Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM ELEKTRICKÁ ENERGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM ELEKTRICKÁ ENERGIE."— Transkript prezentace:

1 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM ELEKTRICKÁ ENERGIE

2 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Co se mám naučit: Co vyjadřuje elektrická energie Jak ji vypočítáme Jednotka elektrické energie Čím se měří

3 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Energie se nedá vyrobit, můžeme ji jen přeměňovat z jednoho druhu na jiný. Přeměny energie: Energie paliva→ teplo→ pára Horká stlačená pára→ pohybová energie→ elektrická energie Polohová energie, jaderná energie→ elektrická………. Všechny zdroje energie mají původ ve Slunci. Kromě jaderné energie.

4 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Výhody elektrické energie: dá se snadno přenášet snadno se přemění na jiné druhy energie Na čem závisí velikost elektrické energie: 1/ dvě žárovky (obyčejná a úsporná) nechám protékat proud, aby svítily stejně jasně. Úspornou žárovkou protéká mnohem menší proud. Žárovka přemění více energie na teplo. Závěr: Energie přeměněná elektrickým spotřebičem je tím větší, čím větší proud spotřebičem protéká.

5 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/ dvě žárovky v lustru a kapesní svítilně. Oběma prochází stejný proud. Žárovka v lustru přeměňuje mnohem více energie- je připojena k napětí 230V, druhá jen k 3V. Závěr: Energie přeměněná elektrickým spotřebičem je tím větší, čím větší napětí na spotřebiči je. 3/ Mikrovlná trouba a elektrická trouba. Mají stený příkon. Mikrovlná zapnutá kratší dobu-přemění menší množství energie Závěr: Energie přeměněná elektrickým spotřebičem je tím větší, čím déle je spotřebič připojen.

6 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Všechny tři poznané skutečnosti lze vyjádřit základním vzorcem pro výpočet elektrické energie: t….. Doba, po kterou spotřebičem prochází proud U….napětí na spotřebiči I…… proud procházející spotřebičem Jiné úpravy pro výpočet elektrické energie: z toho: pak: E= U. Q. E= U. I. t

7 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Jednotka elektrické energie: J (joule) Vyjdeme ze vzorce E= U. I. t po dosazení jednotek: 1J= 1V.1A.1s Víme, že 1watt se rovná 1V. 1A,pak: 1J= 1W. 1s…..Ws (wattsekunda) Používají se další odvozené jednotky: dosadíme-li do vzorce čas v hodinách: 1Wh= 3 600J 1kWh= 3 600 000J 1MWh= 1 000kWh Elektroměr- přístroj, kterým se měří odebraná elektrická energie z elektrické sítě.

8 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Shrnutí: Elektrická energie udává množství elektřiny vyrobené v elektrárnách a spotřebované ve spotřebičích. Elektrickou energii vypočítáme: E= U. I. t. Jednotkou je J, Ws, kWh, MWh. Elektroměr- přístroj k měření odebrané energie. Zjisti, kde se ve vaší domácnosti nachází elektroměr.

9 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 8, Macháček str.: 137/ 17. Fyzika pracovní sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia- Fraus: str.:55/1, str.: 56/2, 3. Použitá literatura: MACHÁČEK, Martin. Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Prométheus, 2001. ISBN 80-7196-220- 1. Rauner, Karel. Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Fraus, 2006. ISBN 80-7238-525-9. Rauner, Karel. Fyzika pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Fraus, 2006. ISBN 80-7238- 526-7. Chytilová, Marta. Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1983. ISBN 14-408-83.


Stáhnout ppt "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM ELEKTRICKÁ ENERGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google