Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_20_ Jaderné reakce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_20_ Jaderné reakce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_20_ Jaderné reakce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Interaktivní prezentace pro 9. ročník. Slouží k seznámení s novým učivem.

3 JADERNÉ REAKCE

4 Hmotnost částic Proton má hmotnost 0, kg Zapíšeme vhodnějším zápisem 1, kg Zavedení v atomové fyzice nové jednotky atomová hmotnostní jednotka Značka: u

5 Pro částice v atomu platí následující tabulka částiceelektrický náboj mumu Proton +e 1, Neutron 0 1, elektron -e 0,

6 zajímavost Kdyby se vyrobila špendlíková hlavička jen z nukleonů, měla by hmotnost milion tun.

7 V jádře jsou kladné náboje a tudíž by se měly odpuzovat. Otázka: Jak to, že drží pohromadě? Bylo jasné, že existují obrovské přitažlivé síly, které fyzikové dosud neznali. Jaderné síly (působí pouze v jádře) říkáme, že mají krátký dosah

8 U větších jader je výhodnější větší počet neutronů, protože každý neutron zvyšuje jaderné síly, ale nemění síly elektrické. Jaderné síly působí mezi protonem – protonem protonem – neutronem neutronem - neutronem

9 Hmotnostní úbytek = rozdíl mezi součtem hmotností všech částic atomu a hmotností neutrálního atomu Energie potřebná k rozdělení jádra je podle vzorce E = m.c 2

10 energie, která by se uvolnila při vytvoření 1 g helia z vodíku a neutronů, je MJ energie, která se uvolní spálením 1 kg uhlí v uhelné elektrárně, je 11 MJ zajímavost

11 Jaderná reakce nastane tehdy, když se srazí atomová jádra, která proti sobě letí velkou rychlostí. 1.jad. reakce – 1919 Rutherford (přeměnil dusík na kyslík)

12 Při chemických nebo jaderných reakcích dochází k uvolňování energie Jaderná energie – při radioaktivní přeměně nebo při některých jaderných reakcích Jaderná reakce štěpeníslučování

13 Energie obsažená v nějaké látce souvisí s její hmotností podle Alberta EinsteinaAlberta Einsteina E = mc 2 E …energie [ J ] m… hmotnost [ kg ] c … rychlost světla ve vakuu [ m/s ]

14 Štěpení

15 Termojaderná reakce =fúze slučování

16 Při štěpení dochází k řetězové reakci Neutrony se musí zpomalovat Množství štěpné látky dostatečně velké tzv. KRITICKÁ HMOTNOST – jaderný výbuch Řetězová reakce Výbuch jaderné bomby

17

18 Použité zdroje: obrázky z Galerie MS Office (upraveno pro použití v prezentaci)http://web.vscht.cz/hrotkovr/jadro/ilus/reakce.bmp Není-li uvedeno jinak, je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: RAUNER, Karel, Václav HAVEL a Miroslav RANDA. KOLEKTIV AUTORŮ KATEDRY OBECNÉ FYZIKY FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZČU V PLZNI. Fyzika 9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň: Fraus, ISBN citováno dne: DUM uložen na-


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_20_ Jaderné reakce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google