Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování výkladová prezentace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Bělková. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování výkladová prezentace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Bělková. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 Plánování výkladová prezentace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Bělková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Plánování - základní schopnost člověka při naplňování svých cílů. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Bělková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 OBSAH Co je plánování Co je plánování Význam plánování Význam plánování Fáze plánovacího procesu Fáze plánovacího procesu Jak plánovat Jak plánovat Cíle Cíle - podle časového horizontu - podle časového horizontu - kritéria SMART - kritéria SMART - ABC analýza - ABC analýza Práce s informacemi Práce s informacemi Strategie plánování Strategie plánování Zpracování rozpočtu Zpracování rozpočtu Kontrola plnění dílčích úkolů Kontrola plnění dílčích úkolů Zpětná vazba Zpětná vazba Závěr Závěr Zdroje Zdroje

4 Plánování je spojovací můstek mezi

5 současným stavem věcí

6 a našimi cíli, kterých chceme dosáhnout.

7 Význam plánování Přehledná práce s informacemi Přehledná práce s informacemi Efektivní využití času a lidských zdrojů Efektivní využití času a lidských zdrojů Rozvržení problému na jednotlivé úkoly Rozvržení problému na jednotlivé úkoly

8 Fáze plánovacího procesu Vlastní plánování Realizace plánu Vyhodnocení plánu

9 Jak plánovat Stanovení cílů Shromáždění informací Zvolení strategie Zpracování rozpočtu Kontrola plnění dílčích úkolů Zpětná vazba

10 Cíle podle časového horizontu: krátkodobé (denní, týdenní…) Dnes neusnu nad učením střednědobé (několik týdnů, měsíců…) Zazářím při pololetní písemné práci dlouhodobé (až několik let) Vystuduji VŠ Dlouhodobý plán tvoří základ pro střednědobé a krátkodobé plánování.

11 Stanovení cíle Cíl musí splňovat následující požadavky (kritéria SMART): S – specifický (konkrétní, zahrnuje údaje o tom, čeho chceme dosáhnout, za jakých okolností, kdo bude za plnění úkolu odpovídat) M – měřitelný (obsahuje údaje „kolik“, „jak často“, „podle čeho poznáme, že byl naplněn“) A – ambiciózní a akceptovatelný (posune nás výše, všechny zainteresované osoby o něm vědí, ztotožňují se s ním) R – realistický (vycházející ze stávajících podmínek, při formulování cílů je třeba stát oběma nohama na zemi) T – termínovaný (časově omezený, určíme do kdy má být cíl splněn – hlavní i dílčí)

12 Který plán splňuje naše kritéria? Vymalovat ložnici Vymalovat ložnici (v pátek 2.9. 2011, barva zakoupena, zodpovídá manžel, kontroluje manželka…) (v pátek 2.9. 2011, barva zakoupena, zodpovídá manžel, kontroluje manželka…) Vylézt po žebříku na Měsíc Vylézt po žebříku na Měsíc Výlet parníkem (červen 2012, zúčastní se třídy EP1, OIS1 a N1 zodpovídají třídní učitelé, kontroluje vedení školy…) Výlet parníkem (červen 2012, zúčastní se třídy EP1, OIS1 a N1 zodpovídají třídní učitelé, kontroluje vedení školy…) Skoncovat s učením a získat lukrativní zaměstnání Skoncovat s učením a získat lukrativní zaměstnání

13 Klasifikace priorit - ABC analýza Cíle dle důležitosti dělíme do tří kategorií A – velmi důležité úkoly užít si oslavu narozenin B – důležité úkoly, které je možno na někoho delegovat, nebo s někým sdílet dort peče maminka, oslavu platí táta C – úkoly, které mají nejmenší hodnotu, ale zabírají nejvíce času, pověříme jimi další osoby nádobí umyje sestra

14 Práce s informacemi Sbírání informací – práce s internetem, příručkami, jízdním řádem, reklamními katalogy, ceníky… Zpracování sebraných dat – výběr nejvhodnějších prostředků, metod…

15 Strategie plánování - způsob, jakým lze dosáhnout požadovaného cíle Volba nejvhodnějších prostředků Volba nejvhodnějších prostředků Stanovení nutných kroků Stanovení nutných kroků Výběr alternativ dosažení cíle Výběr alternativ dosažení cíle Výpočet potřebného času, sestavení časového harmonogramu Výpočet potřebného času, sestavení časového harmonogramu Nastavení indikátorů dosažení cílů - ukazatelů, podle kterých vyhodnotíme dosažení jednotlivých dílčích kroků Nastavení indikátorů dosažení cílů - ukazatelů, podle kterých vyhodnotíme dosažení jednotlivých dílčích kroků

16 Zpracování rozpočtu Zjišťování a porovnávání cen produktů Zjišťování a porovnávání cen produktů Zahrnutí dalších nákladů Zahrnutí dalších nákladů Třídění výdajů na zbytné a nezbytné Třídění výdajů na zbytné a nezbytné Kalkulace celkových nákladů Kalkulace celkových nákladů Výpočet případného zisku Výpočet případného zisku

17 Kontrola plnění dílčích úkolů Plnění dílčích cílů kontrolujeme podle časového harmonogramu, dle indikátorů dosažení cílů. Plnění dílčích cílů kontrolujeme podle časového harmonogramu, dle indikátorů dosažení cílů. V plánech označíme splněné úkoly, odměníme se. V plánech označíme splněné úkoly, odměníme se. Pokud se nepodařilo dodržet plán, zjistíme příčinu a pokusíme se ji odstranit. Plán případně upravíme. Pokud se nepodařilo dodržet plán, zjistíme příčinu a pokusíme se ji odstranit. Plán případně upravíme.

18 Zpětná vazba Vyhodnocení dosažených cílů Vyhodnocení dosažených cílů

19 Závěr Plánování nezaručuje úspěch, ale zvyšuje pravděpodobnost úspěchu Plánování nezaručuje úspěch, ale zvyšuje pravděpodobnost úspěchu Hodně štěstí Hodně štěstí

20 Zdroje Kolektiv autorů: Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3023-3 Kolektiv autorů: Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3023-3 Fischer,R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, s.r.o. 1997 ISBN 80-7178-966-6 Fischer,R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, s.r.o. 1997 ISBN 80-7178-966-6


Stáhnout ppt "Plánování výkladová prezentace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Bělková. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google