Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Program pro tvorbu tabulek.  Síť buněk, do kterých můžeme vkládat libovolné údaje  Podstatou jsou vzorce, pomocí kterých provádíme v buňce operace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Program pro tvorbu tabulek.  Síť buněk, do kterých můžeme vkládat libovolné údaje  Podstatou jsou vzorce, pomocí kterých provádíme v buňce operace."— Transkript prezentace:

1

2  Program pro tvorbu tabulek.  Síť buněk, do kterých můžeme vkládat libovolné údaje  Podstatou jsou vzorce, pomocí kterých provádíme v buňce operace  Výpočty neprobíhají s konkrétními čísly, ale s odkazy (adresami) na buňky, ve kterých se tato čísla nachází  Dále v něm lze zpracovávat protokoly, skládat data do úpravných forem, dokáže spočítat výsledky, součty, průměry, kreslí grafy

3  jeden z prvních tabulkových procesorů (ang. spreadsheet) vytvořil student Harvardské university R. Birklin při studiu finančního plánování, aby nemusel přepočítávat data rozsáhlých tabulek

4  Buňka – je prostor-obdélník, který vznikne protnutím vnějších čar sloupce a řádku, každá má svoji adresu, která je složena z písmene sloupce a čísla řádku, ve kterém se právě nachází  Sloupec – množství buněk ve svislé poloze pod sebou  Řádek – množství buněk ve vodorovné poloze za sebou  List – samostatná část, která obsahuje mnoho sloupců a řádků, každý soubor může mít libovolný počet listů  Sešit – soubor vytvořený a uložený v programu, který se skládá z jednotlivých listů

5

6  V případě, že chceme změnit text v buňce, můžeme využít Řádku vzorců.  Popřípadě se lze dvojklikem dostat do buňky a upravit text přímo přes buňku.  V případě označení buňky a psaní nového textu se automaticky předchozí smaže.

7  V případě delšího textu, než je šířka buňky dojde ke schování textu za sousední buňku.  V tomto případě je potřeba buňku zvětšit – roztáhnout.

8  Pomocí levého tlačítka a tažením myší.  Označené buňky jsou začerněné, s výjimkou první rohové buňky (i když je tato buňka bílá, je také označená a při změně parametrů se mění i ona)

9

10  Využívá se stejných nástrojů jako ve Wordu.

11  Označte tabulku a najeďte kurzorem na okraj označené části.  Zde uchopte tabulku a přesuňte na nové místo.

12  Řádek označíme klepnutím na číselnou souřadnici po levé straně okna.  Sloupec označíme klepnutím na písmenko v horní části okna.  Lze označovat více řádků/sloupců najednou.

13  Vložíme tak, že klepneme do nějaké buňky a použijeme příkaz Vložit > Řádek.  Řádek se vloží nad označenou buňku.  Vkládání sloupců je totožné, akorát použijeme příkaz Vložit > Sloupec.

14  Vyberte řádek nebo sloupec a v nabídce Úpravy vyberte příkaz Odstranit.

15  Výhodou programu je zpracování dat.  Následně zadáme data do buněk.  Poté vybereme funkci, kterou chceme aplikovat a následně vybereme oblast, na které chceme danou funkci aplikovat.

16  Nejčastěji používaná funkce.  Má svoji ikonu nazvanou Suma.  Výsledek součtu se vloží do buňky, které jsme přiřadili funkci Suma.  Pro potvrzení oblasti hodnot stačí stisknout Enter.

17  Práce je obdobná jako u součtu.  Nejdříve klikneme do buňky, kde chceme mít výsledek.  Následně využijeme nabídku Vložit > Funkce a zvolíme Průměr.  Následně potvrdíme oblast dat, kterou chceme zahrnout do výpočtu a potvrdíme Entrem.

18  Opět vložíme přes nabídku Vložit > Graf.  Druhá možnost je použít průvodce grafem v panelu nástrojů.  Po označení celé tabulky i s názvy sloupců a řádků použijeme daný příkaz.  Následně se řídíme podle průvodce (výběr typu grafu, pojmenování grafu, řádků, sloupců…)

19  Kopírování v jednom sloupci je nejrychlejší přetažením za roh horní buňky.  Kopírování funguje i jako v jiných programech přes Ctrl+C a vkládání Ctrl+V.

20  Výhoda této funkce je například při tvorbě číslovaných seznamů, či jiných přednastavených slov (po – ne, leden – prosinec).  Zapíšeme první znak a následně pomocí roztažení vytvoříme čísel- nou řadu.

21  V případě zapsání data může po Enteru sám program přeformátovat danou buňku do předem nastaveného formátu – buňce je přiřazen jiný formát, než s jakým počítáme.  Kdykoliv lze tento formát změnit na obecný v záložce číslo.

22  Buňky, které chceme formátovat musíme označit.  Následně využijeme příkaz Formát > Buňky.

23  Před tiskem využijeme příkazu Soubor > Náhled – dozvíme se, jak bude náš výtvor vypadat na stránce.  Další nastavení umožňuje Soubor > Vzhled stránky.  Zde lze posouvat okraje, centrovat tabulky na stránce, záhlaví a zápatí a další.


Stáhnout ppt " Program pro tvorbu tabulek.  Síť buněk, do kterých můžeme vkládat libovolné údaje  Podstatou jsou vzorce, pomocí kterých provádíme v buňce operace."

Podobné prezentace


Reklamy Google