Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací Národní ústav pro vzdělávání :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací Národní ústav pro vzdělávání :"— Transkript prezentace:

1 European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací Národní ústav pro vzdělávání www.nuv.cz :

2 EVROPSKÉ NÁSTROJE NA PODPORU MOBILITY

3  Jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.  Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi (deskriptory) KVALIFIKACE = formální výsledek hodnocení dosažený na základě výsledků učení (dle standardů) POTVRZENÍ (diplom, certifikát, osvědčení, vysvědčení apod.), že jedinec úspěšným složením zkoušky prokázal, že má požadované znalosti, dovednosti a kompetence. EQF Evropský rámec kvalifikací

4 Deskriptory EQF 2, EQF 3

5 Deskriptory- EQF 4, EQF 8

6 EQF funguje jako společný překladač mezi úrovněmi kvalifikací evropských států. Zlepšuje srozumitelnost kvalifikací napříč evropskými zeměmi. Usnadňuje pracovní a studijní mobilitu lidí po Evropě. Proč?

7  USNADNÍ A ZJEDNODUŠÍ PROCES CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, protože zahrnuje nejen kvalifikace získané ve škole, ale i mimo školy formou kurzů, stáží, seminářů, samostudiem apod.  Umožní VZÁJEMNÉ SROVNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ předchozího studia a učení se.  POMŮŽE LIDEM PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE A STUDIA V ZAHRANIČÍ, protože zaměstnavatelé a školy snadno zjistí, co od uchazeče mohou očekávat.  PODPOŘÍ MOBILITU STUDUJÍCÍCH A PRACUJÍCÍCH. Pomůže zaměstnavatelům podporovat mobilitu na trhu práce v Evropě.  PODPOŘÍ INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELE I POSKYTOVATELE vzdělávání a odborné přípravy MIMO NÁRODNÍ SYSTÉMY. Přínosy zavedení jednotného kvalifikačního rámce

8 Národní přiřazovací zpráva České republiky Česká republika přiřadila v roce 2011 k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení svůj vzdělávací a kvalifikační systém. Úroveň EQF Dosažené vzdělání 8 vysokoškolské – doktorský studijní program 7 vysokoškolské – magisterský studijní program 6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) 5 programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet) 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) 3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) 2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) 1 základy vzdělání (základní škola speciální)

9 Jak vypadá český systém kvalifikací přiřazený k EQF ÚROVEŇ EQF DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍDOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK 8vysokoškolské – doktorský studijní program 7vysokoškolské – magisterský studijní program LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, MANAŽER KVALITY 6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) MANAŽER PROJEKTU, TECHNIK KVALITY 5programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet) PERSONALISTA, PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) HORSKÝ PRŮVODCE, CHIRURGICKÝ NÁSTROJAŘ 3střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) OVOCNÁŘ, MONTÉR VÝTAHŮ 2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) ASFALTÉR, DLAŽDIČ 1základy vzdělání (základní škola speciální)

10 Jakou úroveň EQF mají Češi Nejčastěji 2, 3 a 4. Dohromady se týká 82 % obyvatel. Třetina Čechů má úroveň EQF 3, která odpovídá střednímu vzdělání s výučním listem (34,3 %), Třetina Čechů dosáhla na úroveň EQF 4, která odpovídá dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 6-8, které odpovídají dosaženému vysokoškolskému vzdělání, dosáhlo dohromady přes 17 %. Graf: Procentuální rozložení populace ČR 15+ podle dosažené úrovně EQF získané v počátečním vzdělání (zdroj: Český statistický úřad 2014)

11  VYSVĚDČENÍ  OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE  DOKUMENTY EUROPASSU Životopis Dodatek k osvědčení (studium, profesní kvalifikace) Dodatek k diplomu (doklad připojený k vysokoškolskému diplomu nebo k diplomu z VOŠ) Kde se objevuje úroveň EQF

12 Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF povinné

13 Vysvědčení

14 Osvědčení o získání profesní kvalifikace

15 Europass-životopis

16 Europass-dodatek k osvědčení

17 Europass-dodatek k diplomu

18 Europass-dodatek k profesnímu osvědčení

19  EQF je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.  Každá úroveň je popsaná podle výsledků učení – znalosti, dovednosti a kompetence.  Zlepšuje srozumitelnost kvalifikací napříč evropskými zeměmi a usnadňuje pracovní a studijní mobilitu lidí po Evropě.  Úroveň EQF je uvedena na vysvědčení, na osvědčení o získání profesní kvalifikace a v dokumentech Europassu. Závěr

20 Důležité odkazy: www.eqf.cz www.nuv.cz www.europass.cz www.narodnikvalifikace.cz Národní ústav pro vzdělávání Weilova 1271/6, 102 00 Praha

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací Národní ústav pro vzdělávání :"

Podobné prezentace


Reklamy Google