Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUMu: VY_52_INOVACE_19 _4_RISKUJ_SOLI Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUMu: VY_52_INOVACE_19 _4_RISKUJ_SOLI Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE."— Transkript prezentace:

1 Název DUMu: VY_52_INOVACE_19 _4_RISKUJ_SOLI Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / SOLI Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Prezentace slouží k opakování a procvičování probraného učiva zábavnou a soutěživou formou. Opakovaná témata jsou soli, využití solí, hydrogensoli a hydráty. Ověřeno ve třídě: IX.A. Datum ověření: 12.12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám)dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 12.12. 2012 Podpis:

2 100 200 Hrací pole HYDROGENSOLI, HYDRÁTY 300 400 500 100 200 SOLIVYUŽITÍ SOLÍ 200 300 400 500

3 Hrací pole Soli100 Která ze solí je nazývána „kuchyňská sůl“? a) uhličitan vápenatý b) chlorid sodný c) dusičnan sodný d) uhličitan sodný

4 Soli 200 sůl je tvořena: Hrací pole a) kationtem kovu a aniontem hydroxidu b) aniontem kovu a kationtem kyseliny c) aniontem kovu a kationtem hydroxidu d) kationtem kovu a aniontem kyseliny

5 soli 300 celkový náboj soli je: a) nulový b) kladný c) záporný d) u některých kladný, u některých záporný náboj Hrací pole

6 Soli 400 doplň k reaktantům správné produkty: KOH + HCl a)K 2 O + H 2 + Cl 2K 2 O + H 2 + Cl 2 b) K 2 ClO + O 2 c) KCl + H 2 O d) H 2 ClO + K Hrací pole

7 Soli 500 při které reakci vzniku solí nevzniká voda? c) srážecí reakce (konverze) d) reakce zásadotvorného oxidu s kyselinou a)neutralizaceneutralizace b) reakce kovu s kyselinou

8 Hydrogensoli, hydráty 100 vyber nepravdivé tvrzení: a) hydrogenuhličitan vápenatý tvoří krasové jevy b) hydrogensoli mají nulový náboj c) hydrogensoli obsahují anionty kyseliny, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných kationtů vodíku d) hydrogensoli zapříčiňují přechodnou i trvalou tvrdost vody Hrací pole

9 Hydrogensoli, hydráty 200 čím lze odstranit trvalou tvrdost vody? a) reakcí tvrdé vody s kyselinou octovou (octem) b) přechodná ani trvalá tvrdost odstranit nelze c) nelze ji odstranit, ale vodu lze změkčit d) převařením Hrací pole

10 Hydrogensoli, hydráty 300 uveď nesprávné tvrzení: a)hydráty jsou soli tvořící krystaly, ve kterýchhydráty jsou soli tvořící krystaly, ve kterých jsou vázány molekuly vody b)monohydrát (nebo též hydrát) váže na molekulumonohydrát (nebo též hydrát) váže na molekulu soli jednu molekulu vody c)dihydrát síranu vápenatého (vápenec)dihydrát síranu vápenatého (vápenec) má chemický vzorec CaSO 4. 2H 2 O d) pentahydrát síranu mědnatého (modrá skalice) má chemický vzorec CuSO 4. 4H 2 O Hrací pole

11 Hydrogensoli, hydráty 400 popiš vznik krápníků v jeskyni: dešťová voda proniká horninou s obsahem vápence, váže na sebe vápenec a oxid uhličitý a na spodní straně dutiny jeskyně tvoří krápníky CaCO 3 + H 2 O + CO 2 --> Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 --> CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Hrací pole

12 Hydrogensoli, hydráty 500 správně přiřaď vlastnosti tvrdostí vody: přechodná trvalá Hrací pole způsobena MgHCO 3, CaHCO 3 lze ji odstranit převařením způsobenaMgSO 4, CaSO 4 způsobuje vodní (kotelní) kámen

13 Využití solí100 Uveď alespoň 5 různých příkladů uplatnění solí např. výroba hnojiv výroba fotografických filmů a papírů impregnace výroba sádry (sochařství, štukatéřství), cementu, betonu keramika (cihly, střešní tašky, porcelán, žamot) výroba skla a mýdla změkčování vody potravinářství („užívací“ soda, kuchyňská sůl) Hrací pole

14 Využití solí 200 uveď rozdělení a význam průmyslových hnojiv: Hrací pole a)jednosložková (dusíkatá, fosforečná, draselná)jednosložková (dusíkatá, fosforečná, draselná) b) vícesložková (kombinovaná) např. PNK Přírodní i uměle vyrobená hnojiva obohacují zemědělskou půdu živinami nezbytnými pro růst rostlin. Fosforečná hnojiva podporují tvorbu květů a plodů. Draselná hnojiva podporují tvorbu cukrů. Vápenatá hnojiva upravují pH půd na potřebnou hodnotu. Průmyslová hnojiva mohou poskytovat živiny v žádaném poměru.

15 Využití solí 300 vyber správný postup při výrobě sádry: a)je třeba přidávat vodu a sádru zároveňje třeba přidávat vodu a sádru zároveň b)na pořadí mísení složek nezáležína pořadí mísení složek nezáleží c) je třeba sypat sádru do vody d) je třeba nalít vodu do sádry Hrací pole

16 Využití solí 400 přiřaď k solím využití: Hrací pole dusičnan stříbrný pentahydrát síranu měďnatého hydrogenuhličitan sodný dihydrát síranu vápenatého výroba fotografických filmů, lápis impregnace dřeva, postřiky rostlinpotravinářství („užívací“ soda) stavebnictví (výroba sádry)

17 Využití solí 500 vyber nepravdivé tvrzení: a)uvedené vzorce označují soli:uvedené vzorce označují soli: KNO 3, Ca 3 (PO 4 ) 2, ZnSO 4. 7H 2 O, KF b) při reakci kyseliny s hydroxidem vznikne sůl a voda c) soli se v přírodě vyskytují v krystalové podobě nebo rozpuštěné v roztocích d) tzv. sladká voda soli neobsahuje Hrací pole

18  vlastní archiv autora


Stáhnout ppt "Název DUMu: VY_52_INOVACE_19 _4_RISKUJ_SOLI Číslo skupiny: 2 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google