Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktivity MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktivity MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Aktivity MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Formy rizikového chování Užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabáku) Agrese, šikana a kyberšikana Záškoláctví Poruchy příjmu potravy Rasismus a xenofobie Negativní působení sekt, Sexuální rizikové chování Kriminální chování – krádeže, vandalismus, rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních sítích a další nové formy rizikového chování

3 3 Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Prevencí v působnosti MŠMT vnímáme jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k:  Předcházení výskytu rizikového chování  Zamezující jeho další progresi  Zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo  Pomáhající řešit jeho důsledky.

4 4 Role MŠMT v oblasti primární prevence MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a mládeže v České republice – Role koncepční – Role legislativní – Role metodická a informační – Role hodnotitele kvality programů primární prevence – Role poskytovatele finanční podpory pro zajištění systému prevence MŠMT je koordinátorem primární prevence všech forem rizikového chování u dětí a mládeže

5 5 Role MŠMT v oblasti primární prevence Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období Národní strategie primární prevence 2013 – 2018

6 6 Role MŠMT v oblasti primární prevence Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, metodické pokyny a doporučení) Zákon 561/2004 Sb., školský zákon (§29, 116) Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodické doporučení k realizaci primární prevence u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (20 příloh k jednotlivým typům rizikového chování, příloha 4 – Alkohol, příloha 13 - Tabák)

7 7 Role MŠMT v oblasti primární prevence Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální (meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách

8 8 Vertikální koordinace primární prevence MŠMT oddělení prevence – odbor vzdělávání Krajský školský koordinátor prevence pracovník krajského úřadu – odbor školství Metodik prevence pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence pedagogický pracovník školy či školského zařízení

9 9 Vertikální koordinace primární prevence Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství (spolupráce při vytváření Národní strategie prevence RCH aj.) Spolupráce s regiony – metodici prevence v PPP Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT Komunikace o klíčových tématech se všemi partnery Zastoupení krajských školských koordinátorů prevence v pracovních orgánech MŠMT Krajské plány prevence (vytvářené kraji ve spolupráci s MŠMT), Školní program primární prevence Krajská kola dotací (krajské návrhy na podporu – klíčová role v rozhodování MŠMT o podpoře v rámci regionů)

10 10 Role MŠMT v oblasti primární prevence Metodická a informační – – metodické vedení a předávání informací všem subjektům v rámci primární prevence (pořádání odborných seminářů a konferencí 2-3 krát ročně), – vytváření metodických materiálů (Metodické doporučení k realizaci primární prevence u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních) – správa internetového informačního a komunikačního systému (web zaměřený plně na primární prevenci http://www.prevence-info.cz) + dalších webů http://www.prevence-info.cz

11 11 Web MŠMTWeb IS-prevence Web Prevence-info http://www.msmt.cz/vzdelavani /socialni-programy/prevence/ Web MŠMT https://is-prevence.msmt.cz Dotační elektronický systém pro podávání žádostí http://www.prevence-info.cz/ Elektronický informační portál pro primární prevenci

12 12 Role MŠMT v oblasti primární prevence Zabezpečení systému hodnocení kvality programů (Certifikace programů primární prevence – NÚV) Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství Dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence – ročně MŠMT uvolňuje cca 20 milionů Kč na podporu programů primární prevence

13 13

14 14 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání


Stáhnout ppt "1 Aktivity MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google