Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učitelé pro učitele UPROU (9.10. 2006). UPROU  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem (75%) a státním rozpočtem ČR (25%).  OP RLZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učitelé pro učitele UPROU (9.10. 2006). UPROU  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem (75%) a státním rozpočtem ČR (25%).  OP RLZ."— Transkript prezentace:

1 Učitelé pro učitele UPROU (9.10. 2006)

2 UPROU  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem (75%) a státním rozpočtem ČR (25%).  OP RLZ  Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení  Opatření 3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání  Program podpory – Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství

3 Učitelé pro učitele Učitelé pro učitele  Realizátor projektu – Pedagogické centrum Vysočina (součást SŠS Jihlava)- Mgr. Roman Křivánek, vedoucí projektu  Partner projektu – FF MU Brno- Ústav pedagogických věd (doc.PhDr. Milan Pol, CSc. – odborný garant a koordinátor spolupráce za partnera).

4 Východiska projektu – zdůvodnění potřebnosti projektu  Projekt vychází z potřeb učitelů, škol, regionu i českého školství a může přispět k dlouhodobější strategii rozvoje škol v regionu (vazba na národní a regionální strategické dokumenty).  Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb. „O DVPP, akreditační komisi a kariérním růstu pedagogických pracovníků – „metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům“

5 Východiska projektu – zdůvodnění potřebnosti projektu  Projekt „PC Vysočina – metodická podpora rozvoje škol a školských zařízení v kraji Vysočina“ (RP MŠMT, vytvoření sítě metodiků – metodici PCV – podpora vzdělávacích priorit – zaměření projektu)  Pedagogický výzkum – „čeští učitelé vyžadují praktickou zkušenost lektorů DVU a vítají učitele – lektory z praxe“ Lazarová,B.,Prokopová, A.: „Škola – přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů?“ Lazarová,B.: „Cesty dalšího vzdělávání učitelů“

6 Cíle projektu - obecné  Podpora zkvalitňování práce škol v regionu Vysočina, a to prostřednictvím přípravy skupiny inovativních učitelů pro metodické činnosti v práci s dospělými na školách.  Vytvoření sítě metodiků a vybudování předpokladů pro vznik sítě inovativních škol v regionu.

7 Cíle projektu - specifické  Vytipovat a vyškolit skupinu inovativních učitelů v metodických (konzultačních, supervizních) a lektorských dovednostech.  Vytvořit podmínky pro to, aby takto připravení učitelé mohli metodicky působit na vlastních (i jiných) školách v oblasti stimulace spolupráce učitelů a dalších zaměstnanců škol na změnách, které budou považovat pro školy za přínosné.  Vytvořit síť takto připravených učitelů – spolupráce s dalšími učiteli (výměna zkušeností, vzájemná podpora, učit se jeden od druhého – šíření příkladů dobré praxe) a poskytnout jim, včetně vedoucích pracovníků, průběžnou konzultační a odbornou podporu)

8 Cíle projektu - specifické  Podpořit školy v regionu, aby dokumentovaly a vzájemně sdíleli dobrou praxi v rámci aktivit projektu.  Iniciovat vytvoření sítě škol s inovací pedagogické práce.  Vytvořit elektronickou platformu – zdrojem a komunikačním prostředkem pro účastníky i širší pedagogickou veřejnost v kraji.

9 Klíčové aktivity projektu  – konec listopadu 2006  Zahájení projektu – konec listopadu 2006 (1.pracovní setkání účastníků projektu – 30 učitelů/metodiků 2.stupně ZŠ a 15 ředitelů, organizace, materiály, propagace)  – dvoudenní – vzdělávání (mentorské, lektorské, poradenské, týmová spolupráce, supervize)  4 tzv. centrální semináře – dvoudenní – vzdělávání (mentorské, lektorské, poradenské, týmová spolupráce, supervize)  – konzultace, supervize, reflexe praxe – práce na projektu  Intervizní schůzky – konzultace, supervize, reflexe praxe – práce na projektu

10 Klíčové aktivity projektu  – 4 jednodenní vzdělávací semináře (specifická témata vycházející z aktuálních potřeb účastníků – práce na ŠVP, strategie rozvoje školy, evaluace a sebeevaluace…..)  Podpůrné volitelné semináře – 4 jednodenní vzdělávací semináře (specifická témata vycházející z aktuálních potřeb účastníků – práce na ŠVP, strategie rozvoje školy, evaluace a sebeevaluace…..)  – spolupráce (předávání informací, zpětná vazba ze škol, pomoc při identifikaci potřeb, podpora při realizaci školních projektů, podpora metodiků, spolupráce při tvorbě dokumentace atd.)  Zapojení a spolupráce s řediteli škol – spolupráce (předávání informací, zpětná vazba ze škol, pomoc při identifikaci potřeb, podpora při realizaci školních projektů, podpora metodiků, spolupráce při tvorbě dokumentace atd.)

11 Klíčové aktivity projektu  – www.pcvysocina.cz (průběžné výsledky práce metodiků, zálohování dat/dokumentace, CD-R, FlashDisc pro každého metodika)  Tvorba a podpora sítě metodiků – www.pcvysocina.cz (průběžné výsledky práce metodiků, zálohování dat/dokumentace, CD-R, FlashDisc pro každého metodika) www.pcvysocina.cz  ředitelů škol (5 metodiků) - na ÚPV FF MU v rámci studia pro vedoucí pracovníky škol, výměna zkušeností  Lektorská praxe v rámci vzdělávání ředitelů škol (5 metodiků) - na ÚPV FF MU v rámci studia pro vedoucí pracovníky škol, výměna zkušeností

12 Klíčové aktivity projektu  – práce na vlastním projektu – realizace (4 hod./měs.) svých „školních“ vzdělávacích projektů, budou vycházet z potřeb školy a jednotlivce, za podpory vedení školy a odborných konzultací – viz intervizní schůzky, celkem 15 projektů (na každé škole 1). výchozí témata (Analýza ověření poptávky, PCV před projektem) –  Rozvoj praktických dovedností – práce na vlastním projektu – realizace (4 hod./měs.) svých „školních“ vzdělávacích projektů, budou vycházet z potřeb školy a jednotlivce, za podpory vedení školy a odborných konzultací – viz intervizní schůzky, celkem 15 projektů (na každé škole 1). výchozí témata (Analýza ověření poptávky, PCV před projektem) –

13 Klíčové aktivity projektu  - výchozí témata (Analýza ověření poptávky, PCV před projektem):  Rozvoj praktických dovedností - výchozí témata (Analýza ověření poptávky, PCV před projektem): 1)Příprava plánu DVPP na škole 2)Identifikace vzdělávacích potřeb učitelů/školy resp. Týmu 3)Příprava a realizace interních vzdělávacích aktivit ve škole a jejich evaluace 4)Program rozvoje kolegiální podpory 5)Rozvoj a příprava metodologie hospitační činnosti 6)Formy šíření dobré praxe Účastníci si na vlastním projektu prakticky vyzkouší vyhledávání dobré praxe z oblasti inovativní a metodické práce učitelů za koordinace a odborné podpory PC Vysočina a ÚPV

14 Klíčové aktivity projektu  – v rámci praktického ověření získaných dovedností z centrálních seminářů – 5 metodiků – realizace vzdělávacích akcí pro své kolegy a další zájemce ze škol (odbornost, inovativnost a praktické zkušenosti metodiků)  Metodici pro učitele (učitelé učitelům) – v rámci praktického ověření získaných dovedností z centrálních seminářů – 5 metodiků – realizace vzdělávacích akcí pro své kolegy a další zájemce ze škol (odbornost, inovativnost a praktické zkušenosti metodiků)  (prezentace zkušeností z projektu, 15 příkladů dobré praxe, sborník, materiály), cílem je zapojení dalších učitelů do metodické spolupráce a podpory pro další školy v průběhu kurikulární reformy (ŠVP), jejíž zdárný průběh je podmíněn aktivizací  Krajská konference – Pedagogický den na Vysočině (prezentace zkušeností z projektu, 15 příkladů dobré praxe, sborník, materiály), cílem je zapojení dalších učitelů do metodické spolupráce a podpory pro další školy v průběhu kurikulární reformy (ŠVP), jejíž zdárný průběh je podmíněn aktivizací širokého spektra učitelů úplných ZŠ v oblasti dalšího vzdělávání.

15 Učitelé pro učitele  Celkový rozpočet – 1,7 mil. Kč  Ukončení projektu – červen 2008  15 úplných základních škol v kraji (v každém okrese 3, 1 škola – 1 tým /ředitel a 2 učitelé 2.stupně – metodici, celkem 30 metodiků a 15 ředitelů)

16 UPROU – Učitelé pro učitele Těšíme se na spolupráci Mgr. Roman Křivánek, vedoucí projektu krivanek@pcvysocina.cz krivanek@pcvysocina.cz www.pcvysocina.czwww.pcvysocina.cz


Stáhnout ppt "Učitelé pro učitele UPROU (9.10. 2006). UPROU  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem (75%) a státním rozpočtem ČR (25%).  OP RLZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google