Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logické funkce a obvody VY_32_INOVACE_pszczolka_07 - 3 - 03 - OR_NOT_NOR Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logické funkce a obvody VY_32_INOVACE_pszczolka_07 - 3 - 03 - OR_NOT_NOR Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám."— Transkript prezentace:

1 Logické funkce a obvody VY_32_INOVACE_pszczolka_07 - 3 - 03 - OR_NOT_NOR Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky Autor: Pszczółka Tomáš

2 Anotace Žák bude znát základní logické členy. Bude umět sestavit jejich pravdivostní tabulky. Bude se orientovat v základních funkcích logiky.

3 Logický člen OR - úvod Logický člen OR realizuje funkci logického součtu ve tvaru Y = A + B,kde A a B jsou vstupní proměnné a Y je výsledná výstupní hodnota Hradlo OR si můžeme představit následovně: Pozn.: Žárovka bude svítit tehdy, bude-li kontakt A nebo (OR) B sepnutý. Analogicky - výstup bude v log. 1 tehdy, přivedeme-li alespoň na jeden vstup log. 1.

4 Logický člen OR – značka, tabulka Pravdivostní tabulka popisuje funkci hradla OR. Můžeme si všimnout, že na výstupu hradla OR bude log. 0, když na oba vstupy přivedeme právě log. 0. Schematická značka (podle ČSN)

5 Logický člen OR – časový průběh Činnost hradla OR můžeme znázornit pomoci časového diagramu, přičemž vycházíme z již uvedené pravdivostní tabulky.

6 Logický člen NOT – úvod Hradlo NOT = Invertor Logický člen NOT realizuje funkci logické negace (opak)ve tvaru. Čteme jako „non A“ Výstup hradla NOT je v logické 1, pokud vstup je v log. 0 a naopak. Pozn.: Žárovka bude svítit tehdy, není-li kontakt sepnut. Schematická značka (podle ČSN) Pravdivostní tabulka

7 Logický člen NOR - úvod Pozn.: Žárovka bude svítit jen tehdy, když nebude ani jeden kontakt sepnutý. Analogicky - výstup bude v log. 1 jen tehdy, nebude-li ani jeden vstup v log. 1.

8 Logický člen NOR – značka, tabulka Pravdivostní tabulka popisuje funkci hradla NOR. Obdobná situace jak u OR hradla, jen výstup je negovaný – invertovaný. Můžeme si všimnout, že na výstupu hradla NOR bude log. 1, když na oba vstupy přivedeme právě logickou 0. Schematická značka (podle ČSN)

9 Logický člen NOR – časový průběh Grafická závislost výstupu na kombinaci vstupů Hradlo NOR můžeme rovněž sestavit z hradel OR a NOT

10 Zajímavost AND – OR – INVERT V odborné konstrukční praxi máme hradla i vícevstupá (max 8) a také hradla kombinované, viz obrázek.

11 Shrnutí logických členů - obecně  Máme tři základní logické členy, které realizují logické funkce součtu, součinu a negace (OR, AND, NAND).  Aby se v praxi celková obvodová řešení zjednodušily, tak byly základní hradla doplněny o negaci součtu a negaci součinu (NAND, NOR).  Z těchto základních logických členů se realizují jednoduché (automat na kávu) i složité logické obvody (PC).

12 POUŽITÁ LITERATURA 1.KESL, Jan. Elektronika 3: Číslicová technika. 2. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008, ISBN 978-80-7300-182-7 2.MATOUŠEK, David. Číslicová technika: základy konstruktérské praxe. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2001, 207 s. ISBN 80-730-0025-3 3.PALACKÝ, Petr. Mikropočítačové řídicí systémy I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 1 CD-R. ISBN 978-80-248-1494-0. 4.DIVIŠ, Zdeněk, Zdeňka CHMELÍKOVÁ a Jaroslav ZDRÁLEK. Logické obvody. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005, 152 s. ISBN 80-248-0829-


Stáhnout ppt "Logické funkce a obvody VY_32_INOVACE_pszczolka_07 - 3 - 03 - OR_NOT_NOR Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám."

Podobné prezentace


Reklamy Google