Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8/9/12 Ing. Martin Keprta Povodí Vltavy, státní podnik 27.4.2016 PŘÍPRAVA REALIZACE MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ NA RAKOVNICKU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8/9/12 Ing. Martin Keprta Povodí Vltavy, státní podnik 27.4.2016 PŘÍPRAVA REALIZACE MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ NA RAKOVNICKU."— Transkript prezentace:

1 8/9/12 Ing. Martin Keprta Povodí Vltavy, státní podnik 27.4.2016 PŘÍPRAVA REALIZACE MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ NA RAKOVNICKU

2 8/9/12 Geneze záměru výstavby MVN Pilotní projekt – Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka řešen v letech 2009-2012 vypsala Národní agentura pro zemědělský výzkum v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru hlavní řešitel - Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.

3 8/9/12 Studie proveditelnosti lokalit Povodí Vltavy, státní podnik navázal na pilotní projekt VÚV zadáním „Studie proveditelnosti vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka“ - zpracovatelem: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. -řešitelé: Ing. Marek Holinka, Ing. Vendula Koterová, Ing. Robin Hála -zpracováváno v r. 2013 – 2014, ve dvou etapách v rámci studie bylo - posuzováno 7 vytipovaných lokalit (lokalita na Kolešovickém potoce pod Kolešovicemi byla vyřazena – kolize s výstavbou ČOV Kněževes) -místo ní byla na Kolešovickém potoce zařazena lokalita U Senomat

4 8/9/12 Situace navrhovaných lokalit

5 8/9/12 Základní parametry posuzovaných lokalit LokalitaVodní tokProfil Plocha povodí [km 2 ] Objem max. [mil. m 3 ] Plocha hladiny [ha] Výška hráze [m] Délka hráze [m] 1Rakovnický p.nad Oráčovem180,2345,910140 2Rakovnický p.nad Pšovlky35,30,37117,36240 3Petrovický p.pod Petrovicemi141,61340,1611340 4Řeřišský p.nad Šanovem9,61,52536,412,5310 5Rakovnický p.nad Šanovem50,50,54422,25,2450 6Kolešovický p.u Senomat510,67524,76,2280 7Lišanský p.býv. rybník Chobot49,30,48837,54430

6 8/9/12 Efekt navrhovaných nádrží, ovlivněný odběry a vypouštěním a hospodařením rybniční soustavy v suchém období 11/2006 – 10/2009

7 8/9/12 Studie proveditelnosti lokalit v rámci studie byly zpracovány následující podklady - vyjádření správců sítí technické infrastruktury -podklady územně plánovací dokumentace -limity území -majetkoprávní analýza -podrobné vodohospodářské řešení – v II. etapě

8 8/9/12 Lokality se zásadními limity území – nerealizovatelné Nad Pšovlky na Rakovnickém potoce -příčně středem zátopy vede ropovod DN 700 a VTL plynovod DN 900 Nad Šanovem na Řeřišském potoce -zásadní nesouhlas obce Šanov (v zátopě se nachází nová MVN, podélně zátopou vede cyklostezka a turistická stezka, riziko vzhledem k umístění přímo nad obcí) Obnova bývalého rybníka Chobot na Lišanském potoce -do zátopy významně zasahuje navrhovaný obchvat obce Krupá rychlostní silnice R6 (vydáno územní rozhodnutí) a podzemní vedení VTL plynovodu DN 200

9 8/9/12 Lokality se zásadními limity území – nerealizovatelné Rakovnický potok - nad Pšovlky

10 8/9/12 Lokality se zásadními limity území – nerealizovatelné Nad Pšovlky na Rakovnickém potoce -příčně středem zátopy vede ropovod DN 700 a VTL plynovod DN 900 Nad Šanovem na Řeřišském potoce -zásadní nesouhlas obce Šanov (v zátopě se nachází nová MVN, podélně zátopou vede cyklostezka a turistická stezka, riziko vzhledem k umístění přímo nad obcí) Obnova bývalého rybníka Chobot na Lišanském potoce -do zátopy významně zasahuje navrhovaný obchvat obce Krupá rychlostní silnice R6 (vydáno územní rozhodnutí) a podzemní vedení VTL plynovodu DN 200

11 8/9/12 Lokality se zásadními limity území – nerealizovatelné Řeřišský potok - nad Šanovem pohled na stávající MVN ve středu uvažované zátopy

12 8/9/12 Lokality se zásadními limity území – nerealizovatelné Nad Pšovlky na Rakovnickém potoce -příčně středem zátopy vede ropovod DN 700 a VTL plynovod DN 900 Nad Šanovem na Řeřišském potoce -zásadní nesouhlas obce Šanov (v zátopě se nachází nová MVN, podélně zátopou vede cyklostezka a turistická stezka, riziko vzhledem k umístění přímo nad obcí) Obnova bývalého rybníka Chobot na Lišanském potoce -do zátopy významně zasahuje navrhovaný obchvat obce Krupá rychlostní silnice R6 (vydáno územní rozhodnutí) a podzemní vedení VTL plynovodu DN 200

13 8/9/12 Lokality se zásadními limity území – nerealizovatelné rychlostní silnice R6 Lišanský potok (bývalý rybník Chobot)

14 8/9/12 Lokality podmíněně realizovatelné Pod Petrovicemi na Petrovickém potoce -nesouhlas majoritních vlastníků pozemků, přeložka nadzemního vedení VN, poddolované území Nad Oráčovem na Rakovnickém potoce -nesouhlas vlastníků pozemků, trasa nadzemního vedení VN v zátopě, malý objem nádrže

15 8/9/12 Lokality podmíněně realizovatelné důlní dílo Petrovický potok - pod Petrovicemi

16 8/9/12 Lokality podmíněně realizovatelné Pod Petrovicemi na Petrovickém potoce -nesouhlas majoritních vlastníků pozemků, přeložka nadzemního vedení VN, poddolované území Nad Oráčovem na Rakovnickém potoce -nesouhlas vlastníků pozemků, trasa nadzemního vedení VN v zátopě, malý objem nádrže (0,1 mil. m3)

17 8/9/12 Lokality navrhované k realizaci Senomaty na Kolešovickém potoce Šanov na Rakovnickém potoce

18 8/9/12 Lokalita Senomaty

19 8/9/12 Lokalita Senomaty Výsledky vodohospodářského řešení objem nádrže:0,671mil. m3 plocha hladiny:25,6 ha nadlepšení:21,4 l.s-1 průměrný výpar:5,27 l.s-1 (166 195 m3.rok-1) doba napouštění nádrže:126 dní

20 8/9/12 Lokalita Šanov

21 8/9/12 Lokalita Šanov Výsledky vodohospodářského řešení objem nádrže:0,544 mil. m3 plocha hladiny:22,2 ha nadlepšení:33l.s-1 průměrný výpar:5,05 l.s-1 (159 257 m3.rok-1) doba napouštění nádrže:49 dní

22 8/9/12 Lokalita Šanov – stanoviska vlastníků

23 8/9/12 Vzorový příčný řez hrází MVN

24 8/9/12 Navrhované lokality a koncepce MVN Senomaty na Kolešovickém potoce je zařazena v Koncepci rozvoje Povodí Vltavy, státní podnik 2015 – 2019 a v opatřeních návrhu Plánu dílčího povodí Berounky MVN Šanov na Rakovnickém potoce byla na žádost Ministerstva zemědělství zařazena v roce 2014 společně s MVN Senomaty do návrhů opatření pro zmírnění negativních projevů sucha a nedostatku vody v povodí Rakovnického potoka

25 8/9/12 Navrhované lokality a koncepce Nádrže Senomaty a Šanov jsou společně s nádržemi Vlachovice a Pěčín předmětem Usnesení vlády České republiky ze dne 29. února 2016 č. 171 o zahájení příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody

26 8/9/12 Související nápravná opatření v povodí nad nádržemi Důsledné čištění odpadních vod s důrazem na eliminaci fosforu – jakost vody v nádržích Zasakování srážkových vod v obcích - zamezit vnos znečištění z odlehčovaných vod, případně nedůsledně oddělených dešťových vod od splaškových Komplexní pozemkové úpravy s akcentem na protierozní funkci a doplnění zelené infrastruktury krajiny – pozitivní vliv na mikroklima Revitalizace a renaturace vodotečí a stávajících nádrží - pro posílení samočistících procesů a retence vody v krajině, včetně polosuchých poldrů a mokřadů

27 8/9/12 Děkuji Vám za pozornost Povodí Vltavy, státní podnik Martin.Keprta@pvl.cz


Stáhnout ppt "8/9/12 Ing. Martin Keprta Povodí Vltavy, státní podnik 27.4.2016 PŘÍPRAVA REALIZACE MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ NA RAKOVNICKU."

Podobné prezentace


Reklamy Google