Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1."— Transkript prezentace:

1 Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1

2 Obecně: Městské právo – soubor práv; vztah středověkého města k panovníkovi Městské právo, zemské právo, církevní právo Práva se týkala: 1) správního zřízení města 2) možností trestních a procesních pravomocí 3) osobní svobody obyvatel, apod. Město vlastnící městské právo – považováno za institucionální Městské právo – městům – záruku rozvoje, … – osadám – hospodářské a obchodní znevýhodnění Města – hospodářská centra pro své okolí

3 Počátky: Vznik – v průběhu 13. století První městská práva – z práva kolonistů Základem práva – privilegium (privilegia) – uděleno panovníkem, mělo určité úkoly, např. : o Vymezit „životní prostor“– týkalo se výkonu soudní pravomoci a rozsahu samosprávy, … Do 16. století – neexistence jednotného městského práva Vznik tzv. „rodin městského práva“; „městské mateřské právo“; práva v dalších městech, … * Privilegia – výsada/výsadní právo * Městská privilegia – výsady používající město – udělována za zásluhy, např. práva: várečné, trhové, mílové a další

4 Právní okruhy na území českého středověkého státu: S magdeburským městským právem (např. Uničov) S norimberským městským právem (např. Cheb) S hlubčickým městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Hranice) S uničovským městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Jevíčko) S opavským městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Brušperk) S olomouckým městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Hranice) S jihlavským městským právem; vycházelo z jihoněmeckého právního okruhu (např. Chrudim) S brněnským městským právem; vycházelo z m. práv Vídně a Enže (např. Uherské Hradiště) S pražským městským právem, tj. právem Starého Města pražského

5 Obvyklé součásti městských práv v českých zemích: Městská privilegia (výsady): 1) Právo trhu: Právo konat trh Podmínky prodeje a nákupu Tresty za nedodržení pravidel 2) Právo várečné: Právo vařit pivo Vznikaly právovárečné domy

6 Obr. 2 Právo trhové, várečné

7 3) Právo mílové: Právo brání řemeslnické konkurenci, vzniku živností… V okolí jedné míle od města – žádná určitá řemeslná či jiná blíže specifikovaná činnost Chránilo městské hospodářství od konkurence Nejstarší forma mílového práva – zákaz provozování krčem v okolí města Výjimku tvořili kováři 4) Právo samosprávy: Právo postavit si radnici Právo volit své zástupce

8 5) Právo hradební: Vojenský význam Opevnění a vlastní vojsko 6) Právo hrdelní: Pravomoc odsuzovat k trestu smrti 1337 – Jan Lucemburský – několik listin – udělil městům hrdelní pravomoci Královská města – samostatné soudy Představitelem hrdelního soudnictví – městská rada – obecné právní předpisy a vrchnostenské instrukce

9 Právo hradební − Nymburk Obr. 3

10 Právo hrdelní Obr. 4

11 7) Právo horní: Právo těžit kovy Potřeba regulace vztahů (na našem území) České horní právo je prvním psaným právem svého druhu v celé střední Evropě 8) Právo skladu: Kupci − projíždějící městem disponujícím tímto právem − povinnost nabídnout své zboží měšťanům Výsada udělována pouze významnějším městům − na hraničních přechodech, na křižovatkách významných obchodních cest Povinnost skladu − z počátku se vztahovala na určité komodity, na obchodníky − postupně rozšířeno na všechno zboží Různá byla i lhůta skladu a nabízení k prodeji

12 Právo horní Obr. 5

13 9) Celní právo: Začátkem středověku – vybírání cel – vyhrazeno králi V Čechách – výběrem pověřeni zvláštní úředníci – celníci Přelom 12. a 13. století – zastavení nebo osobního osvobození od cla na různé teritoriální vládce, obchodníky a města Cla již nebyla vybírána na existujících celních stanovištích Celně oprávněnému náleží clo v každém případě – vznik pojmů ochranné clo, celní území 10) Právo mít erb: Zpočátku nebylo vyhrazeno Od pozdního středověku – udělováno pouze panovníkům Užívání znaku – součástí městských privilegií Privilegium udělující znak – privilegiem znakovým

14 Právo mít erb Obr. 6 Obr. 7

15 Otázky: 1) Co je městské právo a co vymezovalo? 2) Popiš počátky městského práva. 3) Uveď některé z tzv. právních okruhů na území českého středověkého státu. 4) Charakterizuj právo: a) trhu b) várečné c) mílové d) samosprávy e) hradební f) hrdelní g) horní h) skladu ch) celní i) na erb


Stáhnout ppt "Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google