Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická schůzka RŠPP – VIP II 10.2.2011 Dr. Anna Kucharská, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická schůzka RŠPP – VIP II 10.2.2011 Dr. Anna Kucharská, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Metodická schůzka RŠPP – VIP II 10.2.2011 Dr. Anna Kucharská, Ph.D.

2 Z formulářů aktivit metodiků speciálních pedagogů prosinec a leden Metodická podpora pro MZ 7, komunikace pro MZ, kontrola, případně někdy i v aktivní podobě ze strany metodiků Práce se třídami a jejich podpora, metodické vedení práce se třídami,kyberšikana Metodická podpora nově zapojeným specialistům Setkávání skupin (metodiky – specialisti) Slabé a silné stránky ŠPP, řešením problémových míst ŠPP Integrace, práce se žáky s SVP, ZP či SZ, identifikace MP žáka, AS Vzdělávání pro ŠSP, vhodná literatura, pomůcky Předčasný nástup do školy, zápisy do 1.tř., screeningy Práce s asistenty Logopedická péče Vzdělávání žáků – cizinců, minoritní skupiny ve škole Jak zvládnout všechny stanovené úkoly Co po ukončení projektu? Řešení aktuálních problémů (odchod specialistů, změny na školách aj.)

3 Metodická zpráva č. 7 Metodiky (A 14 x) Příklady dobré praxe (42x) Metodická zpráva začínající (C, 10x) Sebráno 66 metodických zpráv ze škol s metodiky Průměrně délka textu 3 -5 strany / 1 školu Minimální délka 1 strany / 1 školu Maximální délka 15 stran / 1 školu 16 A či B – pro propracování či doplnění možno publikovat 3-4 materiály jen drobné úpravy, vhodné k publikování

4 Témata metodik

5 Obecná témata metodik Obecná témata metodik – týkala se školy obecně, vzdělávání, poradenství na škole, práce s učiteli a rodiči Prevence rizik ve vzdělávání (2x) Nejobtížnější typy poradenské práce na škole Práce s rodiči – participace rodičů na intervenci v komunitním systému, dobrá praxe práce s rodiči v prostředí školy Práce s učiteli – jedna dobrá praxe – vzdělávání v oblasti rizikového chování Zápis do 1.třídy – nové formy (2x) Třídní schůzky – nové formy Smlouva mezi problémovým žákem, školou a rodinou

6 Témata zaměřená na školní úspěšnost Předškolní věk: Stimulační skupiny Intervenční či rozvojové programy (2x) Diagnostika předškoláka Školní věk: Programy prevence počátečního školního selhávání (3x) Prevence SPU – rozvojové programy, zaměřené na dílčí oblasti nápravy (např. čtení 4x, psaní 1x), logopedie (1x) Programy pro rozvoj v Čj ( Vietnamci, dílčí gramická témata) Kazuistiky integrace (2x) Vzdělávání a následná péče žáků se SVP, patronský program u žáků se SVP Péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (2x) Muzikoterapie Dobrá praxe s FIE Stimulační program u DMO

7 Témata zaměřená na rizikové jednání Řešení šikany, včetně programu pro žáky s LMP (3x) Práce se třídou, včetně Skrytého vrstevnického programu (3x) Minimální plán prevence, prevenci rizikového chování (2x) Výchovný rozhovor se žáky Televizní okruh jako prostředek prevence Umím se bránit

8 Začínající (n=10) Spolupráce a komunikace s ředitelem: Vynikající, dobrá, formální, neformální Pravidelná i nepravidelná (1x týdně, 14 dní, měsíc) Intenzivnější před zahájením působení na škola a v době začátků účasti v projektu Přímá i zprostředkovaná (přes zástupce, přes vedoucí ŠPP, přes VP) Individuální i „systémová“ (účast na ped. radě, schůze učitelů, schůze ŠPP, řešení problémů) Formy: osobní, mailové, telefonické… ŠPP a školní řád Je zakomponován jen obecně (např. přes GS) Je zakomponován, s konkrétními specifiky Je součástí ŠVP Doplněn v plánu pro daný školní rok včetně konkrétních úkolů či aktivit Připravujeme směrnici pro ŠPP

9 Začínající (n=10) Nejnáročnější poradenské služby Nelze specifikovat Začít něco nového, co nemá ve škole tradici či oporu Vybudovat si postavení ve škole, respekt, důvěru Řešení náhlých situací, na které se nemohu připravit, dopředu si naplánovat Diagnostika, diagnostika SPU Práce s učiteli Práce s rodiči (romští rodiče, nerealistické vidění rodiče, ŠSP má vše zařídit…) Práce se třídou, šikana Práce s dětmi s ADD, výchovnými obtížemi, agresivními

10 Těšíme se na spolupráci!


Stáhnout ppt "Metodická schůzka RŠPP – VIP II 10.2.2011 Dr. Anna Kucharská, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google