Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_6_ NEOLIT Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_6_ NEOLIT Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_6_ NEOLIT Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 6. ročník. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP

2 NEOLIT

3 mezolitický člověk – sběrač a lovec – dosáhl maxima svých možností, úživnost krajiny nedovolila větší hustotu obyvatel, než asi 0,1/km2 mezolitický člověk – sběrač a lovec – dosáhl maxima svých možností, úživnost krajiny nedovolila větší hustotu obyvatel, než asi 0,1/km2 počet mezolitických obyvatel Čech lze např. odhadnout na max. tak 2000 lidí! – ti navíc měli značný akční rádius a migrovali po rozsáhlých územích v malých pohyblivých komunitách počet mezolitických obyvatel Čech lze např. odhadnout na max. tak 2000 lidí! – ti navíc měli značný akční rádius a migrovali po rozsáhlých územích v malých pohyblivých komunitách

4 nejpříznivější podmínky k životu – subtropické pásmo, polohy se střední nadmořskou výškou (dostatečně teplo, ale i relativně dost srážek), vznik otevřenější stepní krajiny, kde rostly zejména různé druhy divokých travin, vysemeňujících se i vícekrát do roka – sběr jejich jedlých semen hrál velkou roli v obživě, navíc se na toto prostředí vázala také stáda divokých ovcí, koz, případně skotu – takže zde i dostatek lovné zvěře nejpříznivější podmínky k životu – subtropické pásmo, polohy se střední nadmořskou výškou (dostatečně teplo, ale i relativně dost srážek), vznik otevřenější stepní krajiny, kde rostly zejména různé druhy divokých travin, vysemeňujících se i vícekrát do roka – sběr jejich jedlých semen hrál velkou roli v obživě, navíc se na toto prostředí vázala také stáda divokých ovcí, koz, případně skotu – takže zde i dostatek lovné zvěře

5

6 N a zemi několik oblastí s obdobnými podmínkami – předpokládají se 3 primární území, kde vývoj směřoval k přechodu od přisvojovacího způsobu hospodářství (lov a sběr) k hospodářství výrobnímu: N a zemi několik oblastí s obdobnými podmínkami – předpokládají se 3 primární území, kde vývoj směřoval k přechodu od přisvojovacího způsobu hospodářství (lov a sběr) k hospodářství výrobnímu: Blízký východ Blízký východ jihovýchodní Asie jihovýchodní Asie jižní část severní Ameriky jižní část severní Ameriky  odtud pak rozvoj dalších center – v každém z nich osvojeny některé specifické druhy rostlin a domestikována některá domácí zvířata.

7

8 zásadní proměna života komunit (společenství) – usazení na jednom místě, to ovšem vyvolávalo potřebu stabilnějších a trvanlivějších obydlí – materiál – lomový kámen, hlína (dusané stěny, případně sestavování z nepálených - sušených cihel) zásadní proměna života komunit (společenství) – usazení na jednom místě, to ovšem vyvolávalo potřebu stabilnějších a trvanlivějších obydlí – materiál – lomový kámen, hlína (dusané stěny, případně sestavování z nepálených - sušených cihel)

9

10

11 Šíření neolitu do Evropy dva možné modely kolonizace – tj. postupné šíření komunit neolitického obyvatelstva, vyhledávajících novou půdu kolonizace – tj. postupné šíření komunit neolitického obyvatelstva, vyhledávajících novou půdu přijetí nové civilizace původním mezolitickým obyvatelstvem – tento model pokládán za méně pravděpodobný, mezolitici spíše zatlačováni mnohem početnějšími a vyspělejšími neolitiky do oblastí s horšími životními podmínkami (sever a východ Evropy) přijetí nové civilizace původním mezolitickým obyvatelstvem – tento model pokládán za méně pravděpodobný, mezolitici spíše zatlačováni mnohem početnějšími a vyspělejšími neolitiky do oblastí s horšími životními podmínkami (sever a východ Evropy)

12 NEOLIT VE STŘEDNÍ EVROPĚ 5500 – 4000 př. n. l. žďáření a mýcení lesních porostů, ostrůvkovitý charakter osídlení žďáření a mýcení lesních porostů, ostrůvkovitý charakter osídlení v Čechách - dostatek kvalitního dřeva (zóna dubo-habrových hájů), tudíž kvalitní dubové dřevo a spraš i na stavební konstrukce v Čechách - dostatek kvalitního dřeva (zóna dubo-habrových hájů), tudíž kvalitní dubové dřevo a spraš i na stavební konstrukce

13

14 - Cca 12000 př.n.l. objev divoce rostoucí pšenice a ječmene, lidé je začnou sbírat a vysévat. Zároveň začnou chovat dobytek (ovce, kozy) = VZNIK ZEMĚDĚLSTVÍ - Cca 12000 př.n.l. objev divoce rostoucí pšenice a ječmene, lidé je začnou sbírat a vysévat. Zároveň začnou chovat dobytek (ovce, kozy) = VZNIK ZEMĚDĚLSTVÍ -Člověk se začíná usazovat na jednom místě, zde si staví první STÁLÉ PŘÍBYTKY, vznikají první VESNICE. -Člověk se začíná usazovat na jednom místě, zde si staví první STÁLÉ PŘÍBYTKY, vznikají první VESNICE.

15

16 - Nejlepší podmínky pro vznik zemědělství oblast ÚRODNÉHO PŮLMĚSÍCE na BLÍZKÉM VÝCHODĚ (Palestina, Sýrie, Turecko, Írán, Irák) - Nejlepší podmínky pro vznik zemědělství oblast ÚRODNÉHO PŮLMĚSÍCE na BLÍZKÉM VÝCHODĚ (Palestina, Sýrie, Turecko, Írán, Irák) -Nástroje – stále kámen, dřevo, dokonalejší zpracování – broušení a vrtání. Novinka – zasazování čepelí do rukojeti ze dřeva nebo parohu. -Nástroje – stále kámen, dřevo, dokonalejší zpracování – broušení a vrtání. Novinka – zasazování čepelí do rukojeti ze dřeva nebo parohu.

17

18 -U nás – počátek zemědělství okolo 6.000 let př.n.l. -U nás – počátek zemědělství okolo 6.000 let př.n.l. -Lidé si musí půdu na pěstování připravit pomocí ŽĎÁŘENÍ = vykácet stromy a vypálit porost. Dřevěný popel = hnojivo. -Lidé si musí půdu na pěstování připravit pomocí ŽĎÁŘENÍ = vykácet stromy a vypálit porost. Dřevěný popel = hnojivo. -Půdu kypří pomocí kamenných motyk a HÁKEM vyrobeným ze zahnuté větve. Klasy sekali (žali) SRPEM, mouku získávají drcením zrní pomocí dvou kamenů. -Půdu kypří pomocí kamenných motyk a HÁKEM vyrobeným ze zahnuté větve. Klasy sekali (žali) SRPEM, mouku získávají drcením zrní pomocí dvou kamenů. -Z mouky se pekly CHLEBOVÉ PLACKY a vařila se KAŠE. -Z mouky se pekly CHLEBOVÉ PLACKY a vařila se KAŠE.

19

20

21 - Zemědělci pěstovali PŠENICI, JEČMEN, HRÁCH, ČOČKU, BOBY a LEN. - Zemědělci pěstovali PŠENICI, JEČMEN, HRÁCH, ČOČKU, BOBY a LEN. -Len a ovčí vlnu ženy spřádaly a na jednoduchých tkalcových stavech tkaly LÁTKY. -Len a ovčí vlnu ženy spřádaly a na jednoduchých tkalcových stavech tkaly LÁTKY. -Chovali ovce, kozy, hovězí dobytek a vepře – zvířata zavírali do ohrad. -Chovali ovce, kozy, hovězí dobytek a vepře – zvířata zavírali do ohrad. -Potřeba uchovávat zrno a pokrmy = vznik HRNČÍŘSTVÍ, ruční výroba. -Potřeba uchovávat zrno a pokrmy = vznik HRNČÍŘSTVÍ, ruční výroba.

22

23

24 - Obydlí – staví se VELKÉ DOMY ve tvaru obdélníku. Obývá ho VELKORODINA=rodiče, děti, vnoučata. - Obydlí – staví se VELKÉ DOMY ve tvaru obdélníku. Obývá ho VELKORODINA=rodiče, děti, vnoučata. -Stále pokračuje kult ženy – dárkyně. -Stále pokračuje kult ženy – dárkyně. -Lidé žijí v RODECH, v čele rodu stojí STAŘEŠINA, rod tvořen několika velkorodinami. -Lidé žijí v RODECH, v čele rodu stojí STAŘEŠINA, rod tvořen několika velkorodinami. -Zemědělská půda ve společném vlastnictví rodu, společně se starají o dobytek. -Zemědělská půda ve společném vlastnictví rodu, společně se starají o dobytek.

25

26

27 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům. Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. KYSUČAN, Lubor. FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 6. ročník. Pravěk a starověk. 1. vydání. Brno: Nová škola, s. r. o., 2007. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 80-7289-082-4. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11653/2007- 22 dne 15. května 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

28 ZDROJE PRO OBRÁZKY: http://files.1229.webnode.cz/200004853- b3fbfb5eff/Neolit.stavba.jpg http://files.1229.webnode.cz/200004853- b3fbfb5eff/Neolit.stavba.jpg http://ucebnice.enviregion.cz/userFiles/zemedelstvi-a- lesnictvi/pocatky-zemedelstvi.jpg http://ucebnice.enviregion.cz/userFiles/zemedelstvi-a- lesnictvi/pocatky-zemedelstvi.jpg http://nd01.jxs.cz/218/628/efdc5cb432_5792587_o2.jpg http://nd01.jxs.cz/218/628/efdc5cb432_5792587_o2.jpg http://scientica.cz/dvdpg/obr/big/4_12big.jpg http://scientica.cz/dvdpg/obr/big/4_12big.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/03neolit/n105b.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/03neolit/n105b.jpg http://www.anthropark.wz.cz/mmk.ht2.jpg http://www.anthropark.wz.cz/mmk.ht2.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dv o%C5%99%C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/5.%20Ne olit/1.%20N%C3%A1stroje%20a%20n%C3%A1%C5%99ad%C3% AD/Neolitick%C3%A9%20n%C3%A1stroje%20%20- %20motyky%20a%20kyp%C5%99idla.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dv o%C5%99%C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/5.%20Ne olit/1.%20N%C3%A1stroje%20a%20n%C3%A1%C5%99ad%C3% AD/Neolitick%C3%A9%20n%C3%A1stroje%20%20- %20motyky%20a%20kyp%C5%99idla.jpg

29 http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5 %99%C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/5.%20Neolit/1.%20N %C3%A1stroje%20a%20n%C3%A1%C5%99ad%C3%AD/Neolitick%C3 %A9%20%C5%99emeslo%20-%20tklacovsk%C3%BD%20stav.jpg http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5 %99%C3%A1k%20Martin/1.%20Prav%C4%9Bk/5.%20Neolit/1.%20N %C3%A1stroje%20a%20n%C3%A1%C5%99ad%C3%AD/Neolitick%C3 %A9%20%C5%99emeslo%20-%20tklacovsk%C3%BD%20stav.jpg http://uhm- prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_bub enec.png http://uhm- prednasky.fpf.slu.cz/uploads/images/pohrebni_ritus/web_neolit_bub enec.png http://g.denik.cz/68/f7/ftg_turold_archeologie_3_denik-800.jpg http://g.denik.cz/68/f7/ftg_turold_archeologie_3_denik-800.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Molino_neol %C3%ADtico_de_vaiv%C3%A9n.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Molino_neol %C3%ADtico_de_vaiv%C3%A9n.jpg http://www.vesmir.cz/files/image/id/480 http://www.vesmir.cz/files/image/id/480 http://encyklopedienabytku.rysanek.cz/wp- content/uploads/rekonstukce-neolit-domu3.png http://encyklopedienabytku.rysanek.cz/wp- content/uploads/rekonstukce-neolit-domu3.png http://img.geocaching.com/cache/20bb9103-50cc-4b2a-b590- ec2bfa777f5d.jpg http://img.geocaching.com/cache/20bb9103-50cc-4b2a-b590- ec2bfa777f5d.jpg http://vygosh.borec.cz/img/de/chyse.jpg http://vygosh.borec.cz/img/de/chyse.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/01metody/am20a.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/01metody/am20a.jpg http://i.lidovky.cz/12/063/lngal/BTT442be1_Burian.jpg http://i.lidovky.cz/12/063/lngal/BTT442be1_Burian.jpg http://historika.fabulator.cz/ilustrace/urodny_pulmesic.jpg http://historika.fabulator.cz/ilustrace/urodny_pulmesic.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_6_ NEOLIT Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google