Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 6 – Výroba, výrobní faktory NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Gabriela Bendová Karpytová T EMATICKÝ CELEK Základní ekonomické pojmy R OČNÍK I. ročník, učňovský obor – kuchař, číšník D ATUM TVORBY Říjen 2013

2 Anotace: Tento materiál slouží k pochopení základních ekonomických pojmů, jako je výroba a výrobní faktory (základní charakteristika, dělení). K prezentaci je vhodné poskytnout doplňující komentář. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 VÝROBAVÝROBA

4 Výrobní proces (výroba) = souhrn činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci Výrobní proces se podle účasti člověka člení na: –Pracovní procesy –Nepracovní procesy

5 1.Pracovní procesy = působení lidské práce za pomoci strojů a nástrojů Ruční – ukládání potravin ve skladu Strojně ruční – krájení cibule nožem Strojní - obsluha myčky nádobí 2.Nepracovní procesy = bez působení lidské práce Přírodní – zrání vína ve sklepě Mechanické a automatické – na základě počítačového programu jsou láhve plněny pivem

6 VÝROBNÍ FAKTORY

7 Výrobní faktory = vstupy do výroby 3 základní druhy VF: 1.Přírodní zdroje 2.Práce 3.Kapitál

8 Přírodní zdroje Přírodní zdroje zahrnují: –Půdu (různá poloha, úrodnost a využití) –Přírodní bohatství (nerosty, suroviny, lesy) –Přírodní síly (síla vody, slunce, větru) Množství přírodních zdrojů je omezené Cena za pronájem půdy je pozemková renta

9 Práce Práce je cílevědomá lidská činnost, která s využitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby k uspokojování lidských potřeb Množství práce je omezeno Cenou za práci je mzda

10 Množství práce je limitováno: 1.Počtem práceschopných osob 2.Délkou pracovní doby 3.Intenzitou práce = množstvím vynaložené práce za jednotku času 4.Produktivitou práce = účinnost vynakládané práce – např. krájení cibule robotem (místo nožem)

11 Druhy práce: –Fyzická, duševní –Jednoduchá, složitá –Mechanická (rutinní), tvůrčí –Produktivní (vznikají nové statky a služby), neproduktivní

12 Organizace práce Slouží pro zajištění vyšší produktivity práce Má 3 části: –Dělba práce = rozdělení jednotlivých pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny lidí –Specializace = zaměření jednotlivců a skupin na určitý druh práce –Kooperace = propojení jednotlivých pracovních činností, komunikace mezi pracovníky

13 Kapitál Prostředky získané z předchozí výroby, které slouží k další hospodářské činnosti Cenou za pronájem kapitálu je úrok Výnosem z kapitálu je zisk

14 Formy kapitálu: Výrobní – budovy, stroje, zařízení, suroviny, materiál, výrobky… Finanční – peněžní prostředky v hotovosti nebo na účtu, cenné papíry a úvěry

15 LITERATURA MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař/číšník. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2011. ISBN 978-80-7373-034-5


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google