká, tzn. poplatník, plátce, správce daně  Předmět daně – je skutečnost, která zakládá platební povinnost. Např. vznik příjmu a povinnost zaplatit daň z příjmu  Základ daně – je předmět daně vyjádřený v jednotkách. Např. superhrubá mzda v Kč  Sazba daně – je měřítko, podle kterého se stanovuje konkrétní částka - % daně z daňového základu nebo peněžní částka z měřicí jednotky  Zdaňovací období – období, za které se daň počítá

6  Daňové přiznání – tiskopis  Platba daně – odvod daně správci daně  Osvobození od daně – na určité skutečnosti nebo osoby se daňová povinnost nevztahuje

7  Daně přímé – přímo zdaňují příjmy nebo majetek › Daně z příjmů FO a PO › Daně majetkové – z nemovitostí, silniční  Daně nepřímé – zdaňují jednotlivé druhy výrobků a služeb, jsou součástí jejich ceny a zaplatí je ten, kdo si uvedené zboží koupí › Daň z přidané hodnoty (DPH) › Daně spotřební › Daně ekologické

8  Srážková daň  Daň z příjmů fyzických osob  Daň z příjmů právnických osob

9  Sráží se přímo při výplatě příjmu  Sráží ji ten, kdo příjem vyplácí, a ten ji také odvádí správci daně  Neobjevuje se v daňovém přiznání  Základ daně = daňovým příjmům, není dovoleno uplatnit daňové výdaje  Příklady příjmů zdaněných srážkovou daní › Úroky z vkladů › Úroky z cenných papírů › Podíly na zisku u s.r.o. › Příjmy z DPP do 10 000 Kč

10  Předmět daně › Příjmy ze závislé činnosti › Příjmy ze samostatné činnosti › Příjmy z kapitálového majetku › Příjmy z nájmu › Ostatní příjmy – např. z prodeje bytů, výhry v loteriích, příležitostné příjmy  Osvobození od daně › Veškeré dědění › Dary v přímé příbuzenské linii a v linii vedlejší v případě, že jsou od osoby, s níž žil poplatník nejméně 1 rok ve společné domácnosti, nabyté příležitostně do 15 000 Kč od jednoho dárce

11 Výpočet daně 1. Vypočítají se dílčí základy daně 2. Provede se součet dílčích základů daně 3. Základ daně se očistí o nezdanitelné části 4. Spočítá se daň – 15% z upraveného základu daně 5. Vypočtená daň se sníží o daňové slevy a zvýhodnění 6. Vypočtenou daň je nutné zaplatit do 31.3., resp. do 30.6. pokud ji zpracovává daňový poradce

12 Poplatníkem jsou osoby, které vznikly právním aktem 1. Obchodní korporace 2. Organizační složky státu 3. Podílové fondy 4. Nadace atd. Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

13 Výpočet daně 1. PO vypočte účetní zisk = výnosy - náklady 2. Výpočet základu daně = účetní zisk + daňově neuznatelné náklady - daňově neuznatelné výnosy 3. Snížení základu daně o položka podle ZDP, např. hodnota daru na obecně prospěšnou činnost 4. Výpočet daně = 19% z upraveného (sníženého) základu daně 5. Uplatnění slev na dani, např. při zaměstnávání zdravotně postižených 6. Vypočtenou daň je nutné zaplatit do 31.3., resp. do 30.6. pokud ji zpracovává daňový poradce

14 Předmět daně – vozidla určená pro podnikání a všechny nákladní automobily a tahače s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t. Poplatník – držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu Základ daně – u nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, traktorů a autobusů je největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav, u osobních automobilů je objem válců motoru Sazba daně – je určena v korunách v roční výši

15 Předmět daně – pozemky a stavby Poplatník – vlastník pozemku a stavby Základ daně – záleží na druhu pozemku, stavby a místu Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze po vzniku povinnosti platit tuto daň. V dalších letech provede výpočet správce daně a daňový výměr zašle poplatníkovi automaticky

16 Předmět daně – pozemky, stavby, jednotky, inženýrské sítě Poplatník – je prodávající, pokud se strany koupě nedohodnou jinak Základ daně – je nabývací hodnota Sazba daně – 4%

17 Plátce odvádí daň pouze z hodnoty, o kterou zvýšil svou prací původní hodnotu určitého výrobku/služby. Sazby DPH  základní sazba DPH je 21%  první snížená sazba DPH je 15%  druhá snížená sazba DPH je 10% Uplatňujeme ji pro naprostou většinu zboží a služeb Uplatňujeme ji na teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 3 (např. potraviny, rostliny, živé dřeviny, atd.)zákona o DPH a na služby uvedené v příloze 2 (např. ubytovací služby, služby posiloven a fitcentr, služby mytí oken prováděné v domácnostech atd. tamtéž. Uplatníme ji např. na kojeneckou výživu, léky, knihy).

18 Princip fungování DPH Výrobce Prodejní cena výrobce bez DPH DPH na výstupu Obchodník Nákupní cena obchodníka bez DPH DPH na vstupu Finanční úřad Zákazník Hodnota materiálu a zboží na vstupu Přidaná hodnota DPH na výstupu Cena zboží pro koncového zákazníka DPH na vstupu obchodník nárokuje u FÚ DPH na výstupu obchodník odvede FÚ

19 Příklad: Výrobce Vyrobí výrobek za 100 Kč DPH je 21% = 21 Kč Obchodník Obchodník nakoupí výrobek za 121 Kč včetně daně Finanční úřad Zákazník Obchodník nakoupený materiál (za 100 Kč), zboží zpracuje a tím zvýší jeho hodnotu (např. o 100 Kč) Přidaná hodnota DPH je 21% = 42 Kč Cena zboží pro koncového zákazníka Výrobce získanou DPH odvede na FÚ a obchodník ji naopak od FÚ dostane zpět Obchodník odvede získanou daň na FÚ

20 Předmět daně jsou pouze některé výrobky:  Minerální oleje (pohonné hmoty, topné oleje)  Líh a lihoviny (tvrdý alkohol)  Pivo  Víno  Tabákové výrobky PoložkaBenzinNafta Cena36,10 Kč/l36,90 Kč/l Spotřební daň12,84 Kč/l10,95 Kč/l DPH 21%6,26 Kč/l6,40 Kč/l Daně celkem19,10 Kč/l17,36 Kč/l Podíl zdanění52,91%47.05% PoložkaPříklad zdanění 1litru 40% alkoholu Cena560 Kč Spotřební daň čistého alkoholu 285 Kč Spotřební daň za každé procento alkoholu 2,85 Kč x 40 = 114 Kč DPH 21%97,20 Kč Daně celkem211,20 Kč Podíl zdanění37,71 % PoložkaStruktura ceny cigaret Cena80 Kč Spotřební daň47 Kč DPH 21%14 Kč Výroba14 Kč Marže obchodníka5 Kč


Stáhnout ppt " Daň – je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba do státního rozpočtu  Využití daní – pro financování potřeb státu – školství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google