Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres Nymburk Šablona:III/2Sada:VY_32_INOVACE_854 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) 27.02.2012Třída:9.A Počet žáků celkem:25Z toho dívek:15

2 Kontinentální drift Předmět:Přírodopis Ročník:devátý Klíčová slova: Kontinentální drift, teorie tektonických desek, Pangea, Gondwana, Laurasie, astenosféra, mobilisté, stabilisté, Wegener, Darwin, Humbolt, fosílie. Anotace: Seznámení se s teoriemi o pohybu tektonických desek a vzniku kontinentů, jejich zastánci a odpůrci, s důkazy, které podporují tyto teorie. Krátké informace o vědcích – Darwinovi, Humboltovi. Wegenerovi. Jméno autora (vč. titulu):Dr. Jiří Klein

3 Kontinentální drift Kontinentální drift = pohyb kontinentů pevnina tvoří 29% povrchu Země máme 7 kontinentů. během geologického období se měnil tvar a poloha kontinentů díky pohybu litosférických desek. je 7 velkých a řada menších desek velké desky odpovídají zhruba kontinentům Mapa tektonických desek Obr.1 Obr.2 Zánik oceánské kůry

4 Kontinentální drift Velké desky Pacifická Severoamerická Jihoamerická Euroasijská Africká Antarktická Indoaustralská – Indická – Australská Malé desky Nazca, Kokosová, Filipínská Arabská, Karibská, Juan de Fuca Scotia, Egejská... Litosférická deska je tvořena oceánskou a pevninskou kůrou oceánská – silná 15km pevninská i přes 200km rychlost pohybu desek je 5 – 10cm za rok pohyb desek se lze pozorovat pomocí – geodetických měření – magnetických anomálií – paleomagnetismus – opsaných kružnic kolem transformních zlomů ( San Andreas – 2 desky vedle sebe)

5 Kontinentální drift Astenosféra vrstva v hloubce 100-200 km vyniká svou plastičností umožňuje klouzavý pohyb litosférických desek je součástí svrchního pláště dochází v ní k výstupným i sestupným pohybům tepla i hmoty Obr.3 Obr.4

6 Kontinentální drift mnoho teorií o vzniku pevnin dnes se uznává Wegenerova teorie o spojení a postupném oddálení kontinentů myšlenka se ale naplno ujala až s dalšími vědeckými objevy v 60. letech 20. století, kdy se práce ujali geologové Wilson, La Pichon a Harryho Hess – teorie tektoniky desek v 19.století převládaly 2 rozporné názory, podporované vědeckými kapacitami stabilisté – Darwin – stabilní uložení kontinentů a oceánů, oddálení jižních kontinentů Gondwany vysvětluje propadnutím spojovacích pevnin a oceánů, včetně vzniku ostrovů mobilisté – Humbolt – kontinenty jsou v pohybu, upozorňují na tvary pohoří, stejnou flóru a faunu, prosazují spojení kontinentů a jejich pozdější oddálení

7 Kontinentální drift Obr.5 Darwin, Charles Robert ( 12. 21809 – 19. 4.1882) zakladatel evoluční teorie 1859 – vydal knihu O vzniku druhů přírodním výběrem zastánce stabilistů

8 Kontinentální drift Obr.6 Humboldt,Alexander von 14.9.1769 – 6.5.1859 přírodovědec a geograf světového významu byl nazýván „knížetem vědy“, druhým Kolumbem věnoval se všem přírodním vědám jako jeden z prvních vyjádřil názor o spojení kontinentů zastánce mobilistů

9 Kontinentální drift Obr.7 Wegener, Alfred Lothar 1.1.1880 – 2.11.1930 geolog, meteorolog, astronom porovnával fosílie a pobřeží kontinentu 1915 – teorie kontinentálního driftu Pangea tvořila jeden celek, který se postupně rozpadl a přesun jednotlivých částí do dnešních míst.

10 Kontinentální drift Obr.8 Pangea prakontinent, vznikl v prvohorách tvar písmene C obklopovalo ji moře Panthalassa existovalo již pohoří Ural a Atlas před 200miliony let se rozdělil na Gondwanu a Laurasii, odělenou mořem Tethys před ní ještě jiné superkontinenty - Pannotia a Rodinie

11 Kontinentální drift Gondwana Jižní Amerika, Afrika,Austrálie, Indie, Antarktida, Arábie a Madagaskar Laurasie Severní Amerika, Grónsko a Euroasie Obr.9 Obr.10

12 Kontinentální drift Obr.11 Důkazy pohybu litosférických desek: podobnost protilehlých částí světadílů, např. Jižní Amerika – Afrika – Guinejský záliv obdobná geologická stavba protilehlých pevnin nálezy fosílii stejných rostlin a živočichů magnetická orientace látek v horninách, odlišná od magnetického pólu Země

13 Kontinentální drift Podobnost kontinentů Obr.12 Nálezy stejných fosílií Obr.13

14 Kontinentální drift Kontrolní otázky. 40b 1)Jak se nazýval prakontinent, kdy vznikl, kdy a na co se rozpadl? 5b 2)Jaké teorie o vzniku kontinentů převládaly v 19.století a kdo byl jejich zastáncem? 4b 3)Jaké jsou důkazy o pohybu litosférických desek? 4b 4)Jak se nazývala jižní část po rozpadu prakontinentu a které dnešní světadíly se na ní nacházely? 5b 5)Kdo je autorem kontinentálního driftu a kdy tuto teorii zveřejnil? 3b 6)Kolik je velkých tektonických desek a čemu zhruba odpovídají? 2b 7)Jak se nazývá vrstva, po které se mohou desky pohybovat, čeho je součástí, do jaké hloubky sahá a čím je tvořena? 6b 8)Co potvrdilo v 60.letech minulého století teorii kontinentálního driftu a kdo je jejím autorem? 5b 9)Jak se nazývala severní část po rozpadu prakontinentu a které dnešní světadíly se na ní nacházely? 4b 10)Která pohoří již existovala na prakontinentu a jsou zde dodnes? 2b

15 Kontinentální drift Odpovědi na kontrolní otázky. 1)Pangea, vznikl v prvohorách a rozpadl se v druhohorách – před 200 milióny let na Gondwanu a Laurasii. 2)Mobilisté – Humbolt, stabilisté – Darwin. 3)Podobnost pobřeží protilehlých kontinentů, stejná geologická stavba, nález stejných fosílií, magnetická orientace látek v horninách. 4)Gondwana,Afrika, Jižní Amerika,Antarktida, Austrálie. 5)Alfréd Wegener, v roce 1915. 6)7 desek, odpovídají zhruba kontinentům. 7)Astenosféra, je součástí svrchního pláště, sahá do hloubky 100 – 200km a tvoří ji oceánská a pevninská kůra. 8)Teorie deskové tektoniky, Harry Hess. 9)Laurasie, Severní Amerika, Evropa, Asie. 10)Ural a Atlas.

16 Kontinentální drift Metodický pokyn Prezentace slouží jako výukový materiál pro seznámení žáků se základními teoriemi o pohybu tektonických desek a vzniku kontinentů, jejich zastánci a odpůrci, s důkazy, které podporují tyto teorie. Krátké informace o vědcích – Darwinovi, Humboltovi, Wegenerovi. Zároveň může sloužit jako forma zápisu látky, která je přehledná i pro žáky s různými formami poruch učení.

17 Zdroje a citace Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinentální_drift http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinentální_drift Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Tektonická_deska http://cs.wikipedia.org/wiki/Tektonická_deska Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Litosférahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Litosféra Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwinhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegenerhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pangeahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pangea Dostupný z WWW: [ 2012-02-24 ]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Laurasiehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Laurasie

18 Zdroje a citace Obr. 1: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Plates_tect_cs.svg/798px-Plates_tect_cs.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Plates_tect_cs.svg/798px-Plates_tect_cs.svg.png Obr. 2: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWKRzx7rmIiMeMKpOq23QeiiEJaaIbSexWCsn0QGGrGtZ8lN7g http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWKRzx7rmIiMeMKpOq23QeiiEJaaIbSexWCsn0QGGrGtZ8lN7g Obr. 3: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiKXjinq7BN17tCertJVG7lelpryS6SNyVaq-cslw0vFsowRI7 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiKXjinq7BN17tCertJVG7lelpryS6SNyVaq-cslw0vFsowRI7 Obr. 4: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBrq3xD3EG- cGtBES1wYZ2UHNOLSzOzogAKtl7WaXnt9sIwOUvhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBrq3xD3EG- cGtBES1wYZ2UHNOLSzOzogAKtl7WaXnt9sIwOUv Obr. 5: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQK12tenyqEGiv_6pqAgABrk1jLVB0619ha77t2LbXliqs2oh8x http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQK12tenyqEGiv_6pqAgABrk1jLVB0619ha77t2LbXliqs2oh8x Obr. 6: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/AvHumboldt.jpg/225px-AvHumboldt.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/AvHumboldt.jpg/225px-AvHumboldt.jpg Obr. 7: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Wegener_Alfred_signature.jpg/225px- Wegener_Alfred_signature.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Wegener_Alfred_signature.jpg/225px- Wegener_Alfred_signature.jpg Obr. 8: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Pangaea_continents.png/250px- Pangaea_continents.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Pangaea_continents.png/250px- Pangaea_continents.png Obr. 9: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAUrJ5SktpJCBGGr4Tzq4tqp7xmJ8mvnFskZ_JnyDTFbsX3IM9 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAUrJ5SktpJCBGGr4Tzq4tqp7xmJ8mvnFskZ_JnyDTFbsX3IM9

19 Zdroje a citace Obr. 10 Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYuGHk_BkaIP5lJL 4D4TgmCM2tD_DtKh5G9dg-hNq0_-_b2Pxb6w http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYuGHk_BkaIP5lJL 4D4TgmCM2tD_DtKh5G9dg-hNq0_-_b2Pxb6w Obr. 11: Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxBDN9gb9bUahak FW6zMzfRO8m0bLZaOFfuzln5MMfiwZRrH3z http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxBDN9gb9bUahak FW6zMzfRO8m0bLZaOFfuzln5MMfiwZRrH3z Obr. 12 Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwxlEFpJFXH8193 AeyQsrwJ21TOyVXySlLRS8_HdbosS08c3l94A http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwxlEFpJFXH8193 AeyQsrwJ21TOyVXySlLRS8_HdbosS08c3l94A Obr. 13 Dostupný z WWW: [2012-02-24]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Snid er-Pellegrini_Wegener_fossil_map.gif/220px-Snider- Pellegrini_Wegener_fossil_map.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Snid er-Pellegrini_Wegener_fossil_map.gif/220px-Snider- Pellegrini_Wegener_fossil_map.gif


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2387 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, okres."

Podobné prezentace


Reklamy Google