Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: Mgr. Hana Halamová NÁZEV:VY_32_INOVACE_03_ČJ5_AZ-kvíz pravopisný TÉMA: Přídavná jména ČÍSLO PROJEKTU: OPVK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: Mgr. Hana Halamová NÁZEV:VY_32_INOVACE_03_ČJ5_AZ-kvíz pravopisný TÉMA: Přídavná jména ČÍSLO PROJEKTU: OPVK."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: Mgr. Hana Halamová NÁZEV:VY_32_INOVACE_03_ČJ5_AZ-kvíz pravopisný TÉMA: Přídavná jména ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 Materiál je určen pro výuku českého jazyka v 5. ročníku ZŠ. AZ-kvíz je didaktická hra pro dvojici nebo dvě soutěžící družstva. Vhodné jako procvičování na PC. Procvičují se hlavně tyto pravopisné jevy : shoda přísudku s podmětem koncovky přídavných jmen Ovládání je popsáno na sl. 77 Anotace

3 AZ-kvíz pravopisný

4

5 Správná odpověď Pyramida 1 Podrážděn- ps- štěkal-.

6 Správná odpověď Pyramida 2 Dobř- lidé m- pomohl-.

7 3 Um- t- okn- se leskl -. Správná odpověď Pyramida

8 Správná odpověď Pyramida 4 Vzrostl- dub - se rozkošatil-.

9 Správná odpověď Pyramida 5 Starostl- v - maminky čekal- na děti před školou.

10 Správná odpověď Pyramida 6 Zdivočel - holub- zaplnil- celé náměstí.

11 Správná odpověď Pyramida 7 Včel- bodnutí je nepříjemné, proto se dívky k úlům raději nepřibl-žoval -.

12 Správná odpověď Pyramida 8 Žízniv- chlapci pil- šípkov- čaj.

13 Správná odpověď Pyramida 9 Mal- lucerničky osvětloval- zahradu.

14 Správná odpověď Pyramida 10 Znám- fotbal- sté v- hrál- další dva zápas-.

15 Správná odpověď Pyramida 11 Počítačov- odborníci našl- chybu v programu.

16 Správná odpověď Pyramida 12 Kl- kat- cestičky se -b- hal- bl-zko lesa.

17 Správná odpověď Pyramida 13 Horsk - vrchol- byl- zasněžen-..

18 Správná odpověď Pyramida 14 Nadšen- diváci odměnil- herce za jejich v- kon bouřl- v- m potleskem.

19 Správná odpověď Pyramida 15 Piln- studentky ovládal- tři ciz- jaz- ky.

20 Správná odpověď Pyramida 16 Ovocn- strom- lemoval- cestu, která vedla k bl- zkému ml- nu.

21 Správná odpověď Pyramida 17 Na břez- ch řeky rostl- bříz- a vrb-.

22 Správná odpověď Pyramida 18 Tácky s tvarohov- mi řez- ležel- na stolku.

23 Správná odpověď Pyramida 19 B- l- čáp- se vrátil- z tepl- ch krajin.

24 Správná odpověď Pyramida 20 Brz- se na kom- nech ob- vil- velk- čap- hnízda.

25 Správná odpověď Pyramida 21 Dešťov- mraky v- padal- hroz- vě.

26 Správná odpověď Pyramida 22 Sov- ho houkání se děti nebál-.

27 Správná odpověď Pyramida 23 Spravedliv- soudci v- nesl- ro- sudek.

28 Správná odpověď Pyramida 24 Dědečkov- v- cvičen- ps- v soutěži zv- tězil-.

29 Správná odpověď Pyramida 25 Pavlov- kamarádi m- pomohl-.

30 Správná odpověď Pyramida 26 Tetin- koťata se v- hříval- na sluníčku.

31 Správná odpověď Pyramida 27 Všechna sestřin- tajemstv- b- l- v- zrazen-.

32 Správná odpověď Pyramida 28 Na v- let jsme se v- dal- s tatínkov- mi přátel-.

33 Správná odpověď Pyramida 29 Obl- b- l- jsme si Čapkov- pohádky.

34 Správná odpověď Pyramida 30 Ob- dnal- jsme si hověz- v- var s játrov- mi knedl- čky.

35 Správná odpověď Pyramida 31 Obtížn- úlohy jsme snadno v- řešil-.

36 Správná odpověď Pyramida 32 Před v- chřicí jsme se ukryl- v bl- zkém ml- ně.

37 Správná odpověď Pyramida 33 Úzk- kl- kat- ste- ky nás vedl- cel- m údol- m.

38 Správná odpověď Pyramida 34 Žízniv- velbloudi dorazil- k oáze.

39 Správná odpověď Pyramida 35 Děti zhlédl- zajímav- film o velryb- ch mláďatech.

40 Správná odpověď Pyramida 36 Mal- medvídci - koušel- v- lézt na v- sok- strom-.

41 Podráždění psi štěkali. Pokračovat 1 Podrážděn- ps- štěkal-.

42 Pokračovat 2 Dobř- lidé m- pomohl-. Dobří lidé mi pomohli.

43 Pokračovat Umytá okna se leskla. 3 Um- t- okn- se leskl -.

44 Pokračovat Vzrostlé duby se rozkošatily. 4 Vzrostl- dub - se rozkošatil-.

45 Pokračovat Starostlivé maminky čekaly na děti před školou. 5 Starostl- v - maminky čekal- na děti před školou.

46 Pokračovat 6 Zdivočel - holub- zaplnil- celé náměstí. Zdivočelí holubi zaplnili celé náměstí.

47 Pokračovat Včelí bodnutí je nepříjemné, proto se dívky k úlům raději nepřibližovaly. 7 Včel- bodnutí je nepříjemné, proto se dívky k úlům raději nepřibl- žoval -.

48 Pokračovat 8 Žízniv- chlapci pil- šípkov- čaj. Žízniví chlapci pili šípkový čaj.

49 Pokračovat Malé lucerničky osvětlovaly zahradu. 9 Mal- lucerničky osvětloval- zahradu.

50 Pokračovat 10 Znám- fotbal- sté v- hrál- další dva zápas-. Známí fotbalisté vyhráli další dva zápasy.

51 Pokračovat 11 Počítačov- odborníci našl- chybu v programu. Počítačoví odborníci našli chybu v programu.

52 Pokračovat Klikaté cestičky se sbíhaly blízko lesa. 12 Kl- kat- cestičky se -b- hal- bl-zko lesa.

53 Pokračovat 13 Horsk - vrchol- byl- zasněžen-. Horské vrcholy byly zasněžené.

54 Pokračovat 14 Nadšen- diváci odměnil- herce za jejich v- kon bouřl- v- m potleskem. Nadšení diváci odměnili herce za jejich výkon bouřlivým potleskem.

55 Pokračovat 15 Piln- studentky ovládal- tři ciz- jaz- ky. Pilné studentky ovládaly tři cizí jazyky.

56 Pokračovat Ovocné stromy lemovaly cestu, která vedla k blízkému mlýnu. 16 Ovocn- strom- lemoval- cestu, která vedla k bl- zkému ml- nu.

57 Pokračovat 17 Na břez- ch řeky rostl- bříz- a vrb-. Na březích řeky rostly břízy a vrby.

58 Pokračovat 18 Tácky s tvarohov- mi řez- ležel- na stolku. Tácky s tvarohovými řezy ležely na stolku.

59 Pokračovat 19 B- l- čáp- se vrátil- z tepl- ch krajin. Bílí čápi se vrátili z teplých krajin.

60 Pokračovat 20 Brz- se na kom- nech ob- vil- velk- čap- hnízda. Brzy se na komínech objevila velká čapí hnízda.

61 Pokračovat Dešťové mraky vypadaly hrozivě. 21 Dešťov- mraky v- padal- hroz- vě.

62 Pokračovat 22 Sov- ho houkání se děti nebál-. Sovího houkání se děti nebály.

63 Pokračovat 23 Spravedliv- soudci v- nesl- ro- sudek. Spravedliví soudci vynesli rozsudek.

64 Pokračovat 24 Dědečkov- v- cvičen- ps- v soutěži zv- tězil-. Dědečkovi vycvičení psi v soutěži zvítězili.

65 Pokračovat 25 Pavlov- kamarádi m- pomohl-. Pavlovi kamarádi mi pomohli.

66 Tetina koťata se vyhřívala na sluníčku. Pokračovat 26 Tetin- koťata se v- hříval- na sluníčku.

67 Pokračovat Všechna sestřina tajemství byla vyzrazena. 27 Všechna sestřin- tajemstv- b- l- v- zrazen-.

68 Pokračovat 28 Na v- let jsme se v- dal- s tatínkov- mi přátel-. Na výlet jsme se vydali s tatínkovými přáteli.

69 Pokračovat 29 Obl- b- l- jsme si Čapkov- pohádky. Oblíbili jsme si Čapkovy pohádky.

70 Pokračovat 30 Ob- dnal- jsme si hověz- v- var s játrov- mi knedl- čky. Objednali jsme si hovězí vývar s játrovými knedlíčky.

71 Pokračovat 31 Obtížn- úlohy jsme snadno v- řešil-. Obtížné úlohy jsme snadno vyřešili.

72 Pokračovat 32 Před v- chřicí jsme se ukryl- v bl- zkém ml- ně. Před vichřicí jsme se ukryli v blízkém mlýně.

73 Pokračovat 33 Úzk- kl- kat- ste- ky nás vedl- cel- m údol- m. Úzké klikaté stezky nás vedly celým údolím.

74 Pokračovat 34Žízniv- velbloudi dorazil- k oáze. Žízniví velbloudi dorazili k oáze.

75 Pokračovat 35 Děti zhlédl- zajímav- film o velryb- ch mláďatech. Děti zhlédly zajímavý film o velrybích mláďatech.

76 Pokračovat 36 Mal- medvídci - koušel- v- lézt na v- sok- strom-. Malí medvídci zkoušeli vylézt na vysoké stromy.

77 Pomoc Kroky (pro použití ve výuce): 1.Na pyramidě klikněte na libovolné číslo. 2.Odpovězte a pro zobrazení správné odpovědi klikněte na tlačítko Správná odpověď. 3.(Zkontrolujte, zda jste odpověděl/a správně.) Pro návrat k pyramidě stiskněte Pokračovat. 4.Číslo se zbarví zeleně. a) Pokud chcete číslo zbarvit červeně ( ze zeleného ), klikněte opět na stejné číslo a pak na tlačítko Pyramida v levém dolním rohu. b) Pokud chcete zbarvit tlačítko žlutě (neutrálně) ( ze zeleného ), klikněte na stejné tlačítko a poté na tlačítko Pyramida a opakujte to ještě jednou. 5.Pokračujte dalšími čísly. 7.Při neurálním zbarvení zadává otázku vyučující. Zpět


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE, OKRES BENEŠOV AUTOR: Mgr. Hana Halamová NÁZEV:VY_32_INOVACE_03_ČJ5_AZ-kvíz pravopisný TÉMA: Přídavná jména ČÍSLO PROJEKTU: OPVK."

Podobné prezentace


Reklamy Google