Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Vzdušnicovci IX – systém VIII (křídlatý hmyz VII) Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/13 Šablona:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Vzdušnicovci IX – systém VIII (křídlatý hmyz VII) Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/13 Šablona:"— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Vzdušnicovci IX – systém VIII (křídlatý hmyz VII) Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/13 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Zoologie bezobratlých Autor: Jakub Siegl Datum vytvoření: 24. 11. 2013 Garant (kontrola): Mgr. Šárka Kirchnerová Ročník: vyšší gymnázium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Téma: Výukový materiál – vzdušnicovci IX – systém VIII (křídlatý hmyz VII) Metodika/anotace: Powerpointová prezentace slouží jako výuková příloha teoretických hodin. Obsahuje základní informace o systému a ekologickém významu jednotlivých zástupců skupiny Pterygota. Prezentaci lze použít také jako podklad pro přípravu k maturitě či poznávačce. Časový rozvrh: 35 min Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Vzdušnicovci - systém: (Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.) 1.podkmen: STONOŽKOVCI – 4 třídy: I.Stonožky II.Mnohonožky III.Stonoženky IV.Drobnušky 2.podkmen: ŠESTINOZÍ (HMYZ) – 6 tříd: I.Vidličnatky II.Chvostoskoci III.Hmyzenky IV.Rybenky V.Chvostnatky VI.Křídlatý hmyz

3 Křídlatý hmyz (Pterygota) - třída známo kolem 1 000 000 druhů (mnoho dosud nepopsáno) velikosti od 0,2 mm do 33 cm hlava, hruď a zadeček 3 páry končetin – z každého hrudního článku jeden dva páry křídel – ze středo a zadohrudi – možné přeměny či redukce silná sklerotizace těla – růst skokem (svlékání) vývoj nepřímý s proměnou dokonalou i nedokonalou častá partenogeneze výskyt – původně suchozemská skupina, sekundárně i ve sladkých vodách význam – nejširší spektrum, které si lze představit Obr. 1: http://bugguide.net/node/view/512658/bgpage

4 Křídlatý hmyz (Pterygota) - třída Dlouhošíjky (Raphidioida) - řád málo početná skupina – na světě asi 200 druhů, u nás 6 holoarktický výskyt charakteristicky protáhlá předohruď a hlava bohatá žilnatina – připomínají síťokřídlé kladélko predátoři hmyzu, ústní ústrojí kousací proměna dokonalá dlouhošíjka znamenaná – asi 2 cm, tmavé zbarvení, v lesích Střechatky (Megaloptera) – řád podobné dlouhošíjkám: kousací ústrojí, prognátní predátoři, bohatá žilnatina mohutná předohruď, střechovitě složená křídla vazba na vodu – larva (dravá) střechatka obecná – 2,5 cm velká, tmavé zbarvení larvy až 2 roky ve vodě Obr. 1: http://www.flickr.com/photos/reb_daly/4545454067/ Obr. 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echatka_obecn%C3%A1

5 Křídlatý hmyz (Pterygota) - třída Síťokřídlí (Neuroptera) - řád relativně početná a pestrá skupina – od rovníku po polární oblasti u nás cca 70 druhů predátoři jiných bezobratlých, ústní ústrojí kousací zlatoočka obecná – predátor mšic – užitečná, vajíčka na listech na stopkách mravkolev běžný – predátor mravenců zejména v larválním stádiu – jamkové pastě, dospělci pestří, relativně hojný druh ploskoroh pestrý – v teplejších oblastech – louky, pestře zbarvený dospělec s dlouhými pališkovitými tykadli, dobrý letec – kopulace za letu pakudlanka jižní – pouze na jihu Moravy – chráněná, larvy parazitují v kokonech slíďáků, dospělec loupeživý první pár končetin Srpice (Mecoptera) – řád kousací ústrojí, prognátní – hlava rypákovitá dva páry blanitých křídel, samci na konci těla klíšťkovité gonopody mrchožrouti nebo predátoři hmyzu → srpice obecná – 1,5 cm velká, skvrnitá křídla → Obr. 3: http://fotoblog.in/clanek/203

6 Obr. 4: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id157847/?taxonid=16845&type=1 Obr. 5: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/i d68794/?taxonid=61172 Obr.6: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id85580/?taxoni d=61172 Mravkolev běžný Obr. 7: http://galerie.kolas.c z/ost_hmyz/osthm_0 1/ost_0113.htm Obr. 8: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id92712/?taxonid=61096 Zlatoočka obecná Ploskoroh pestrý Pakudlanka jižní

7 Křídlatý hmyz (Pterygota) - třída Dvoukřídlí (Diptera) - řád velmi početná (známo přes 100 000 druhů) a pestrá skupina zachován pouze jeden pár křídel na středohrudi, druhý pár přeměněn na kyvadélko ústní ústrojí bodavě sací či lízací proměna dokonalá mnoho životních strategií dlouhorozí – podřád dlouhorozí – podřád – tykadla dospělců mají 6 a více článků tiplice obrovská – škodí na rostlinách – sají rostlinné šťávy, velký „komár“ muchnice březnová – černá chlupatá moucha létající brzy zjara, kolem 1,5 cm, sají rostlinné šťávy komár pisklavý – vazba na vodu – vajíčko a larva, světlá barva, méně útočný než komár obecný či útočný, kteří jsou pestřeji zbarvení – obecně lužní lesy, okolí řek a rybníků anofeles čtyřskvrný – přenašeč malárie – výskyt ovlivněn teplotou – s globálním oteplováním se zvyšuje riziko výskytu i ve střední Evropě, zatím pravidelnější severní hranice v pádské nížině pakomár kouřový – vazba na vodu, výrazná větvená tykadla, sají na rostlinách → muchnička – drobná moucha, bolestivé bodnutí → Obr. 9: http://www.skudci.com/muchnicky

8 Obr. 10: http://www.nature- photogallery.eu/cz/foto/2214-tiplice-obrovska/?puvod=87 Obr. 11: http://fotoblog.in/clanek/118 Obr. 12: http://www.hlasek.com/culex_pipiens_dd2787.html Obr. 13: http://blog.chron.com/sciguy/2011/06/coming-soon-to-a-yard-near- you-mosquitoes/ Obr. 14: http://www.insektenbox.de/zweifl/aedcan.htm Obr. 15: http://de.wik ipedia.org/wi ki/Anopheles Obr. 16: http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&gal=photo&rp=530267 Tiplice obrovská Muchnice březnová Komár pisklavý Komár útočný Komár obecný Anofeles čtyřskvrný Pakomár kouřový

9 Křídlatý hmyz (Pterygota) - třída Dvoukřídlí (Diptera) - řád krátkorozí – podřád krátkorozí – podřád – tykadla krátká ovád hovězí – parazit skotu – až 2,5 cm velký hmyz, na člověka neútočí, larva dravá ve vodě bzikavka dešťová – „hovado“ - okolo 1 cm velký hmyz s vazbou na vlhko – vývoj v larvu v bahně, hnědošedá křídla, saje jen oplodněná samice, hojný výskyt kolem vod pestřenka pruhovaná – všechny pestřenky využívají batesiánské mimikry – převlékají se za nebezpečný hmyz, jsou to však jen obyčejné mouchy sající rostlinné šťávy vrtule třešňová – parazit na třešních a višních – „červivost třešní“, pestře zbarvená cca 4 mm velká moucha, nebezpečný škůdce v sadech moucha domácí – klasická moucha, mimotělní trávení, ústní ústrojí lízací, hojný druh masařka obecná – vazba na rozkládající se maso – kladení vajec, větší druh (1,5 cm) střeček ovčí – parazit ovcí – „hubnutí ovcí“, klade vajíčka do nozder bzučivka zelená – kovově zbarvená moucha, larvy do masa bodalka stájová – podobná mouše domácí, má ale bodavě sací ústrojí, mezi bodalky se řadí také bodalka tse-tse roznášející spavou nemoc octomilka obecná – drobná muška, saje na ovoci, synantropie, genetický model a laboratorní objekt

10 Obr. 17: http://biologia.hu.cz/trenink.php?kategoria=14&foto_nr=1 Obr. 18: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bzikavka_de%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1 Obr. 19: http://www.na ture- photogallery. eu/cz/foto/213 4-pestrenka- pruhovana/?p uvod=87 Obr. 20: http://waltih.blogspace.fr/1954909/ Mouche-de-la-cerise-Rhagoletis- cerasi-Diptera-Tephritidae/ Obr. 21: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Housefly_on_Moringa.jpg Obr. 22: http://www.macro- world.cz/image.php?id_foto=1087&g al=20 Ovád hovězí Bzikavka dešťová Pestřenka pruhovaná Vrtule třešňová Moucha domácí Masařka obecná

11 Obr. 23: http://www.diptera.info/photogallery.php?photo_id=3963 Obr. 24: http://www.studyblue.com/n otes/note/n/ahs-302l-quiz-2- insecta/deck/1899832 Obr. 25: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bzu%C4%8Divka_zelen%C3%A1 Obr. 26: http://www.naturfoto.cz/bodalka-stajova-fotografie-18341.html Obr. 27: http://en.ird.fr/the-media-centre/scientific-newssheets/sleeping- sickness-tsetse-flies-counterattack-in-urban-areas Obr. 28: http://www.iaea.org/newscenter/features/tsets e/index.shtml Obr. 29: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id101953/ Stroček ovčí Bzučivka zelená Bodalka stájová Tse tse Octomilka obecná

12 Zdroje: (k 19.11.2013) Obr. 1: http://www.flickr.com/photos/reb_daly/4545454067/ Obr. 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echatka_obecn%C3%A1 Obr. 3: http://fotoblog.in/clanek/203 Obr. 4: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id157847/?taxonid=16845&type=1 Obr. 5: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id68794/?taxonid=61172 Obr.6: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id85580/?taxonid=61172 Obr. 7: http://galerie.kolas.cz/ost_hmyz/osthm_01/ost_0113.htm Obr. 8: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id92712/?taxonid=61096 Obr. 9: http://www.skudci.com/muchnicky Obr. 10: http://www.nature-photogallery.eu/cz/foto/2214-tiplice-obrovska/?puvod=87

13 Zdroje: (k 19.11.2013) Obr. 11: http://fotoblog.in/clanek/118 Obr. 12: http://www.hlasek.com/culex_pipiens_dd2787.html Obr. 13: http://blog.chron.com/sciguy/2011/06/coming-soon-to-a-yard-near-you-mosquitoes/ Obr. 14: http://www.insektenbox.de/zweifl/aedcan.htm Obr. 15: http://de.wikipedia.org/wiki/Anopheles Obr. 16: http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&gal=photo&rp=530267 Obr. 17: http://biologia.hu.cz/trenink.php?kategoria=14&foto_nr=1 Obr. 18: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bzikavka_de%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1 Obr. 19: http://www.nature-photogallery.eu/cz/foto/2134-pestrenka-pruhovana/?puvod=87 Obr. 20: http://waltih.blogspace.fr/1954909/Mouche-de-la-cerise-Rhagoletis-cerasi-Diptera-Tephritidae/

14 Zdroje: (k 19.11.2013) Obr. 21: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Housefly_on_Moringa.jpg Obr. 22: http://www.macro-world.cz/image.php?id_foto=1087&gal=20 Obr. 23: http://www.diptera.info/photogallery.php?photo_id=3963 Obr. 24: http://www.studyblue.com/notes/note/n/ahs-302l-quiz-2-insecta/deck/1899832 Obr. 25: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bzu%C4%8Divka_zelen%C3%A1 Obr. 26: http://www.naturfoto.cz/bodalka-stajova-fotografie-18341.html Obr. 27: http://en.ird.fr/the-media-centre/scientific-newssheets/sleeping-sickness-tsetse-flies-counterattack-in-urban- areas Obr. 28: http://www.iaea.org/newscenter/features/tsetse/index.shtml Obr. 29: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id101953/


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Vzdušnicovci IX – systém VIII (křídlatý hmyz VII) Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/13 Šablona:"

Podobné prezentace


Reklamy Google